Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. [Szowinizm po polsku] ; Chauvinism, Polish style : the case of Roman Dmowski (beginnings: 1886-1905) / Grzegorz Krzywiec ; translated by Jarosław Garliński / Krzywiec, Grzegorz [Verfasser]
2. Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922 - 1939 / Michał Andrzejczak / Andrzejczak, Michał [Verfasser] / 2010
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.207 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. The Polish problem at the Paris Peace Conference ; A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
2. Roman Dmowski ; party, tactics, ideology 1895 - 1907 / Fountain, Alvin M. / 1980
3. Roman Dmowski i jego współpracownicy ; Adam Marszałek / 2008
4. Architekt wielkiej Polski ; Roman Dmowski, 1864-1939 / Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta / 2018
5. Roman Dmowski ; Zysk i S-ka Wydawnictwo / Kawalec, Krzysztof / 2016
6. Roman Dmowski ; Wydawn. DiG / Kawalec, Krzysztof / 1999
7. Roman Dmowski ; (1864 - 1939) ; program: "Ojciec założyciel II Rzeczypospolitej" z cyklu Kontrowersje / 2007
8. Roman Dmowski 1864 - 1939 ; Wydawnictwo Myśl Polska / 2014
9. Roman Dmowski ; Ed. Spotkania / Kawalec, Krzysztof / 1996
10. Roman Dmowski ; 1864 - 1939 / Kawalec, Krzysztof / 2002
11. Roman Dmowski - współtwórca Niepodległej ; Muzeum Niepodległości / Engelgard, Jan / 2017
12. Roman Dmowski ; Wyd. Lubelskie / Wapiński, Roman / 1988
13. Myśl polityczna Romana Dmowskiego ; Muzeum Niepodległości / 2009
14. Piłsudski, Dmowski i niepodległość ; osobno, ale razem / Kisielewski, Tadeusz Antoni / 2018
15. Szowinizm po polsku ; przypadek Romana Dmowskiego (1886 - 1905) / Krzywiec, Grzegorz / 2009
16. U źródeł polityki polskiej ; od Wielopolskiego do Dmowskiego / Engelgard, Jan / 2018
17. Roman Dmowski ; droga do Polski / Niklewska, Jolanta / 2016
18. Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień ; Gryf / 1968
19. Aktualność myśli Romana Dmowskiego w XXI wieku ; ustrój, filozofia, etyka, polityka, ekonomia, geopolityka / 2013
20. Ignacy Paderewski ; Poland / Prazmowska, Anita / 2009 Digitalisat
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 59 Benötigte Zeit: 0.385 Sekunden
Seitenanfang


3. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Roman Dmowski : party, tactics, ideology 1895 - 1907 / Fountain, Alvin M. II / 1980
2. ˜Theœ Polish problem at the Paris Peace Conference : A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
3. Roman Dmowski / WapiDski, Roman / 1988
4. Szowinizm po polsku : przypadek Romana Dmowskiego (1886 - 1905) / Krzywiec, Grzegorz / 2009
5. Roman Dmowski / WapiDski, Roman / 1989
6. Roman Dmowski / WapiDski, Roman / 1979
7. Polska i Polacy w my[li narodowej demokracji na przeBomie XIX i XX wieku (Jan Ludwik PopBawski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski) / Puszkow-BaDka, Agnieszka / 2013
8. Roman Dmowski : 1864 - 1939 / Kawalec, Krzysztof / 2002
9. Roman Dmowski / Kawalec, Krzysztof / 2016
10. Roman Dmowski / Kawalec, Krzysztof / 1996
11. Roman Dmowski : (1864 - 1939) ; program: "Ojciec zaBo|yciel II Rzeczypospolitej" z cyklu Kontrowersje / 2007
12. Roman Dmowski : party, tactics, ideology 1895 - 1907 / Fountain, Alvin M. II / 1980
13. Dziesie lat walki : )Zbiór prac i artykulów, publikowanych do 1905 r.*. Roman Dmowski / Dmowski, Roman / 1938
14. Roman Dmowski : Przyczynki, przemówienia / 1936
15. Dmowski - Rosja a kwestia polska : u zródeB orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886 - 1908 / BuBhak, WBadysBaw / 2000
16. Faszyzm wBoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922 - 1939 / Andrzejczak, MichaB / 2010
Treffer insgesamt: 16 Benötigte Zeit: 0.420 Sekunden
Seitenanfang


4. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Pilsudski, Dmowski i niepodleglosc : osobno, ale razem / Kisielewski, Tadeusz Antoni. - Wydanie 1. - Poznan : Dom Wydawniczy Rebis, [2018]
2. Radikalnyj nacionalizm v sovremennoj Polse v svete idejnogo nasledija Romana Dmovskogo : analiticeskij obzor / Lykosina, Larisa Semënovna. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut informacii po obscestvennym naukam, 2016
3. Roman Dmowski / Kawalec, Krzysztof. - Wydanie II uzupelnione i poszerzone. - Poznan : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016
4. Roman Dmowski : droga do Polski / Niklewska, Jolanta. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016
5. O Romanie Dmowskim : wybrane wspomnienia z prasy obozu narodowego z 1939 roku / Andrzejczak, Michal. - Krzeszowice : Dom Wydawn. Ostoja, 2011
6. Spadajace liscie / Dobraczynski, Jan. - Warszawa : Wydawn. Prasy Lokalnej, 2010
7. Faszyzm wloski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922 - 1939 / Andrzejczak, Michal. - Wroclaw : Wydawn. Nortom, 2010
8. Szowinizm po polsku : przypadek Romana Dmowskiego (1886 - 1905) / Krzywiec, Grzegorz. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton [u.a.], 2009
9. Mysl polityczna Romana Dmowskiego / Engelgard, Jan. - Warszawa : Muzeum Niepodleglosci, 2009
10. Roman Dmowski i jego wspólpracownicy / Bialokur, Marek. - Torun : Adam Marszalek, 2008
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 35 Benötigte Zeit: 0.450 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Architekt Wielkiej Polski : Roman Dmowski 1864-1939 / / Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
2. Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem / / Kisielewski, Tadeusz Antoni. - Wydanie 1 - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018
3. Federacja i inkorporacja : Dwie wizje siły Polski odrodzonej 1918-1921 / / Faryś, Janusz. - In: Historia est testis temporum. - 2017, S. 263-276
4. Roman Dmowski - współtwórca Niepodległej / / Engelgard, Jan. - Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2017
5. The Crusade for a Numerus Clausus 1922/1923 : Preliminaries of Polish Fascism in the Central and Eastern European Context / / Krzywiec, Grzegorz. - In: Simon Wiesenthal Workshop: Alma Mater Antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und …
6. Roman Dmowski / / Kawalec, Krzysztof. - Wydanie II uzupełnione i poszerzone - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2016]
7. Chauvinism, Polish style : the case of Roman Dmowski (beginnings: 1886-1905) / / Krzywiec, Grzegorz. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, [2016]
8. Eliminationist Anti-Semitism at Home and Abroad : Polish Nationalism, the Jewish Question and Eastern European Right-Wing Mass Politics / / Krzywiec, Grzegorz. - In: The new nationalism and the First World War. - 2015, S. 65-91
9. Roman Dmowski and Polish Nationalism until 1939 / / Krzywiec, Grzegorz. - In: Genealogy of contemporaneity. - 2015, S. 185-205
10. W kre̢gu integralnego nacjonalizmu : "Czynny nacjonalizm" Dmytra Doncowa na tle "Myśli nowoczesnych" Romana Dmowskiego ; studium porównawcze / / Wysocki, Roman. - Lublin : Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 57 Benötigte Zeit: 0.684 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog GBV  
1. Der Kampf um Polen : die abenteuerliche Geschichte der Zweiten Polnischen Republik 1918–1939 / Templin, Wolfgang. - Leiden, Niederlande : Ferdinand Schöningh, [2018] Digitalisat
2. Architekt wielkiej Polski : Roman Dmowski, 1864-1939 / Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta. - Warszawa : Instytut Pamie̜ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
3. Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem / Kisielewski, Tadeusz Antoni. - Wydanie 1. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, [2018]
4. Radikalʹnyj nacionalizm v sovremennoj Polʹše v svete idejnogo nasledija Romana Dmovskogo : analitičeskij obzor / Lykošina, Larisa Semënovna. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut informacii po obščestvennym naukam, 2016
5. Roman Dmowski / Kawalec, Krzysztof. - Wydanie II uzupełnione i poszerzone. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016
6. Roman Dmowski : droga do Polski / Niklewska, Jolanta. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016
7. Chauvinism, polish style : the case of Roman Dmowski (beginnings: 1886-1905) / Krzywiec, Grzegorz. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, [2016]
8. Wybór pism / Dmowski, Roman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2014]-
9. Polska i Polacy w myśli narodowej demokracji na przełomie XIX i XX wieku : (Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski) / Puszkow-Bańka, Agnieszka. - Kraków : Akademia Ignatianum, Wydawn. WAM, 2013
10. O Romanie Dmowskim : wybrane wspomnienia z prasy obozu narodowego z 1939 roku / Andrzejczak, Michał. - Krzeszowice : Dom Wydawn. Ostoja, 2011
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 36 Benötigte Zeit: 0.813 Sekunden
Seitenanfang


7. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Chauvinism, polish style : the case of Roman Dmowski (beginnings: 1886-1905) / Krzywiec, Grzegorz. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, [2016] / (Polish studies - transdisciplinary perspectives;volume 18) /
2. Wybór pism / Dmowski, Roman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014-2015 /
3. Roman Dmowski i jego współpracownicy / Białokur, Marek [Hrsg.] ; Patelski, Mariusz [Hrsg.] ; Szczepaniak, Andrzej [Hrsg.] et al. . - Toruń : Adam Marszałek, 2008 /
4. Roman Dmowski 1864-1939 / Kawalec, Krzysztof. - Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2002 /
5. Dmowski - Rosja a kwestia polska : u źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886 - 1908 / Bułhak, Władysław. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawn. Neriton [u.a.], 2000 /
6. Roman Dmowski o ustroju politycznym państwa / Dmowski, Roman. - Wyd. 1.. - Warszawa : Wydawn. Sejmowe, 1996 /
7. Niemcy, Rosja i kwestia polska / Dmowski, Roman. - Wyd. 1.. - Warszawa : Inst. Wydawn. Pax, 1991 /
8. Wybór pism / Dmowski, Roman. - Wyd. 1.. - Warszawa : Państwowy Inst. Wydawn., 1990 /
9. Polityka polska i odbudowanie państwa / 2: Wyd. 2 / / Dmowski, Roman. - Warszawa : Inst. Wydawn. Pax, 1989
10. Polityka polska i odbudowanie państwa / 1: Wyd. 2 / / Dmowski, Roman. - Warszawa : Inst. Wydawn. Pax, 1989
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 49 Benötigte Zeit: 4.764 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Dmowski Roman.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 78 Benötigte Gesamtzeit: 13.939 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK