Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Legionowym szlakiem ... ; z dziejów oddziałów Józefa Piłsudskiego na Kielecczyźnie 1914 - 1915 / Osiecki, Jerzy / 2008
2. Gesetz und Ehre ; Diederichs / Piłsudski, Józef / 1935
3. Im polnischen Winterfeldzug mit der Armee Mackensen ; Deutsche Verl.-Anst. / Wertheimer, Fritz / 1915
4. Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej ; od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908 - 1918/1919) / Dufrat, Joanna / 2001
5. Russkij front Pervoj mirovoj vojny ; poteri storon ; 1914 / Nelipovič, Sergej Gennadʹevič / 2017
6. Naplóm 1914-1918 ; a császári és királyi 12-ik huszárezred / Nemes-Tóthi Nemestóthy-Szabó, Béla / 2015
7. Wokół upolitycznienia polskiej siły zbrojnej w latach 1914 - 1918 ; wybrane problemy / Zalewski, Jerzy / 2008
8. Związek Sokołów Polskich w Ameryce ; (1887 - 1920) ; militarne przygotowania i udział w zbrojnej walce o niepodległość Polski / Wrzosek, Mieczysław / 2004
9. Haller's Polish Army in France ; Whitehall Print. / 2006
10. 1 Dywizja Strzelców armii generała Hallera w latach 1918 - 1919 ; Ibidem / Jarno, Witold / 2006
11. Polskie teatry żołnierskie ; 1915 - 1939 / Piekarski, Stanisław / 1999
12. Czwarty Pułk ; rok działań wojennych 4. P. P. Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku / Teslar, Józef Andrzej / 1916
13. Na dwa fronty ; Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami / Caban, Ireneusz / 1999
14. Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914 - 1916 ; Inst. Wydawn. Pax / Krasicki, August / 1988
15. Bitwy mojego życia ; [1914 - 1944] / Rostworowski, Stanisław / 2001
16. Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka ; 1905 - 1939 / Brze̢k-Osiński, Michał Tadeusz / 2003
17. Fighting for another fatherland ; the Polish minority in the German army, 1914–1918 / Watson, Alexander / 2011 Digitalisat
18. Erinnerungen und Dokumente ; Essener Verl.-Anst. / Piłsudski, Józef /
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 0.409 Sekunden
Seitenanfang


2. Verbundkatalog GBV  
1. Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914 - 1918 / Wrzosek, Mieczysław. - Wyd. 1. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990
2. Sprawa Legionu we̜gierskiego dla Polski / Divéky, Adorján. - Warszawa : (Komarowski), 1939
3. Moje pierwsze Boje / Piłsudski, Józef. - 4. Aufl. - 1938
4. Cztery lata wojny w sluz̀biekomendanta ; Przeżycia wojenne 1914-1918 / Starzyński, Roman. - Warszawa : Inst. J. Pilsudskiego, 1937
5. Kwestja wojska polskiego w Rosji w 1917 r. : przyczynek do historji zwia̜zków i zjazdu Polaków wojskowych z b. armji rosyjskiej, oraz do dziejów ruchu niepodłeglościowego i polityki polskiej w Rosji / Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
6. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom ; Wojciech Jedlina-Jacobson ; Wspomnienia / Jacobson, Wojciech. - Toruń : Autor, (1936)
7. Ilustrowana kronika Legjonow Polskich : 1914 - 1918 / Quirini, Eugenjusz. - Warszawa, 1936
8. Polnische Ulanen ; Richard Boleslawski ; (Übers. v. Paul Fohr) / Boleslavsky, Richard. - Berlin : Propyläen-Verl., [1935]
9. Kartki z dziennika ofcera 1 brygady / Kasprzycki, Tadeusz. - Warszawa : Wojsk. Inst. naukowo-wydawn, 1934
10. Pierwsza Baterja haubic Legjonow Polskich / Truchim, Stefan. - Warszawa : Wojsk. Inst. naukowo-wydawn, 1934
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 49 Benötigte Zeit: 0.652 Sekunden
Seitenanfang


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Sprawa Legionu wegierskiego dla Polski / Divéky, Adorján. - Warszawa : (Komarowski), 1939
2. Moje pierwsze Boje / Pilsudski, Józef. - 4. Aufl. - 1938
3. Cztery lata wojny w sluzbiekomendanta ; Przezycia wojenne 1914-1918 / Starzynski, Roman. - Warszawa : Inst. J. Pilsudskiego, 1937
4. Kwestja wojska polskiego w Rosji w 1917 r. : przyczynek do historji zwiazków i zjazdu Polaków wojskowych z b. armji rosyjskiej, oraz do dziejów ruchu niepodleglosciowego i polityki polskiej w Rosji / Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936
5. Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom ; Wojciech Jedlina-Jacobson ; Wspomnienia / Jacobson, Wojciech. - Torun : Autor, (1936)
6. Ilustrowana kronika Legjonow Polskich : 1914 - 1918 / Quirini, Eugenjusz. - Warszawa, 1936
7. Polnische Ulanen ; Richard Boleslawski ; (Übers. v. Paul Fohr) / Boleslavsky, Richard. - Berlin : Propyläen-Verl., [1935]
8. Kartki z dziennika ofcera 1 brygady / Kasprzycki, Tadeusz. - Warszawa : Wojsk. Inst. naukowo-wydawn, 1934
9. Pierwsza Baterja haubic Legjonow Polskich / Truchim, Stefan. - Warszawa : Wojsk. Inst. naukowo-wydawn, 1934
10. Legionisci w Karpatach w 1914-1915 roku ; Z przedm. Waclawa Lipinskiego / Roja, Boleslaw. - Warszawa : Wojsk. Inst. nauk.-wydawn., 1933
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 64 Benötigte Zeit: 1.711 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani ... : studia i szkice wokół Wielkiej Wojny / / Chyra-Rolicz, Zofia. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
2. Polish military formations of the First World War in documents preserved at the State Archive in Łódź / / Walkiewicz, Tomasz. - In: The Great War. - 2016, S. 19-45
3. Bandera we krwi : polityka - wojsko - sovietica / / Wieczorkiewicz, Paweł Piotr. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2015
4. Consent, Coercion and Endurance in Eastern Europe : Poland and the Fluidity of War Experiences / / Eichenberg, Julia. - In: Legacies of violence. - 2014, S. 235-258
5. Linja marszu Oddz. Mikulinieckiego / [Warszawa], [1921]
6. Teren działań bojowych oddziałów III.go Korpusu Polskiego / [Warszawa], [1921]
7. Bój pod Kaniowem 11 V 1918 / [Warszawa], [1921]
8. Marsz II. Brygady i II. Korpusu przez Ukrainę w r. 1918 / [Warszawa], [1921]
9. Mapka b. okupacji I Pol. Korpusu / [Warszawa], [1921]
10. Linja marszu szwadronu rotmistrza Plisowskiego z Odesy do Bobrujska / [Warszawa], [1921]
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 21 Benötigte Zeit: 3.581 Sekunden
Seitenanfang


5. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Militarne aspekty odrodzenia rzeczypospolitej / 1 / Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1998
2. Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914 - 1918 / Wrzosek, Mieczysław. - Wyd. 1.. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990 /
3. Karten vom östlichen Kriegsschauplatz / [3]: Posen, Breslau, Oppeln, Płock, Piotrków / / Deutsches Reich. Stellvertretender Generalstab der Armee. Kartographische Abteilung. - [Berlin], 1914 [Karte]
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 23.923 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Polen , Armee , Weltkrieg 1914 1918.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
4 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
KOBV Berlin-Brandenburg Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 51 Benötigte Gesamtzeit: 33.801 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK