Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. The development of secularism in Turkey ; McGill Univ. Press / Berkes, Niyazi / 1964
2. Reflections upon the officer and commander ; [Enth.: Mehmet Nuri: Officer and Commander] / Atatürk, Mustafa Kemal / 2010
3. Das Weltreich der Türken ; vom Steppenvolk zur modernen Nation / Klever, Ulrich / 1978
4. From the Sultan to Atatürk ; Turkey ; [the peace conferences of 1919-23 and their aftermath] / Mango, Andrew / 2009
5. Rise of the Young Turks ; politics, the military and Ottoman collapse / Turfan, Mehmet Naim / 2000
6. The development of secularism in Turkey ; Hurst&Company / Berkes, Niyazi / 1998
7. Atātūrk wa-ḫulafā'uhu ; Dār al-Kalima / Zain, Muṣṭafā az- / 1982
8. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi ; 1918 - 1938 / Kocatürk, Utkan / 1983
9. Atatürk ; Türk Tarih Kurumu / Blanco Villalta, Jorge Gastón / 2019
10. Angora ... ; l'aube de la Turquie nouvelle (1919-1922) / Schlicklin, Jean / 1922
11. Hutbe kitabı ; Kitabevi / 2017
12. Mustafa Kemal und Corinne Lütfü ; die Geschichte einer Freundschaft / Özverim, Melda / 2004
13. Sofya askeri ateşesi Mustafa Kemal'in raporları ; Kasım 1913 - Kasım 1914 / Atatürk, Mustafa Kemal / 2007
14. Trablusgarp Savaşı ve 1911 - 1912 Türk-İtalyan ilişkileri ; Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bazı belgeler / Şıvgın, Hale / 1989
15. Atatürk-Vahdeddin kavgası ; saltanattan cumhuriyete siyasal ve ideolojik dönüşüm / Kocahanoğlu, Osman Selim / 2014
16. Tekke ve zaviyelerin İslâm düşüncesindeki yeri ve ilgası ; Kemalist Atılım Birliği / Güzel, Abdurrahman / 1992
17. Das Weltreich der Türken ; vom Steppenvolk zur modernen Nation / Klever, Ulrich / 1986
18. Vekovnata agresija ; Izdat. "Propeler" / Božkov, Veselin / 2008
19. Türklük incelemeleri ; Yeditepe Yayınevi / Galanti, Avram / 2005
20. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) ; T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü / 2003
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 35 Benötigte Zeit: 0.508 Sekunden
Seitenanfang


2. Verbundkatalog GBV  
1. Atatürk : Visionär einer modernen Türkei / Hanioğlu, M. Şükrü. - 2., um ein Nachwort erweiterte Auflage. - Darmstadt : wbg Theiss, 2021 Digitalisat
2. Çarpıtılan tarihle hesaplaşma Vahdettin ve Mustafa Kemal / Doğan, Ümit. - 1. baskı. - Ankara : Kripto Basım Yayım, Aralık 2018
3. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolü / Dolapçı, Ercan. - Birinci basım. - İstanbul : Kategori Yayıncılık, Mart 2018
4. Mustafa Kemal'in isyan muhtırası : 20 Eylül 1917 : 100 yıl / Çalışkan, Kerem. - Birinci basım. - İstanbul : Remzi Kitabevi, 2017
5. The formation of Turkish republicanism / Turnaoǧlu, Banu. - Princeton : Princeton University Press, 2017 Digitalisat
6. Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi : 17-22 Kasım 2011, Üsküp - Manastır, Makedonya : bildiriler / Neçare, Orhan. - Balgat, Ankara : AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, 2015
7. Atatürk : Visionär einer modernen Türkei / Gabel, Tobias. - s.l. : WBG, 2015 Digitalisat
8. Atatürk ve hekimler / Özata, Metin. - 1. baskı. - İstanbul : Demkar Yayınevi, Ocak 2015
9. Atatürk-Vahdeddin kavgası : Saltanattan Cumhuriyete siyasal ve ideolojik dönüşüm / Kocahanoğlu, Osman Selim. - İstanbul : Temel, Kasım [November] 2014
10. as-Sulṭān Waḥīd-ad-Dīn wa-Atātūrk / Ǧabalī, Niʿma Mūsā. - aṭ-Ṭabʿa 1. - al-Qāhira : Dār al-Āfāq al-ʿArabīya, 2013
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 32 Benötigte Zeit: 0.684 Sekunden
Seitenanfang


3. HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI  
Die Suche erfolgt über den GVI
1. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi ; 1918 - 1938 / Kocatürk, Utkan / 1983
2. Mustafa Kemal und Corinne Lütfü ; die Geschichte einer Freundschaft / Özverim, Melda / Oktober 2004
3. Atatürk ; Visionär einer modernen Türkei / Hanioglu, M. Sükrü / 2021 Digitalisat
4. Kemal Atatürk und die moderne Türkei ; Dt. Verl. der Wiss. / Glasneck, Johannes / 1971
5. Atatürk dönemi maliye politikası ; TİSA Matbaacılık / Duru, Cihan / NRW
6. Reflections upon the officer and commander ; Turkish General Staff Print. House / Atatürk, Mustafa Kemal / 2010
7. Atatürk ; Visionär einer modernen Türkei / Hanioglu, M. Sükrü / 2015 Digitalisat
8. The Young Turk legacy and nation building ; from the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey / Zürcher, Erik Jan / 2010 Digitalisat
9. Atatürk'ün bütün eserleri ; Kaynak Yayınları / Atatürk, Mustafa Kemal / NRW
10. The Young Turk legacy and nation building ; from the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey / Zürcher, Erik Jan / 2010
11. Der Untergang des Osmanischen Reichs ; der Erste Weltkrieg im Nahen Osten 1914-1920 / Rogan, Eugene L. / 2021
12. Die letzten Byzantiner ; die Vertreibung der Griechen vom Schwarzen Meer : eine Spurensuche / Heinemann, Mirko / April 2019
Treffer insgesamt: 12 Benötigte Zeit: 0.895 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. The development of secularism in Turkey / Berkes, Niyazi / 1964
2. Das Weltreich der Türken : vom Steppenvolk zur modernen Nation / Klever, Ulrich / 1978
3. Reflections upon the officer and commander : [Enth.: Mehmet Nuri: Officer and Commander] / Atatürk, Mustafa Kemal / 2010
4. Rise of the Young Turks : politics, the military and Ottoman collapse / Turfan, Mehmet Naim / 2000
5. Reflections upon the officer and commander / Atatürk, Mustafa Kemal / 2010
6. The young turk legacy and national awakening : from the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey / Zürcher, Erik Jan / 2010
7. Revolutionen - Europas Völker auf dem Weg zur Selbstbestimmung / 2006
8. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi : 1918 - 1938 / Kocatürk, Utkan / 1983
9. Mustafa Kemal und Corinne Lütfü : die Geschichte einer Freundschaft / Özverim, Melda / 2004
10. 0ki kader, iki lider / Özdemir, Harun / 2001
11. 0slam birlii ve Mustafa Kemal : [0ngiliz gizli belgelerinde göre Milli Mücadelede 0slamc1l1k ve Turanc1l1k] / Hülagü, Metin / 2008
12. From Caliphate to secular state : power struggle in the early Turkish Republic / Özolu, Hakan / 2011
13. The development of secularism in Turkey / Berkes, Niyazi / 1998
14. The development of secularism in Turkey / Berkes, Niyazi / 1998
15. Mustafa Kemal ve Selanik yasami / Hristodulu, Hristos / 2008
16. Atatürk dönemi maliye politikas1 / Duru, Cihan
Treffer insgesamt: 16 Benötigte Zeit: 0.872 Sekunden
Seitenanfang


5. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Hatra notlar 1916 / Atatürk, Mustafa Kemal *1881-1938*. - 1. bask. - Istanbul : Kopernik Kitap, 2018
2. From Caliphate to secular state : power struggle in the early Turkish Republic / Özoglu, Hakan *1964-*. - Santa Barbara, Calif. [u.a.] : Praeger, 2011
3. Reflections upon the officer and commander / Atatürk, Mustafa Kemal *1881-1938*. - Ankara : Turkish General Staff Printing House, 2010
4. Islam birligi ve Mustafa Kemal : [Ingiliz gizli belgelerinde göre Milli Mücadelede Islamclk ve Turanclk] / Hülagü, Metin. - 1. bask. - Istanbul : Timas Yaynlar, 2008
5. Iki kader, iki lider / Özdemir, Harun. - 1. bask. - Cagaloglu-IST [i.e.Istanbul] : Zvi-Geyik Yaynlar, 2001
6. Mustafa Kemal Atatürk oder Die Geburt der Republik / Gronau, Dietrich. - Orig.-Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1994
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 1.271 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. „Heutiger Nachbar – gestriger Untertan“ : Impressionen osmanischer und türkischer Südosteuropa-Reisender (1890–1940) / / Mende, Leyla von. - Baden-Baden : Ergon Verlag in Kommission, [2021] Digitalisat
2. Das Osmanische Reich : Vom Mittelalter bis zum 1. Weltkrieg / / Howard, Douglas. - 2. unveränd. Aufl. - Darmstadt : wbg Paperback, 20210825 Digitalisat
3. Atatürk : Visionär einer modernen Türkei / / Hanioglu, M. Sükrü. - 2., erweiterte Auflage - Darmstadt : wbg Theiss, 20210526 Digitalisat
4. „Heutiger Nachbar – gestriger Untertan“ : Impressionen osmanischer und türkischer Südosteuropa-Reisender (1890–1940) / / Mende, Leyla von. - Baden-Baden : Ergon Verlag in Kommission, [2021]
5. Der Untergang des Osmanischen Reichs : Der Erste Weltkrieg im Nahen Osten 1914-1920 / / Rogan, Eugene. - Darmstadt : wbg Theiss, 20210315 Digitalisat
6. 1908-1983 arası dönemde Türkiye'de askeri kültür ve laiklik ilişkisi / / Önen, Hakkı Göker. - Birinci baskı - İstanbul : Kriter, 2020
7. The Circassians of Turkey : War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatürk / / Yelbasi, Caner. - London : I. B. Tauris & Company, 2019 Digitalisat
8. Turkey, Kemalism and the Soviet Union : Problems of Modernization, Ideology and Interpretation / / Ter-Matevosyan, Vahram. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019 Digitalisat
9. The Circassians of Turkey : War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatürk / / Yelbasi, Caner. - London : I. B. Tauris & Company, 2019 Digitalisat
10. Turkey, Kemalism and the Soviet Union : problems of modernization, ideology and interpretation / / Ter-Mat̕evosyan, Vahram. - Cham : Palgrave Macmillan, 2019
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 160 Benötigte Zeit: 3.452 Sekunden
Seitenanfang


7. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Kurtuluş savaşı'nda Atatürk ve din adamları : milli mücadele'nin bilinmeyen kahramanları / Kuzu, Ali. - 1. basım. - Parola Yayınları, 2014 / (Parola yayınları. Yakın tarih;44 = 247 [des Gesamtw.]) / (Parola yayınları;247) /
2. From Caliphate to secular state : power struggle in the early Turkish Republic / Özoğlu, Hakan. - Santa Barbara, Calif. [u.a.] : Praeger, 2011 /
3. Reflections upon the officer and commander / Atatürk, Mustafa Kemal. - Ankara : Turkish General Staff Printing House, 2010 / (Genelkurmay Basım Evi yayın;2010,[7]) /
4. Atatürk : eine Biographie / Kreiser, Klaus. - München : Beck, 2008 /
5. Revolutionen - Europas Völker auf dem Weg zur Selbstbestimmung / Hoffmann, Dirk [Bearb.] ; Hoffmann-Mosolf, Sylvia ; Hoffmann-Masolf, Sylvia [Bearb.]. - Dr. A, 1. - Braunschweig : Schroedel, 2006 /
6. Alman basınında milli mücadele ve Mustafa Kemal Paşa : (1919 - 1923) / Çalık, Ramazan. - [Ankara] : Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2004 /
7. Mustafa Kemal Atatürk : vom Staatsgründer zum Mythos / Gülbeyaz, Halil. - Berlin : Parthas-Verl., 2003 /
8. Atatürk / Mango, Andrew. - Paperback ed.. - London : Murray, 2001 /
9. Mustafa Kemal Atatürk oder Die Geburt der Republik / Gronau, Dietrich. - Orig.-Ausg.. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1994 /
10. Atatürk / Macfie, Alexander L. ; Macfie, Alec L.. - 1. publ.. - London [u.a.] : Longman, 1994 /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 16 Benötigte Zeit: 20.184 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Osmanisches Reich , Atatürk Mustafa Kemal.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 84 Benötigte Gesamtzeit: 27.986 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK