Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt ; deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen, 1830 - 1871 / Pletzing, Christian / 2003 Digitalisat
2. Tradycja kościuszkowska w ruchu ludowym ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego / Gmitruk, Janusz / 2004
3. Musik für die Nation ; der Komponist Stanisław Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger / 2005
4. Nationalbewegung und Staatsbildung ; die baltische Region im Schulbuch / 1995
5. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - 1848) ; txt / Blottner, Gerhard / 1981
6. Philosophy and romantic nationalism ; the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1982
7. Polish risorgimento ; visions of the modern Polish nation and their Italian foundations / Zessin-Jurek, Lidia / 2012
8. Ruch polski na Śląsku Opolskim w latach 1922 - 1939 ; Wydawn. Inst. Śląskiego / Masnyk, Marek / 1989
9. Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914 ; Tow. Naukowe / Wierzchosławski, Szczepan / 1992
10. Od Dmowskiego do Giertycha ; szkice z dziejów obozu narodowego / Motas, Maciej / 2012
11. Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym ; 1830 - 1865 / Szostakowski, Stanisław / 1987
12. Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych ; Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej / 1999
13. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej, Szymon Konarski ; = Sodružestvo Polʹskogo Naroda v Gubernijach Podolʹskoj, Volynskoj i Kievskoj, Šimon Konarskij / 2009
14. Polski ruch narodowy na łotwie w latach 1919 - 1940 ; Wyd. Uniw. Wrocławskiego / Albin, Janusz / 1993
15. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung ; txt / Blottner, Gerhard / 1981
16. Polska dla Polaków! ; kim byli i są polscy narodowcy / Chodakiewicz, Marek Jan / 2015
17. Polʹsʹko-ukraïnsʹka uhoda 1890 - 1894 rr. ; L'vivs'ka Akad. Mystectv / Čornovol, Ihor Pavlovyč / 2000
18. Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa ; Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego / Trzaskowski, Paweł / 2016
19. Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem ; Wydawn. DiG / Potkański, Waldemar / 2002
20. Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich ; 1848 - 1879 / Cetnarowicz, Antoni / 1990
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 59 Benötigte Zeit: 0.381 Sekunden
Seitenanfang


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Polish risorgimento : visions of the modern Polish nation and their Italian foundations / Lidia Jurek / Jurek, Lidia [Verfasser]
2. Polish Risorgimento : Visions of the Modern Polish Nation and their Italian Foundations / Lidia Jurek / Jurek, Lidia [Verfasser] / 2012 Digitalisat
3. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939 / Wojciech Wrzesiński / Wrzesiński, Wojciech,, (1934- ) [Verfasser] / 2005
4. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt : deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830 - 1871 / Christian Pletzing / Pletzing, Christian [Verfasser] / 2003
5. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - {1848 [achtzehnhunderteinunddreissig bis achtzehnhundertachtundvierzig]) / Blottner, Gerhard [Verfasser] / 1981
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.420 Sekunden
Seitenanfang


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Polska dla Polaków! : kim byli i sa polscy narodowcy / Chodakiewicz, Marek Jan. - Wydanie I. - Poznan : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2015
2. Polish risorgimento : visions of the modern Polish nation and their Italian foundations / Zessin-Jurek, Lidia. - Frankfurt am Main : Lang, 2012
3. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / Sierchula, Rafal. - Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
4. Lietuvybes kovu verpetuose : Vilniaus ir Seinu krastai XIX a. pabaigoje - XX a. pradzioje / Kairiukstyte, Nastazija. - Vilnius : Mokslo ir Enciklopediju Leidybos Institutas, 2009
5. Poljska i Poljaci u zivotu Josipa Jurja Strossmayera / Zurek, Piotr. - Slavonski Brod : Hrvatski Institut za Povijest, 2008
6. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, Czeslaw. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2007
7. Heroes and villains : creating national history in contemporary Ukraine / Marples, David R.. - 1. ed. - Budapest [u.a.] : Central European University Press, 2007
8. Musik für die Nation : der Komponist Stanislaw Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005
9. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt: deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830 - 1871 / Pletzing, Christian. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2003
10. Ruch narodowy w Polsce w latach 1989 - 1997 / Tokarz, Grzegorz. - Wroclaw : Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2002
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 13 Benötigte Zeit: 0.624 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. The crusade for a numerus clausus 1922/1923 : preliminaries of Polish fascism in the Central and Eastern European context / Krzywiec, Grzegorz. - In: Alma mater antisemitica (2016), S. 67-82
2. Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917 - 1918 / Tarasiuk, Dariusz. - Lublin : Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
3. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / Sierchuła, Rafał. - Warszawa : Instytut Pamie̜ci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
4. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej, Szymon Konarski / Konarski, Szymon. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2009
5. Lietuvybės kovu̜ verpetuose : Vilniaus ir Seinu̜ kraštai XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje / Kairiūkštytė, Nastazija. - Vilnius : Mokslo ir Enciklopediju̜ Leidybos Institutas, 2009
6. Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera / Żurek, Piotr. - Slavonski Brod : Hrvatski Institut za Povijest, 2008
7. Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1914 - 1919 / Sobczak, Mieczysław. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008
8. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, Czesław. - Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
9. Heroes and villains : creating national history in contemporary Ukraine / Marples, David R.. - 1. ed. - Budapest [u.a.] : Central European University Press, 2007
10. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922 - 1939 / Wrzesiński, Wojciech. - Toruń : Marszałek, 2005
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 23 Benötigte Zeit: 0.789 Sekunden
Seitenanfang


5. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt : deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen, 1830 - 1871 / Pletzing, Christian / 2003
2. Elity polskiego ruchu narodowego w PoznaDskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914 / WierzchosBawski, Szczepan / 1992
3. Musik für die Nation : der Komponist StanisBaw Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts / Ritter, Rüdiger / 2005
4. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831 - 1848) / Blottner, Gerhard / 1981
5. Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym : 1830 - 1865 / Szostakowski, StanisBaw / 1987
6. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / 2010
7. Philosophy and romantic nationalism : the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1994
8. Die Einflüsse der polnischen Emigranten auf die rumänische Nationalbewegung (1831-1848) / Blottner, Gerhard / 1981
9. Ruch narodowo-niepodlegBo[ciowy w Galicji przed 1914 rokiem / PotkaDski, Waldemar / 2002
10. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, CzesBaw / 2007
11. Nationalbewegung und Staatsbildung : die baltische Region im Schulbuch / 1995
12. The West and Poland : essays on governmental and public responses to the Polish National Movement, 1861 - 1864 / Kutolowski, John F. / 2000
13. Philosophy and romantic nationalism : the case of Poland / Walicki, Andrzej / 1982
14. Polski ruch narodowy na Botwie w latach 1919 - 1940 / Albin, Janusz / 1993
15. Ruch polski na Zlsku Opolskim w latach 1922 - 1939 / Masnyk, Marek / 1989
16. Ruch polski na Zlsku Opolskim w latach 1922 - 1939 / Masnyk, Marek / 1989
17. Narodowa Demokracja wobec problematyki |ydowskiej w latach 1918 - 1929 / Bergmann, Olaf / 1998
18. Narodowa Demokracja wobec problematyki |ydowskiej w latach 1918 - 1929 / Bergmann, Olaf / 1998
19. Spór o kierunek dziaBaD narodowych na Górnym Zlsku : 1918 - 1921 / Kwiatek, Aleksander / 1991
20. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922 - 1939 / WrzesiDski, Wojciech / 2005
21. Qiyyûm we-aever : yehûdê Pôlîm le-dôrôtêhem
22. Qiyyûm we-aever : yehûdê Pôlîm le-dôrôtêhem; 2: Pirqê hîsmôry / 2001
23. Poljska i Poljaci u ~ivotu Josipa Jurja Strossmayera / {urek, Piotr / 2008
24. Lietuvybs kovu verpetuose : Vilniaus ir Seinu kraatai XIX a. pabaigoje - XX a. prad~ioje / Kairikkatyt, Nastazija / 2009
25. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989 - 2001 / Maj, CzesBaw / 2007
26. Nationale Bewegung und soziale Organisation : vergleichende Studien zur nationalen Vereinsbewegung des 19. Jahrhunderts in Europa
Treffer insgesamt: 26 Benötigte Zeit: 0.955 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Lembergs "polnischen Charakter" sichern : Kommunalpolitik in einer multiethnischen Stadt der Habsburgermonarchie zwischen 1861/62 und 1914 / / Hein-Kircher, Heidi. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2020 Digitalisat
2. Długi kulturkampf : Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918 / / Kucharczyk, Grzegorz. - Wydanie 1 - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2020
3. Bestie Bandery : kaci Małopolski Wschodniej / / Koprowski, Marek A.. - Wydanie I - Poznań : Wydawnictwo Replika, [2020]
4. Lembergs "polnischen Charakter" sichern : Kommunalpolitik in einer multiethnischen Stadt der Habsburgermonarchie zwischen 1861/62 und 1914 / / Hein-Kircher, Heidi. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, [2020]
5. Eigenbilder - Fremdbilder - Identitäten : Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel / / Roth, Klaus. - 1. Aufl. - Bielefeld : transcript Verlag, 2020 Digitalisat
6. Eigenbilder - Fremdbilder - Identitäten : Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel / / Gehl, Katerina. - Bielefeld : transcript-Verlag, [2020] Digitalisat
7. Eigenbilder - Fremdbilder - Identitäten : Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel / / Spiritova, Marketa. - Bielefeld : transcript, [2020]
8. Eigenbilder - Fremdbilder - Identitäten : Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel / / Spiritova, Marketa. - 1st ed. - Bielefeld : Transcipt Verlag, 2020 Digitalisat
9. Europa nach dem Großen Krieg : 23. Schlesienseminar, Groß Stein 2018 / / Linek, Bernard. - Gleiwitz : Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, 2019
10. Rezension: " Kultureller Nationalismus und Religion. Nationsbildung am Fallbeispiel Irland mit Vergleichen zu Preussisch-Polen" / Annina Cavelti Kee. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Verlag, 2014. ISBN: 978-3631647363 / / Zok, Michael. - … Digitalisat
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 274 Benötigte Zeit: 1.011 Sekunden
Seitenanfang


7. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Katholizität und Nation : Zur Dramatik der Grenzüberschreitungen / / Niewiadomski, Józef. - In: Internationale katholische Zeitschrift Communio. - Ostfildern : Schwabenverl., ISSN 1439-6165. - Bd. 48 (2019), 2, S. 189-200
2. The Question of the Persistence of Romantic Nationalism in Poland with Regard to its Religious Aspects / / Królikowska, Anna Małgorzata. - In: Kirchliche Zeitgeschichte. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-808X. - Bd. 31 (2018), 2, … Digitalisat
3. Niepodległość : wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego / Milewska, Wacława [VerfasserIn von ergänzendem Text] ; Wolańska, Joanna [HerausgeberIn]. - Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018 /
4. Polska first : über die polnische Krise / Rostek, Andreas [HerausgeberIn] ; Bachmann, Klaus ; Buras, Piotr et al. . - Sonderausgabe für die Bundeszentrale für Politische Bildung. - Bonn : bpb, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2018 / …
5. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen von 1998 bis 2010 / Leschnik, Hubert. - Marburg : Verlag Herder-Institut, 2018 / (Studien zur Ostmitteleuropaforschung;42) /
6. 20 deutsch-polnische Erinnerungsorte / Hahn, Hans Henning [HerausgeberIn] ; Traba, Robert [HerausgeberIn] ; Górny, Maciej et al. . - Paderborn : Ferdinand Schöningh, [2018] /
7. Fehlende Opposition : Polen auf dem Weg ins Abseits? / / Kind, Ulrike. - In: Herder-Korrespondenz. - Freiburg, Br. : Herder, ISSN 0018-0645. - Bd. 71 (2017), 3, S. 39-42
8. Radikale Europäer : die Idee des Antemurale Christianitatis und die polnische Staaträson / / Gniazdowski, Andrzej. - In: Grenzen im Denken Europas. - Wien : new academic press. - 2017, S. 37-52
9. "Gott, Ehre, Vaterland" : das Wiederaufleben rechtsextremer Strömungen in Polen nach der Wende von 1989 / / Balcerzak, Agnieszka. - In: Neuer Nationalismus im östlichen Europa. - Bielefeld : transcript. - 2017, S. 267-292
10. "Verstoßene Soldaten" : die neuen Helden Polens als politischer Mythos der Republik / / Świder, Małgorzata. - In: Neuer Nationalismus im östlichen Europa. - Bielefeld : transcript. - 2017, S. 119-138
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 147 Benötigte Zeit: 6.194 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Polen , Nationalbewegung.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 91 Benötigte Gesamtzeit: 16.601 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK