Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Ignacy Daszyński ; Archiwum Akt Nowych / 2018 Digitalisat
2. Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej ; Wydawnictwo Muzeum Niepodległości / Śliwa, Michał / 2017
3. Ignacy Daszyński ; 1866-1936 : album / Panfil, Tomasz / 2018
4. Pamiętniki ; Muzeum Historii Polski / Daszyński, Ignacy / 2017
5. Ignacy Daszyński ; życie, praca, walka / Próchnik, Adam / 1996
6. Ignacy Daszyński ; 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna / 1989
7. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / 2009
8. Ignacy Daszyński ; 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna / 1988
9. Xawery Dunikowski ; rzeźby, obrazy, rysunki ; katalog / 1975
10. Ignacy Daszynk̊i - zẙcie i działalność ; txt / 1987
Treffer insgesamt: 10 Benötigte Zeit: 0.178 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Ignacy Daszyński o państwie, demokracji i parlamentaryzmie / Daszyński, Ignacy. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawn. Sejmowe, 1997 /
2. Pamiȩtniki / 2 / / Daszyński, Ignacy. - Kraków : Proletarjat, 1926
3. Pamiȩtniki / 1 / / Daszyński, Ignacy. - Kraków : Proletarjat, 1925
4. Z burzliwej doby : mowy sejmowe posła Ignacego Daszńskiego, wygłoszone w czasie od października 1918 do sierpnia 1919 roku ; wedle protokołów stenograficznych / Daszyński, Ignacy. - Lwów : Nakł. "Ludowego Tow. Wydawn.", 1920 /
5. O formach pravitelʹstva / Daszyński, Ignacy. - S.-Peterburg : Knigoizdat. "Novyj Mir", 1906 /
6. Wielki człowiek w Polsce : szkic psychologiczno polityczny / Daszyński, Ignacy. - Warszawa : Wydawn. Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Uniwersytetu, 19XX /
7. Pamiȩtniki / Daszyński, Ignacy. - Kraków : Proletarjat, 19XX- /
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.317 Sekunden
Seitenanfang


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Ignacy Daszynski : 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna. - Wyd. 1. - Warszawa : Czytelnik, 1988
2. [Bildnis Ignacy Daszynski] / Atlantic. - Berlin, [1928]
3. Pamietniki / Daszynski, Ignacy. - Kraków : Proletarjat, 1925
4. Cztery lata wojny : szkice z dziejów polityki Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej Galicyi i Slaska / Daszynski, Ignacy. - Kraków : Nakladem posla Zygmunta Klemensiewicza, 1918
5. Polityka proletaryatu :; Kilka uwag o taktyce rewòlucyi w Polsce / Daszynski, Ignacy. - Warszawa : 'Zycie', 1907
6. Pogadanka o socyalizmie / Daszynski, Ignacy. - Warszawa : Tow. Wydawnictw Ludowych, [1906]
7. Szymon Kinarski / Daszynski, Ignacy. - 1902
8. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi / Daszynski, Ignacy. - Lwów : Nakladem autora, 1899
9. Posel [Ignacy] Daszynski o nedzy galicyjskiej : Mowa wygloszona w Radzie Panstwa na posiedzeniu ... 1897 r. <Doslowny przeklad ze stenogr. protokólu> / Daszynski, Ignacy. - Wyd. 2. - Kraków : ('Naprzód' [usw.]), 1897
10. Sylwetki polityczne / Baudouin de Courtenay, Romualda. - Kraków : (Autorka); Gebethner [in Komm.], 1897
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.320 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Ignacy DaszyDski : 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna / 1988
2. Ignacy DaszyDski : 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna / 1988
3. Ignacy DaszyDski : |ycie, praca, walka / Próchnik, Adam / 1996
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.388 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Pamiętniki / / Daszyński, Ignacy. - Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017
2. Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej / / Śliwa, Michał. - Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2017
3. Ignacy Daszyński : ein Sozialist, polnischer Patriot und transnationaler Akteur vor dem Ersten Weltkrieg / / Jobst, Kerstin S.. - In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. - ISSN 0948-8294. - Bd. 64.2015, H. 3, S. 380-401
4. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie / / Maj, Ewa. - Lublin : Wydawn. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2009
5. Adam Próchnik (1892-1942) / / Dunin-Wąsowicz, Krzysztof. - In: Nation and history. - 2006, S. 443-449
6. Ignacy Daszyński : życie - praca - walka / / Próchnik, Adam. - Radom [u.a.] : Polska Partia Socjalistyczna, 1996
7. Ignacy Daszyński : 1866 - 1936 / / Najdus, Walentyna. - Wyd. 1 - Warszawa : Czytelnik, 1988
8. Teksty / / Daszyński, Ignacy. - Warszawa : Czytelnik, 1986
9. Adam Próchnik : historyk, polityk, publicysta / / Nicieja, Stanisław S.. - Warszawa : PWN, 1986
10. Ignacy Daszyński : życie, praca, walka / / Swoboda, Henryk. - Warszawa : Nakł. Zarza̧du Głownego Towarzystwa Universytetu Robotniczego, 1934
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 12 Benötigte Zeit: 0.480 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog GBV  
1. Ignacy Daszyński : 1866-1936 / Najdus, Walentyna. - Wyd. 1. - Warszawa : Czytelnik, 1988
2. Ignacy Daszyński : 1866 - 1936 / Najdus, Walentyna. - Warszawa : Czytelnik, 1988
3. Teksty / Daszyński, Ignacy. - Warszawa : Czytelnik, 1986
4. Pamie̜tniki / Daszyński, Ignacy. - Kraków : Proletarjat, 1925
5. Pamietniki / Daszyński, Ignacy. - Warszawa : Ksiażka i Wiedza
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.619 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Daszyński Ignacy.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 45 Benötigte Gesamtzeit: 9.820 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK