Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Hallerczycy ; Muzeum Niepodległości / 2020 Digitalisat
2. The Polish problem at the Paris Peace Conference ; A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
3. Vier große galizische Erzähler im Exil ; W. H. Katz, Soma Morgenstern, Manès Sperber und Joseph Roth / 2005
4. Pamiętniki ; z wyborem dokumentów i zdjęć / Haller, Józef / 1964
5. Hallerowo - sto lat letniska ; miejsca i ludzie / Patok, Wioletta / 2020
6. Józef Haller ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / Męczykowska, Barbara / 2020 Digitalisat
7. Die "Entzauberung" des Gesellschaftsvertrags ; ein Vergleich der Anti-Sozial-Kontrakts-Theorien von Carl Ludwig von Haller und Joseph Graf de Maistre im Kontext der politischen Ideengeschichte / Dijon de Monteton, Charles Ph. / 2007
8. Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / 2017
9. Ostatni rycerz Polski ; rzecz o osobowości generała Józefa Hallera / Maj, Józef Roman / 2019
10. Generał broni Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej ; Centralna Biblioteka Wojskowa / 2012
11. Generał Józef Haller 1873-1960 ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / Kaczmarski, Krzysztof / 2017
12. Związki gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Płockiem w latach 1917-1924 ; Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego / Gołębiewski, Grzegorz / 2018
13. "Błękitna Armia" i jej dowódca gen. Józef Haller ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita / 2017
14. 1918. Księga chwały odrodzonej Rzeczypospolitej ; album niepodległościowe ... : Bóg - Honor - Ojczyzna / Wysocki, Wiesław Jan / 2018
15. Die Einsatzmöglichkeiten der Licht-Reflexions-Rheographie zur Untersuchung von Venenkranken ; graph. Darst. / Zeller, Cordula / 1988
16. Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera w latach 1917-1920 ; = Postal communications in Haller's Blue Army 1917-1920 / Auleytner, Julian / 2017
17. W kręgu Józefa Hallera ; Muzeum Niepodległości / 2010
18. Saga rodu Hallerów ; Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" [u.a.] / Skonka, Czesław / 2008
19. Generał Józef Haller ; 1873-1960 / Orłowski, Marek / 2007
20. "Zaślubiny Polski z morzem" ; historia, tradycja, współczesność / Duda, Daniel / 1997
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 28 Benötigte Zeit: 0.323 Sekunden
Seitenanfang


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Die "Entzauberung" des Gesellschaftsvertrags : ein Vergleich der Anti-Sozial-Kontrakts-Theorien von Carl Ludwig von Haller und Joseph Graf de Maistre im Kontext der politischen Ideengeschichte / Charles Philippe Graf Dijon de Monteton / Dijon de …
2. Vier große galizische Erzähler im Exil : W. H. Katz, Soma Morgenstern, Manès Sperber und Joseph Roth / Robert G. Weigel / Weigel, Robert G. [Herausgeber]
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.301 Sekunden
Seitenanfang


3. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. The Polish problem at the Paris Peace Conference : A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
2. Pamitniki : z wyborem dokumentów i zdj / Haller, Józef / 1964
3. GeneraB Józef Haller 1873-1960 / 2017
4. Na szlakach BBekitnego GeneraBa : w 80-lecie przybycia BBekitnej Armii z Francji do Polski (1919 - 2000) i za[lubin Polski z morzem (1920 - 2000) / Skonka, CzesBaw / 2000
5. O Józefie Hallerze : zycie i czyny na tle wspóBczesno[ci dziejowej / Ligocki, Edward / 1923
6. GeneraB Józef Haller : 1873 - 1960 / OrBowski, Marek / 2007
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.439 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Józef Haller / Męczykowska, Barbara. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2020] Digitalisat
2. Książka Archiwum Polityczne Generała Józefa Hallera : dla uczczenia uchwalonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera / wybór i opracowanie dokumentów Marian Marek Drozdowski i Xymena Pilch-Nowakowska / …
3. Hallerowo : sto lat letniska : miejsca i ludzie / Patok, Wioletta. - Gdynia : Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2020
4. Generał Józef Haller 1873-1960 / Kaczmarski, Krzysztof. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2017
5. Pamiętniki : z wyborem dokumentów i zdjęć / Haller, Józef. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2015
6. Generał Józef Haller : 1873 - 1960 / Orłowski, Marek. - Wyd. 1. - Kraków : Wydawn. Arcana, 2007
7. Na szlakach Błe̜kitnego Generała : w 80-lecie przybycia Błe̜kitnej Armii z Francji do Polski (1919 - 2000) i zaślubin Polski z morzem (1920 - 2000) / Skonka, Czesław. - Gdańsk : Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Da̜browskiego [u.a.], 2000
8. Generał Józef Haller : zarys biografii politycznej / Aksamitek, Stefan. - Wyd. 1. - Katowice : Wydawn. "Śląsk, c1989
9. Pamiȩtniki : z wyborem dokumentów i zdjȩc / Haller, Józef. - London : Veritas, 1964
10. O Józefie Hallerze : źycie i czyny na tle współczesności dziejowej / Ligocki, Edward. - Wyd. europejskie. - Warszawa : Nakł. Kom. Obywat. Obrony Panstwa [u.a.], 1923
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.684 Sekunden
Seitenanfang


5. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. General Józef Haller 1873-1960 / Kaczmarski, Krzysztof. - Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej, 2017
2. General Józef Haller : 1873 - 1960 / Orlowski, Marek. - Wyd. 1. - Kraków : Wydawn. Arcana, 2007
3. Na szlakach Blekitnego Generala : w 80-lecie przybycia Blekitnej Armii z Francji do Polski (1919 - 2000) i zaslubin Polski z morzem (1920 - 2000) / Skonka, Czeslaw. - Gdansk : Stowarzyszenie Milosników Tradycji Mazurka Dabrowskiego [u.a.], 2000
4. Cud Wisly ; Wspomnienia korespondenta wojennego. Slowem wst. poprz. Gen. Józef Haller / Siedlecki, Adam Grz.. - Wyd. 3. - Poznan [usw.] : Ksieg. Sw. Wojciecha, (1926)
5. O Józefie Hallerze : zycie i czyny na tle wspólczesnosci dziejowej / Ligocki, Edward. - Wyd. europejskie. - Warszawa : Nakl. Kom. Obywat. Obrony Panstwa [u.a.], 1923
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.860 Sekunden
Seitenanfang


6. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. 1918 : księga chwały odrodzonej Rzeczypospolitej : album niepodległościowe ... : Bóg--Honor--Ojczyzna / Wysocki, Wiesław Jan. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2018 /
2. Die "Entzauberung" des Gesellschaftsvertrags : ein Vergleich der Anti-Sozial-Kontrakts-Theorien von Carl Ludwig von Haller und Joseph Graf de Maistre im Kontext der politischen Ideengeschichte / Dijon de Monteton, Charles Philippe, Graf. - Frankfurt …
3. Vier große galizische Erzähler im Exil: W. H. Katz, Soma Morgenstern, Manès Sperber und Joseph Roth / Weigel, Robert G. [Hrsg.]. - Frankfurt am Main : Lang, 2005 / (New Yorker Beiträge zur Literaturwissenschaft;7) /
4. Błękitna Armia : w 80 rocznicę utworzenia / Radziwiłłowicz, Dariusz. - Warszawa : Egros, 1997 /
5. General Józef Haller : zarys biografii politycznej / Aksamitek, Stefan. - Katowice : Śląsk, 1989 /
6. Unmenschliche Erde / Czapski, Józef. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1967 /
7. Pamiętniki : z wyborem dokumentów i zdjęc / Haller, Józef. - London : Veritas, 1964 /
8. Eichendorffs Balladenwerk / Haller, Rudolf. - Bern [u.a.] : Francke, 1962 /
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 1.249 Sekunden
Seitenanfang


7. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Archiwum Polityczne Generała Józefa Hallera : dla uczczenia uchwalonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera / / Drozdowski, Marian Marek. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, 2020
2. Ostatnia bije godzina ... : Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. / / Odziemkowski, Janusz. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020
3. Hallerczycy : informator / / Skoczek, Tadeusz. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2020
4. Józef Haller / / Męczykowska, Barbara. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2020]
5. Związki gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Płockiem w latach 1917-1924 / / Gołębiewski, Grzegorz. - Płock : Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 2018
6. Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / / Gie̜tkowski, Mirosław. - Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2018
7. Generał Józef Haller 1873-1960 / / Kaczmarski, Krzysztof. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017
8. Galizienmythos und französisches Exil : Soma Morgenstern, Manès Sperber, Alexander Granach, Joseph Roth / / Peiter, Anne D.. - Enthalten in: Spiegelungen ; Band 10, Heft 1 (2015), Seite 109-121
9. Der Erinnerungsort Habsburgermonarchie in der deutschsprachigen Galizien- und Bukowina-Literatur nach 1918 / / Kłańska, Maria. - Enthalten in: Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945 (2014), Seite 25-46
10. Saga Rodu Hallerów / / Skonka, Czesław. - Gdansk, 2008
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 1.379 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Haller Józef.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 61 Benötigte Gesamtzeit: 13.204 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK