Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski’s Compositional œuvre / Bogusław Raba. Transl. by John Comber / Raba, Bogusław [Verfasser]
2. Between Romanticism and Modernism : Ignacy Jan Paderewski’s Compositional Œuvre / Boguslaw Raba / Raba, Boguslaw [Verfasser] / 2015 Digitalisat
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.169 Sekunden
Seitenanfang


2. HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI  
Die Suche erfolgt über den GVI
1. Warsztat kompozytorski ; wykonawstwo i concepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego ; materialy z sesji naukowej Kraków 3 - 6 maja 1991 / 1991
2. Ignacy Jan Paderewski ; zarys biografii politycznej / Drozdowski, Marian Marek / 1986
3. Paderewski ; midzy muzyk a polityk / Przybylski, Henryk / 1992
4. Friedrich-Kiel-Studien ; Dohr / NRW
5. Ignacy Paderewski ; Illustrationen / WapiDski, Roman / 2009
6. WBadysBaw Sikorski, Ignacy Paderewski ; Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego / 1988
7. Helena Paderewska ; memoirs, 1910-1920 / Paderewska, Helena / 2015
8. Ignacy Paderewski ; Poland / Pra|mowska, Anita / 2009
9. The Polish problem at the Paris Peace Conference ; a study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918 - 1919 / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
Treffer insgesamt: 9 Benötigte Zeit: 0.312 Sekunden
Seitenanfang


3. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Wspomnienia 1910 - 1920 ; PaDstwowy Instytut Wydawniczy / Paderewska, Helena / 2015
2. The Polish problem at the Paris Peace Conference ; A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
3. Paderewski orientalist? ; kolekcja chiDskiej emalii "cloisonné" Ignacego Jana Paderewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie / Pinker, Magdalena / 2019
4. Portret artysty ; mBody Ignacy Jan Paderewski jako sBawa sportretowana przez Lawrence'a Alma-Tadem / Chu, Petra ten-Doesschate / 2019
5. Pomnik prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona ; dar Ignacego Jana Paderewskiego dla Poznania i jego implikacje artystyczne / Czy|, Piotr P. / 2019
6. Between romanticism and modernism ; Ignacy Jan Paderewski's compositional oeuvre / Raba, BogusBaw / 2015
7. Ojcowie niepodlegBo[ci ; Fathers of independence / 2018
8. Polska w partnerstwie europejsko-amerykaDskim ; my[li i idee pBynce z konferencji "Dokonania Ignacego J. Paderewskiego przykBadem o|ywienia partnerstwa europejsko-amerykaDskiego" = Poland in European-American partnership / 2006
9. Listy do Ojca i Heleny Górskiej (1872-1924) ; Narodowy Instytut Fryderyka Chopina / Paderewski, Ignacy Jan / 2018
10. Nineteenth-century Romantic bronzes ; French, English and American bronzes 1830 - 1915 / Cooper, Jeremy / 1975
11. Twórcy paDstwowo[ci polskiej ; DaszyDski, Dmowski, Korfanty, Paderewski, PiBsudski, Witos / 2020
12. I.J. Paderewski ; ojczyzna i sztuka : tekst przemówienia skierowanego do polskich |oBnierzy internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1941 / OpieDski, Henryk / 2018
13. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - Polak, Europejczyk, m| stanu, artysta ; informator wystawy / 2018
14. Ignacy Jan Paderewski ; Wydawnictwo Bosz / AoziDska, Maja / 2019
15. W stulecie utworzenia rzdu Ignacego Jana Paderewskiego ; (materiaBy z debaty historycznej) / 2019 Digitalisat
16. O niepodlegB i demokratyczn Rzeczpospolit ; z dziejów aktywno[ci artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego / Drozdowski, Marian Marek / 2018
17. Midzy romantyzmem a modernizmem ; twórczo[ kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / Raba, BogusBaw / 2010
18. Paderewski ; anatomia geniuszu = the anatomy of genius / 2018
19. Ignacy Jan Paderewski 1860-1941 ; Archiwum Akt Nowych / Olczak, Mariusz / 2018
20. Paderewski i Warszawa ; Muzeum Wntrz w paBacu w Otwocku Wielkim ; [wystawa wrzesieD - listopad 2005] / 2005
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 90 Benötigte Zeit: 0.461 Sekunden
Seitenanfang


4. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Wirtuoz slowa : wybór przemówien i odezw Ignacego Jana Paderewskiego (1910-1941) / Paderewski, Ignacy Jan *1860-1941*. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2020
2. Ignacy Paderewski - ulubieniec kobiet / Kienzler, Iwona *1956-*. - Wydanie 2. - Warszawa : Bellona, 2017
3. Paderewski, pianiste dans la presse suisse 1889-1938 : recueil des textes / Konopka, J. A.. - Genève : Imprimerie de Versoix SA, 2016
4. Helena Paderewska : memoirs, 1910-1920 / Paderewska, Helena *1856-1934*. - Stanford, California : Hoover Institution Press, Stanford University, 2015
5. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski's compositional uvre / Raba, Boguslaw. - Frankfurt am Main [u.a.] : PL Academic Research, 2015
6. Manru : dramat liryczny w trzech aktach / Paderewski, Ignacy Jan *1860-1941*. - Warsaw : Dux Recording Producers, P 2012
7. Ignacy Jan Paderewski - artysta, spolecznik, polityk w opiniach jemu wspólczesnych : antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka / Drozdowski, Marian Marek *1932-*. - Warszawa : Centrum …
8. Wplyw czynników behawioralnych na rynkowa wycene akcji : ujecie ilosciowe / Majewski, Sebastian. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2012
9. Miedzy romantyzmem a modernizmem : twórczosc kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / Raba, Boguslaw. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010
10. Paderewski i jego epoka / Jablecki, Tomasz Waclaw. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Osrodek Metodyczny, 2010
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 29 Benötigte Zeit: 0.481 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog GBV  
1. Wirtuoz słowa : wybór przemówień i odezw Ignacego Jana Paderewskiego (1910-1941) / Paderewski, Ignacy Jan; Szombara, Justyna. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2020
2. Ignacy Jan Paderewski / Łozińska, Maja; Łoziński, Jan. - Wydanie pierwsze. - Olszanica : Bosz, 2019
3. Ignacy Paderewski - ulubieniec kobiet / Kienzler, Iwona. - Wydanie 2. - Warszawa : Bellona, 2017
4. Paderewski, pianiste dans la presse suisse 1889-1938 : recueil des textes / Konopka, J. A.. - Genève : Imprimerie de Versoix SA, 2016
5. Helena Paderewska : memoirs, 1910-1920 / Paderewska, Helena; Siekierski, Maciej. - Stanford, California : Hoover Institution Press, Stanford University, 2015
6. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski's compositional œuvre / Raba, Boguslaw; Comber, John *1968-*. - Frankfurt am Main [u.a.] : PL Academic Research, 2015
7. Ignacy Jan Paderewski - artysta, społecznik, polityk w opiniach jemu współczesnych : antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka / Drozdowski, Marian Marek *1932-*; Paderewski, Ignacy Jan. - …
8. Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji : ujęcie ilościowe / Majewski, Sebastian. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
9. Polen : Jubiläen und Debatten ; Beiträge zur Erinnerungskultur / Loew, Peter Oliver *1967-*; Prunitsch, Christian *1970-*. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2012
10. Paderewski i jego twórczość : dzieje utworów i rys osobowości kompozytora / Perkowska-Waszek, Małgorzata *1950-2011*. - Kraków : Musica Iagellonica, 2010
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 31 Benötigte Zeit: 0.722 Sekunden
Seitenanfang


6. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Nineteenth-century Romantic bronzes : French, English and American bronzes 1830 - 1915 / Cooper, Jeremy / 1975
2. The Polish problem at the Paris Peace Conference : A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918-1919. Transl. by Alison Borch-Johansen / Lundgreen-Nielsen, Kay / 1979
3. Chopin / Paderewski, Ignacy Jan / 1991
4. Ignacy Paderewski - ulubieniec kobiet / Kienzler, Iwona / 2017
5. Paderewski / Landau, Rom / 1934
6. Wspomnienia 1910 - 1920 / Paderewska, Helena / 2015
7. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski's compositional œuvre / Raba, Boguslaw / 2015
8. Ignacy Jan Paderewski - artysta, społecznik, polityk w opiniach jemu współczesnych : antologia tekstów historycznych i literackich dla uczczenia 150. rocznicy urodzin wielkiego Polaka / 2012
9. Pamiętniki / Paderewski, Ignacy Jan / 1984
10. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski's compositional oeuvre / Raba, Bogusław / 2015
11. Ignacy Paderewski / Wapiński, Roman / 1999
12. Paderewski i jego twórczość : dzieje utworów i rys osobowości kompozytora / Perkowska-Waszek, Małgorzata / 2010
13. Paderewski : od Kuryłówki po Arlington / Lisiak, Henryk / 1992
14. Ignacy Jan Paderewski : antologia / 1996
15. Helena Paderewska : memoirs, 1910-1920 / Paderewska, Helena / 2015
16. Paderewski, pianiste dans la presse suisse 1889-1938 : recueil des textes / Konopka, J. A. / 2016
17. Paderewski i jego epoka / Jabłecki, Tomasz Wacław / 2010
18. Ignacy Jan Paderewski 1860 - 1941 : geniusz przypadkowo graja̜cy na fortepianie / 2001
19. Ignacy Jan Paderewski : twórca w świecie kultury / 2001
20. Menuett - Paraphrase / Paderewski, Ignacy Jan / 1945
21. Paderewski : une vie, une œuvre / Fuchss, Werner / 1999
22. Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej / Drozdowski, Marian Marek / 1986
23. Ignacy Jan Paderewski : pianista, kompozytor, ma̜ż stanu / Drozdowski, Marian Marek / 2001
24. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego / Kozubek, Lidia / 2001
25. Paderewski i Warszawa / 2005
26. Mie̜dzy romantyzmem a modernizmem : twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / Raba, Bogusław / 2010
27. Ignace Paderewski, musician and statesman / Landau, Rom / 1976
28. Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji : ujęcie ilościowe / Majewski, Sebastian / 2012
29. I. J. Paderewski : esquisse de sa vie et de son oeuvre / Opieński, Henryk / 1929
30. Wirtuoz słowa : wybór przemówień i odezw Ignacego Jana Paderewskiego (1910-1941) / Paderewski, Ignacy Jan / 2020
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 34 Benötigte Zeit: 1.029 Sekunden
Seitenanfang


7. Verbundkatalog hebis, Hessen  
1. Texts, Images, Practices : Contemporary Perspectives on American, British and Polish Cultures / / Rutkowski, Pawel. - Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, 2021 Digitalisat
2. Texts, images, practices : contemporary perspectives on American, British and Polish cultures / / Rutkowski, Paweł. - Berlin : Peter Lang, [2021]
3. Treaties and international agreements on the protection of national and religious minorities as an element of the peace order after WWI : the Case of Poland / / Kornat, Marek. - Enthalten in: After the peace treaty of Versailles (1919) (2020), …
4. Playing With Wolves : Woodrow Wilson, the United States, and Poland, 1917-1919 / / Neiberg, Michael S.. - Enthalten in: After the peace treaty of Versailles (1919) (2020), Seite 13-23
5. The Treaty of Versailles : the Polish and the German perspective / / Kucharczyk, Grzegorz. - Enthalten in: After the peace treaty of Versailles (1919) (2020), Seite 1-12
6. Twórcy państwowości polskiej : Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos / / Skoczek, Tadeusz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2020
7. Ignacy Jan Paderewski / / Łozińska, Maja. - Wydanie pierwsze - Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2019
8. Comments on Peter Ludlow's "Living words" / / Sennet, Adam. - Enthalten in: Inquiry ; Band 62, Heft 3-4 (2019), Seite 344-354
9. O niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą : z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego / / Drozdowski, Marian Marek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
10. Paderewski : anatomia geniuszu / / Fedisz, Marcin. - Warszawa : Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2018
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 45 Benötigte Zeit: 2.431 Sekunden
Seitenanfang


8. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Piano concerto in D flat major : Op. 25 / Gablenz, Jerzy [KomponistIn] ; Paderewski, Ignacy Jan [KomponistIn] ; Borowicz, Łukasz [DirigentIn] et al. . - London : Hyperion Records, [2021] [Musiktondokument] / (The romantic piano concerto;83) /
2. Manru : Opera in 3 acts / Paderewski, Ignacy Jan [KomponistIn]. - [Warschau] : Teatr Wielki, [2020] [Musiktondokument] /
3. Recordings 1923-1941 / Friedman, Ignacy [InstrumentalmusikerIn] ; Grieg, Edvard [KomponistIn] ; Scarlatti, Domenico [KomponistIn] et al. . - [Copenhagen] : Danacord Records, [2020] [Musiktondokument] /
4. Complete works / 2: Studies for piano / / Chopin, Frédéric [KomponistIn]. - 39. Auflage. - Cracow : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, [2020] [Musiknoten]
5. 6 Humoresques de concert : op. 14 / / Paderewski, Ignacy Jan [KomponistIn]. - In: So klingt die Zukunft!. - Hamburg : Deutsche Stiftung Musikleben. - 2019, S. CD 2, track 7-9 / [Musiktondokument]
6. Fantaisie-Impromptu for piano : C sharp minor Op. 66 / Chopin, Frédéric [KomponistIn]. - Eighth Edition; from volume IV of the complete works. - Kraków : Polskie wydawnictwo muzyczne, [2018] [Musiknoten] /
7. Nelson Goerner - Piano concertos / Paderewski, Ignacy Jan [KomponistIn] ; Martucci, Giuseppe [KomponistIn] ; Goerner, Nelson [InstrumentalmusikerIn] et al. . - [Warszawa] : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, [2015] [Musiktondokument] /
8. Complete works / 2: Studies for piano / / Chopin, Frédéric [KomponistIn]. - 37th edition. - Cracow : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2015 [Musiknoten]
9. Menuett im alten Stil : für Akkordeon-Enseble / Paderewski, Ignacy Jan. - Partitur, [Stimmen]. - Durchhausen : Jetelina, c 2015 [Musiknoten] /
10. Between romanticism and modernism : Ignacy Jan Paderewski's compositional œuvre / Raba, Boguslaw. - Frankfurt am Main [u.a.] : PL Academic Research, 2015 / (Eastern European studies in musicology;5) /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 207 Benötigte Zeit: 5.002 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Paderewski Ignacy Jan.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
1 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 101 Benötigte Gesamtzeit: 13.122 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK