Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Štefánikovská legenda a vznik ČSR ; Slovenská akadémia vied / Holotík, Lúdovít / 1958
2. General Milan R. Stefanik, 1880-1980 ; historical profile / 1981
3. Lásky Milana Rastislava Štefánika ; som Slovák telom i dušou neznám lásky polovičatej / Kovarčíková, Blanka / 2018
4. L'homme qui parlait avec les étoiles ; Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre / Kšiňan, Michal / 2019
5. Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie ; Vojenský Historický Ústav - Ministerstvo Obrany Slovenskej Republiky [u.a.] / 2010
6. Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách ; Culture Positive s.r.o. / Inštitorisová, Dagmar / 2019
7. Splnený sen ; Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa = La rêve accompli de Štefánik = Il sogno realizzato di Štefánik = Ispolnennaja mečta Štefanika / Vrábel, Ferdinand / 2018
8. A cseh-szlovák egység diplomáciai története ; Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó / Deák, József / 1943
9. Len čas musel dozrieť ... ; osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika = Waiting for the right time ... : the fate of Milan Rastislav Štefánik's estate = En attendant le bon moment ... : le sort du patrimoine de Milan Rastislav Štefánik / …
10. Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany ; Vojenský Historický Ústav - Ministerstvo Obrany SR / 2009
11. Banditi o eroi? ; M.R. Štefánik e la legione ceco-slovacca / Tazzer, Sergio / 2013
12. Korespondence T.G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (do r. 1918) ; TGM - MRŠ / Masaryk, Tomáš Garrigue / 2008
13. Milan Rastislav Štefánik ; astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne ; actes du colloque de Paris le 16 mars 1999, conférences tenues à l'École Militaire le 15 avril 1999 / 1999
14. Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) ; kapitoly a príspevky / 2014
15. Astronóm Milan Rastislav Štefánik ; Veda, Vydavateľstvo Slovenskej Akad. Vied / Rušin, Vojtech / 2009
16. Legenda v kameni ; malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo / Apfel, Viliam / 2015
17. La morte di Milan Rastislav Štefánik ; alla luce dei documenti militari italiani inediti / Ďurica, Milan Stanislav / 1973
18. Štefánik a Janin ; príbeh priatel'stva / 2001
19. Milan Rastislav Štefánik žije v národe ; Mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete / 2013
20. Štefánikov svet ; cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava Štefánika / Podhorský, Dušan / 2013
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 64 Benötigte Zeit: 0.337 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service Historique de la Défense / Guelton, Frédéric [Hrsg.] ; Štefánik, Milan Rastislav. - Vincennes : SHD, Service Historique de la Défense, 2008 /
2. Obrazopis sveta : objektívom Milana Rastislava Štefánika / Štefánik, Milan Rastislav ; Kováč, Dušan ; Králikova, Eva et al. . - Martin : Vyd. Osveta, 2004 /
3. Milan Rastislav Štefánik : život a smrt národního hrdiny / John, Miroslav. - Olomouc : Votobia, 2000 /
4. Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych dokumentov : [nehoda alebo vražda?] / Ďurica, Milan St.. - Bratislava : THB, 1998 / (Priblížiť sa k pravde;1) /
5. Cesta ke hvězdám a svobodě / Mlynárik, Ján. - Praha : Lidové noviny, 1991 / (Knihovna Lidových Novin;10) /
6. Zápisníky M. R. Štefánika / Štefánik, Milan Rastislav. - V Praze : Památník Osvobození, 1935 / (Prameny k dějinám osvobození;1) /
7. O M. R. Štefánika : příspěvek k jeho osobnosti k 15. výročí jeho tragického úmrtí / Bartůšek, Josef. - Praha : Legie, 1934 /
8. Štefánik / V Praze : Mazáč, 19XX-
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.484 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Oči plné oblohy : obrázky z detstva M. R. Štefánika / / Rezník, Jaroslav. - Druhé doplnené a rozšírené vydanie - Bratislava : Slovenský spisovatel̕, a. s., 2019
2. Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / / Musil, Miroslav. - 1. vydanie - Bratislava : Občianske združenie Priatelia Bratislavy, 2019
3. Prebijem sa! : Štefánik, muž železnej vôle / / Banáš, Jozef. - Prvé vydanie - Bratislava : Ikar, [2018]
4. Splnený sen : Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa / / Vrábel, Ferdinand. - Vydanie prvé - Banská Bystrica : PRO , 2018, 2018
5. Len čas musel dozrieť ... : osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika / / Králiková, Eva. - 1. vydanie - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2017
6. Štefánik's Death and the Czecho(Slovak) Identity / / Kšiňan, Michal. - In: Transregional versus national perspectives on contemporary Central European history. - 2017, S. 149-160
7. Die II. slowakische Partisanenbrigade "General Milan Rastislav Štefánik" / / Uhrin, Marian. - In: Partisanen im Zweiten Weltkrieg. - 2017, S. 87-105
8. Denkmalsetzungen und Identitätspolitik in der Slowakei 2008-2010 am Beispiel der Denkmäler für Milan Ratislav Štefánik und Svatopluk I. in Bratislava / / Waßewitz, Ilka. - In: Gestaltungsräume. - 2017, S. 165-181
9. Milan Rastislav Štefánik comme médiateur culturel / / Kšiňan, Michal. - In: La France et l'Europe centrale. - 2015, S. 61-76
10. Legenda v kameni : malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo / / Apfel, Viliam. - Martin : Vydavatel'stvo Matice slovenskej, 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 17 Benötigte Zeit: 0.518 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Štefánik vo fotografii / Janin, Maurice. - 3. vydanie. - Brno : Extra Publishing, s.r.o, 2019
2. Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / Musil, Miroslav. - 1. vydanie. - Bratislava : OZ Priatelia Bratislavy, 2019
3. Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách / Inštitorisová, Dagmar. - Vydanie prvé. - Bratislava : Culture Positive s.r.o, 2019
4. Generál Štefánik, ktorá tvár je vaša? : Rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín / Vydra, Anton. - Prvé vydanie. - Bratislava : W PRESS, 2018
5. Generál M. R. Štefánik / Čengel Solčanská, Mariana. - Prvé vydanie. - Bratislava : IKAR, 2018
6. Prebijem sa! : Štefánik : muž železnej vôle / Banáš, Jozef. - Prvé vydanie. - Bratislava : Ikar, 2018
7. Splnený sen : Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa / Vrábel, Ferdinand. - Vydanie prvé. - Banská Bystrica : PRO, 2018
8. Len čas musel dozrieť... : osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika / Králiková, Eva. - 1. vydanie. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2017
9. Štefánikov svet : cesty priestorom a časom po stopách Milana Rastislava Štefánika / Podhorský, Dušan. - Vyd. 1. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej Akad. Vied, 2013
10. Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave : vznik a znovupostavenie / Fuska, Ján. - Vyd. 1. - Bratislava : Vydavateľstvo ELAN, 2013
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 28 Benötigte Zeit: 0.653 Sekunden
Seitenanfang


5. KOBV Berlin-Brandenburg  
3. ˜Laœ morte di Milan Rastislav `tefánik : alla luce dei documenti militari italiani inediti / urica, Milan Stanislav / 1973
4. ˜Aœ cseh-szlovák egység diplomáciai története / Deák, József / 1943
5. Splnený sen : Milan Rastislav `tefánik a vznik eskoslovenska / Vrábel, Ferdinand / 2018
6. Prebijem sa! : `tefánik : mu~ ~eleznej vôle / Banáa, Jozef / 2018
8. Generál `tefánik, ktorá tvár je vaaa? : Rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti naaich dejín / Vydra, Anton / 2018
9. Pamätník Milana Rastislava `tefánika v Bratislave : vznik a znovupostavenie / Fuska, Ján / 2013
11. Kauza `tefánik : legendy, fakty a otázniky okolo vzniku esko-Slovenskej republiky / Kautský, Emil Karol / 2004
12. Musel generál M. R. `tefánik zahynút¹? : (Fakty, svedectvá, dokumenty) / Husár, Jozef / 2000
13. `tefánik a eskoslovensko / Duffack, J. J. / 2007
14. Milan Rastislav `tefánik v zrkadle prameHov a najnovaích poznatkov historiografie / 2010
16. K srdei lidu : Uvahy a vzpomínky / Zápotocký, Ladislav / 1954
17. Milan Rastislav `tefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v echách / Inatitorisová, Dagmar / 2019
18. Astronóm Milan Rastislav `tefánik / Ruain, Vojtech / 2009
21. `tefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / Musil, Miroslav / 2019
22. `tefánik vo fotografii / 2019
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 0.772 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Štefánik Milan Rastislav.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
4 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Staatsbibliothek zu Berlin Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 63 Benötigte Gesamtzeit: 9.585 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK