Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt ; deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen, 1830 - 1871 / Pletzing, Christian / 2003 Digitalisat
2. Musik für die Nation ; der Komponist Stanisław Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger / 2005
3. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - 1848) ; txt / Blottner, Gerhard / 1981
4. Nationalbewegung und Staatsbildung ; die baltische Region im Schulbuch / 1995
5. Philosophy and romantic nationalism ; the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1982
6. Polish risorgimento ; visions of the modern Polish nation and their Italian foundations / Jurek, Lidia / 2012
7. Ruch polski na Śląsku Opolskim w latach 1922 - 1939 ; Wydawn. Inst. Śląskiego / Masnyk, Marek / 1989
8. Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914 ; Tow. Naukowe / Wierzchosławski, Szczepan / 1992
9. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej, Szymon Konarski ; = Sodružestvo Polʹskogo Naroda v Gubernijach Podolʹskoj, Volynskoj i Kievskoj, Šimon Konarskij / 2009
10. Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym ; 1830 - 1865 / Szostakowski, Stanisław / 1987
11. Polska dla Polaków! ; kim byli i są polscy narodowcy / Chodakiewicz, Marek Jan / 2015
12. Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem ; Wydawn. DiG / Potkański, Waldemar / 2002
13. Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich ; 1848 - 1879 / Cetnarowicz, Antoni / 1990
14. Polski ruch narodowy na łotwie w latach 1919 - 1940 ; Wyd. Uniw. Wrocławskiego / Albin, Janusz / 1993
15. Polʹsʹko-ukraïnsʹka uhoda 1890 - 1894 rr. ; L'vivs'ka Akad. Mystectv / Čornovol, Ihor Pavlovyč / 2000
16. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung ; txt / Blottner, Gerhard / 1981
17. Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa ; Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego / Trzaskowski, Paweł / 2016
18. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów ; Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / 2010
19. Insurekcja Kościuszkowska w dziejach i tradycji ; Ill. / 2004
20. Tradycja kościuszkowska w ruchu ludowym ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego / Gmitruk, Janusz / 2004
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 59 Benötigte Zeit: 0.354 Sekunden
Seitenanfang


2. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Polska dla Polaków! : kim byli i sa polscy narodowcy / Chodakiewicz, Marek Jan. - Wydanie I. - Poznan : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2015
2. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / Sierchula, Rafal. - Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
3. Lietuvybes kovu verpetuose : Vilniaus ir Seinu krastai XIX a. pabaigoje - XX a. pradzioje / Kairiukstyte, Nastazija. - Vilnius : Mokslo ir Enciklopediju Leidybos Institutas, 2009
4. Poljska i Poljaci u zivotu Josipa Jurja Strossmayera / Zurek, Piotr. - Slavonski Brod : Hrvatski Institut za Povijest, 2008
5. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, Czeslaw. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2007
6. Musik für die Nation : der Komponist Stanislaw Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005
7. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt: deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830 - 1871 / Pletzing, Christian. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2003
8. Ruch narodowy w Polsce w latach 1989 - 1997 / Tokarz, Grzegorz. - Wroclaw : Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2002
9. Qiyyûm we-sever / 2, Pirqê hîstôrya / Bartal, Yisrael. - 2001
10. Polskie duchowienstwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870 - 1920 / Michalski, Ryszard. - Wyd. 1. - Torun : Wydawn. Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1998
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.334 Sekunden
Seitenanfang


3. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Polish risorgimento : visions of the modern Polish nation and their Italian foundations / Lidia Jurek / Jurek, Lidia [Verfasser]
2. Polish Risorgimento : Visions of the Modern Polish Nation and their Italian Foundations / Lidia Jurek / Jurek, Lidia [Verfasser] / 2012 Digitalisat
3. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt : deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830 - 1871 / Christian Pletzing / Pletzing, Christian [Verfasser] / 2003
4. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - {1848 [achtzehnhunderteinunddreissig bis achtzehnhundertachtundvierzig]) / Blottner, Gerhard [Verfasser] / 1981
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.425 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt : deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen, 1830 - 1871 / Pletzing, Christian / 2003
2. Nationalbewegung und Staatsbildung : die baltische Region im Schulbuch / 1995
3. Polen : Träumer, Helden, Opfer / Jaenecke, Heinrich / 1981
4. Musik für die Nation : der Komponist StanisBaw Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger / 2005
5. ˜Dieœ Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - 1848) / Blottner, Gerhard / 1981
6. Elity polskiego ruchu narodowego w PoznaDskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914 / WierzchosBawski, Szczepan / 1992
7. Philosophy and romantic nationalism : the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1994
8. ˜Dieœ Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831-1848) / Blottner, Gerhard / 1981
9. Narodowa Demokracja wobec problematyki |ydowskiej w latach 1918 - 1929 / Bergmann, Olaf / 1998
10. Ruch narodowo-niepodlegBo[ciowy w Galicji przed 1914 rokiem / PotkaDski, Waldemar / 2002
11. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922 - 1939 / WrzesiDski, Wojciech / 1993
12. ˜Theœ West and Poland : essays on governmental and public responses to the Polish National Movement, 1861 - 1864 / Kutolowski, John F. / 2000
13. Philosophy and romantic nationalism : the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1982
14. Polski ruch narodowy na Botwie w latach 1919 - 1940 / Albin, Janusz / 1993
15. Ruch polski na Zlsku Opolskim w latach 1922 - 1939 / Masnyk, Marek / 1989
16. Ruch polski na Zlsku Opolskim w latach 1922 - 1939 / Masnyk, Marek / 1989
17. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922 - 1939 / WrzesiDski, Wojciech / 2005
18. Poljska i Poljaci u ~ivotu Josipa Jurja Strossmayera / {urek, Piotr / 2008
19. Spór o kierunek dziaBaD narodowych na Górnym Zlsku : 1918 - 1921 / Kwiatek, Aleksander / 1991
20. Nationale Bewegung und soziale Organisation : vergleichende Studien zur nationalen Vereinsbewegung des 19. Jahrhunderts in Europa
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 0.479 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog GBV  
1. Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917 - 1918 / Tarasiuk, Dariusz. - Lublin : Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
2. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / Sierchuła, Rafał. - Warszawa : Instytut Pamie̜ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
3. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej, Szymon Konarski / Konarski, Szymon. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2009
4. Lietuvybės kovu̜ verpetuose : Vilniaus ir Seinu̜ kraštai XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje / Kairiūkštytė, Nastazija. - Vilnius : Mokslo ir Enciklopediju̜ Leidybos Institutas, 2009
5. Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera / Żurek, Piotr. - Slavonski Brod : Hrvatski Institut za Povijest, 2008
6. Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1914 - 1919 / Sobczak, Mieczysław. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008
7. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, Czesław. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
8. Heroes and villains : creating national history in contemporary Ukraine / Marples, David R.. - 1. ed. - Budapest [u.a.] : Central European University Press, 2007
9. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922 - 1939 / Wrzesiński, Wojciech. - Toruń : Marszałek, 2005
10. Musik für die Nation : der Komponist Stanisław Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 0.766 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Communism – Legitimacy – Nationalism / / Wolff-Poweska, Anna. - 1st, New ed. - Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, 2019 Digitalisat
2. Verräter und Überzeugungstäter / / Feest, David. - Lüneburg : Nordost-Institut, 2019
3. Communism - legitimacy - nationalism : nationalist legitimization of the communist regime in Poland / / Zaremba, Marcin. - Berlin : Peter Lang, [2019]
4. Assimilierte Regionalität? : das Image der Randregionen im Zentrumsdiskurs / / Kmak-Pamirska, Aleksandra. - In: Regionalität als historische Kategorie. - 2019, S. 299-318
5. Lemtingi metai : Lietuva 1914 -1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas / / Balkelis, Tomas. - Vilnius : Tyto alba, 2019
6. Embers of empire : continuity and rupture in the Habsburg Successor States after 1918 / / Miller, Paul. - New York : Berghahn, 2019
7. Geteilte Berge : Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra / / Hoenig, Bianca. - 1. Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2018 Digitalisat
8. Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) / / Ciesek, Bernadetta. - Wydanie I. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
9. Niepodległość : wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego / / Milewska, Wacława. - Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018
10. Pułtusk i ziemia pułtuska w epoce walk o niepodległość / / Szczepański, Janusz. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2018
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 233 Benötigte Zeit: 1.283 Sekunden
Seitenanfang


7. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Katholizität und Nation : Zur Dramatik der Grenzüberschreitungen / / Niewiadomski, Józef. - In: Internationale katholische Zeitschrift Communio. - Ostfildern : Schwabenverl., ISSN 1439-6165. - Bd. 48 (2019), 2, S. 189-200
2. The Question of the Persistence of Romantic Nationalism in Poland with Regard to its Religious Aspects / / Królikowska, Anna Małgorzata. - In: Kirchliche Zeitgeschichte. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-808X. - Bd. 31 (2018), 2, … Digitalisat
3. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen von 1998 bis 2010 / Leschnik, Hubert. - Marburg : Verlag Herder-Institut, 2018 / (Studien zur Ostmitteleuropaforschung;42) /
4. Fehlende Opposition : Polen auf dem Weg ins Abseits? / / Kind, Ulrike. - In: Herder-Korrespondenz. - Freiburg, Br. : Herder, ISSN 0018-0645. - Bd. 71 (2017), 3, S. 39-42
5. "Verstoßene Soldaten" : die neuen Helden Polens als politischer Mythos der Republik / / Świder, Małgorzata. - In: Neuer Nationalismus im östlichen Europa. - Bielefeld : transcript. - 2017, S. 119-138
6. Nationalismus im Osten Europas : was Kaczyński und Orbán mit Le Pen und Wilders verbindet / Vetter, Reinhold. - Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für Politische Bildung. - Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017 / (Schriftenreihe;Band …
7. Poland in the Irish nationalist imagination, 1772-1922 : anti-colonialism within Europe / Healy, Róisín. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, [2017] /
8. Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch! : Ethnonationalismus in Schlesien und Friesland, 1918-1945 / Weger, Tobias. - Berlin : De Gruyter Oldenbourg, [2017] / (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen …
9. Nowa sztuka narodowa na lewicowej platformie / / Poprzęcka, Maria. - [Heidelberg] : [Universitätsbibliothek Heidelberg], [13. Apr. 2016] Digitalisat
10. Belonging to the nation : inclusion and exclusion in the Polish-German borderlands 1939-1951 / Kulczycki, John J.. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2016 /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 113 Benötigte Zeit: 3.605 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Polen , Nationalbewegung.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 84 Benötigte Gesamtzeit: 8.808 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK