Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI  
Die Suche erfolgt über den GVI
1. Milan Rastislav Štefánik ; léta hvězdná a válečná / Zuberec, Vladimír / 1990
2. Ekvádorský zápisník ; (z roku 1913) / Štefánik, Milan Rastislav / 2005
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.249 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. M.R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov ; Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika / Musil, Miroslav / 2020
2. Milan Rastislav Štefánik ako symbol ; = Milan Rastislav Štefánik as a symbol / Macho, Peter / 2019
3. Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach ; fenomén národného hrdinu v historickej pamäti = Milan Rastislav Štefánik in minds and hearts : phenomenom of a national hero in the context of historical memory / Macho, Peter / 2011
4. Štefánikovská legenda a vznik ČSR ; Vyd.Slov.Akad.Vied / Holotík, Lúdovít / 1960
5. Štefánikovská legenda a vznik ČSR ; Slovenská akadémia vied / Holotík, Lúdovít / 1958
6. A cseh-szlovák egység diplomáciai története ; Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó / Deák, József / 1943
7. Banditi o eroi? ; M.R. Štefánik e la legione ceco-slovacca / Tazzer, Sergio / 2013
8. General Milan R. Stefanik, 1880-1980 ; historical profile / 1981
9. Lásky Milana Rastislava Štefánika ; som Slovák telom i dušou neznám lásky polovičatej / Kovarčíková, Blanka / 2018
10. L'homme qui parlait avec les étoiles ; Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre / Kšiňan, Michal / 2019
11. Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie ; Vojenský Historický Ústav - Ministerstvo Obrany Slovenskej Republiky [u.a.] / 2010
12. Len čas musel dozrieť ... ; osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika = Waiting for the right time ... : the fate of Milan Rastislav Štefánik's estate = En attendant le bon moment ... : le sort du patrimoine de Milan Rastislav Štefánik / …
13. Splnený sen ; Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa = La rêve accompli de Štefánik = Il sogno realizzato di Štefánik = Ispolnennaja mečta Štefanika / Vrábel, Ferdinand / 2018
14. Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany ; Vojenský Historický Ústav - Ministerstvo Obrany SR / 2009
15. Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách ; Culture Positive s.r.o. / Inštitorisová, Dagmar / 2019
16. Milan Rastislav Štefánik ; astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne ; actes du colloque de Paris le 16 mars 1999, conférences tenues à l'École Militaire le 15 avril 1999 / 1999
17. Astronóm Milan Rastislav Štefánik ; Veda, Vydavateľstvo Slovenskej Akad. Vied / Rušin, Vojtech / 2009
18. Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) ; kapitoly a príspevky / 2014
19. La morte di Milan Rastislav Štefánik ; alla luce dei documenti militari italiani inediti / Ďurica, Milan Stanislav / 1973
20. Štefánik a Janin ; príbeh priatel'stva / 2001
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 70 Benötigte Zeit: 0.474 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. MILAN RASTISLAV STEFANIK : the slovak national hero and co-founder of czechoslovakia;the slovak national hero and co-founder of czechoslovakia / Kšiňan, Michal. - ABINGDON : ROUTLEDGE, 2021 Digitalisat
2. Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin : Príbeh priateľstva / Kováč, Dušan. - Druhé doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020
3. Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him / Michálek, Slavomír. - Bratislava : VEDA, 2019
4. Milan Rastislav Štefánik ako symbol / Macho, Peter. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2019
5. Štefánik vo fotografii / Janin, Maurice. - 3. vydanie. - Brno : Extra Publishing, s.r.o, 2019
6. Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / Musil, Miroslav. - 1. vydanie. - Bratislava : OZ Priatelia Bratislavy, 2019
7. Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách / Inštitorisová, Dagmar. - Vydanie prvé. - Bratislava : Culture Positive s.r.o, 2019
8. Generál Štefánik, ktorá tvár je vaša? : Rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín / Vydra, Anton. - Prvé vydanie. - Bratislava : W PRESS, 2018
9. Generál M. R. Štefánik / Čengel Solčanská, Mariana. - Prvé vydanie. - Bratislava : IKAR, 2018
10. Prebijem sa! : Štefánik : muž železnej vôle / Banáš, Jozef. - Prvé vydanie. - Bratislava : Ikar, 2018
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 33 Benötigte Zeit: 0.740 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
3. Musel generál M. R. `tefánik zahynút¹? : (Fakty, svedectvá, dokumenty) / Husár, Jozef / 2000
5. La morte di Milan Rastislav `tefánik : alla luce dei documenti militari italiani inediti / urica, Milan Stanislav / 1973
6. A cseh-szlovák egység diplomáciai története / Deák, József / 1943
8. Kauza `tefánik : legendy, fakty a otázniky okolo vzniku esko-Slovenskej republiky / Kautský, Emil Karol / 2004
10. Pamätník Milana Rastislava `tefánika v Bratislave : vznik a znovupostavenie / Fuska, Ján / 2013
11. K srdei lidu : Uvahy a vzpomínky / Zápotocký, Ladislav / 1954
12. Splnený sen : Milan Rastislav `tefánik a vznik eskoslovenska / Vrábel, Ferdinand / 2018
13. Prebijem sa! : `tefánik : mu~ ~eleznej vôle / Banáa, Jozef / 2018
14. Generál `tefánik, ktorá tvár je vaaa? : Rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti naaich dejín / Vydra, Anton / 2018
15. `tefánik a eskoslovensko / Duffack, J. J. / 2007
17. Milan Rastislav `tefánik v zrkadle prameHov a najnovaích poznatkov historiografie / 2010
18. Astronóm Milan Rastislav `tefánik / Ruain, Vojtech / 2009
20. `tefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / Musil, Miroslav / 2019
21. `tefánik vo fotografii / 2019
22. Milan Rastislav `tefánik ako symbol / Macho, Peter / 2019
24. Milan Rastislav `tefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v echách / Inatitorisová, Dagmar / 2019
25. `tefánikovská legenda a vznik SR / Holotík, Lúdovít / 1960
Treffer insgesamt: 25 Benötigte Zeit: 0.784 Sekunden
Seitenanfang


5. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service Historique de la Défense / Guelton, Frédéric [Hrsg.] ; Štefánik, Milan Rastislav. - Vincennes : SHD, Service Historique de la Défense, 2008 /
2. Obrazopis sveta : objektívom Milana Rastislava Štefánika / Štefánik, Milan Rastislav ; Kováč, Dušan ; Králikova, Eva et al. . - Martin : Vyd. Osveta, 2004 /
3. Milan Rastislav Štefánik : život a smrt národního hrdiny / John, Miroslav. - Olomouc : Votobia, 2000 /
4. Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych dokumentov : [nehoda alebo vražda?] / Ďurica, Milan St.. - Bratislava : THB, 1998 / (Priblížiť sa k pravde;1) /
5. Cesta ke hvězdám a svobodě / Mlynárik, Ján. - Praha : Lidové noviny, 1991 / (Knihovna Lidových Novin;10) /
6. Zápisníky M. R. Štefánika / Štefánik, Milan Rastislav. - V Praze : Památník Osvobození, 1935 / (Prameny k dějinám osvobození;1) /
7. O M. R. Štefánika : příspěvek k jeho osobnosti k 15. výročí jeho tragického úmrtí / Bartůšek, Josef. - Praha : Legie, 1934 /
8. Štefánik / V Praze : Mazáč, 19XX-
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.897 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin : príbeh priateľstva / / Kováč, Dušan. - Druhé doplnené a upravené vydanie - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020
2. Milan Rastislav Štefánik and those who followed him / / Michálek, Slavomír. - Berlin : Peter Lang GmbH, [2019]
3. Milan Rastislav Štefánik ako symbol / / Macho, Peter. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2019
4. Milan Rastislav Štefánik / / Kšiňan, Michal. - 2. vydanie - Bratislava : Lindeni v spolupráci so Slovenským národným archívom, 2019
5. Prorazím! : Štefánik, muž železné vůle / / Banáš, Jozef. - Vydání první - Vendryně : Beskydy, 2019
6. Štefánik vo fotografii / / Janin, Maurice. - 3. vydanie - Brno : Extra Publishing, s.r.o, 2019
7. Oči plné oblohy : obrázky z detstva M. R. Štefánika / / Rezník, Jaroslav. - Druhé doplnené a rozšírené vydanie - Bratislava : Slovenský spisovatel̕, a. s., 2019
8. Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu / / Musil, Miroslav. - 1. vydanie - Bratislava : Občianske združenie Priatelia Bratislavy, 2019
9. Vlastenci alebo zradcovia? : Milan Rastislav Štefánik e la Legione ceco-slovacca / / Tazzer, Sergio. - Bratislava : Kanimex, 2018
10. Prebijem sa! : Štefánik, muž železnej vôle / / Banáš, Jozef. - Prvé vydanie - Bratislava : Ikar, [2018]
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 24 Benötigte Zeit: 0.888 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Štefánik Milan Rastislav.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Staatsbibliothek zu Berlin Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 67 Benötigte Gesamtzeit: 10.092 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK