Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Die Entstehung des litauischen Staates in den Jahren 1918 - 1919 im Spiegel deutscher Akten ; Brockmeyer / Bienhold, Marianne / 1976
2. Prezidento rūmai Kaune ; kolektyvinė monografija = The Presidential Palace in Kaunas / 2019
3. Antanas Smetona ; jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Merkelis, Aleksandras / 2017
4. Antanas Smetona ir jo veikla ; Išleido Chicagos Lietuvių literatūros draugija / Augustaitis, Jonas / 1966
5. Antanas Smetona ; žmogus ir valstybininkas : atsiminimai / Šliogeris, Vaclovas / 1966
6. Antano Smetonos korespondencija ; 1940 - 1944 / 1999
7. Prezidento žvalgas: du gyvenimai ; Albinas Čiuoderis Lietuvoje ir Kolumbijoje / 2018
8. Lithuania in crisis ; nationalism to communism, 1939 - 1940 / Sabaliūnas, Leonas / 1972
9. Lithuania in the 1920s ; a diplomat's diary / Heingartner, Robert W. / 2009
10. Prezidento sargyboje ; leitenanto Povilo Skardžiaus istorija = In the Presidential guard: the story of Lieutenant Povilas Skardžius / 2017
11. Pro memoria ; buv. Prezidento apmąstymai prie Šventaičio ežero (Vokietija) 1941 m. liepos 1 - 25 d. / Smetona, Antanas / 1997
12. Pro memoria ; buv. Prezidento apmąstymai prie Šventaičio ežero (Vokietija) 1941 m. liepos 1 - 25 d. / Smetona, Antanas / 2000
13. Duetas ; Antanas ir Sofija Smetonos / Jakubavičienė, Ingrida / 2015
14. Antanas Smetona and his Lithuania ; from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas / 2015 Digitalisat
15. Antanas Smetona and his Lithuania ; from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas / 2015
16. Antanas Smetona ir jo aplinka ; Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Centras / Eidintas, Alfonsas / 2012
17. Civil-military relations in Lithuania under President Antanas Smetona ; 1926 - 1940 / Vitas, Robert A. / 2003
18. Antanas Smetona ir jo laikai ; Valstybinis Leidybos Centras / Truska, Liudas / 1996
19. Raštai, kalbos, darbai ; Versmė / Smetona, Antanas / 2018
20. Antanas Smetona ; politinės biografijos bruožai / Eidintas, Alfonsas / 1990
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 21 Benötigte Zeit: 0.330 Sekunden
Seitenanfang


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Antano Smetonos korespondencija : 1940 - 1944 / Vytauto Didžiojo Universiteto, Išeivijos Studijų Centras. [Leidinį parengė Daiva Dapkutė] / Smetona, Antanas [Mitwirkender]
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.294 Sekunden
Seitenanfang


3. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Prezidentas Antanas Smetona / 6 tomas: Tautos valia / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 30 knyga)
2. Prezidentas Antanas Smetona / 5 tomas: Lietuvos šviesa / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 29 knyga)
3. Prezidentas Antanas Smetona / 4 tomas: Tautinė Lietuva / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 28 knyga)
4. Prezidentas Antanas Smetona / 3 tomas: Nepriklausomybės pamatai / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 27 knyga)
5. Prezidentas Antanas Smetona / 2 tomas: Tautos vienybė / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 26 knyga)
6. Prezidentas Antanas Smetona / 1 tomas: Tautos prisikėlimas / / Smetona, Antanas. - Vilnius : Versmė, 2018 / (Lietuviu̜ tauta;[N.F.], 25 knyga)
7. Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai / Smetona, Antanas. - Vilnius : Versmė, 2018- /
8. Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas. - Leiden : Brill Rodopi, [2015] / (On the boundary of two worlds;volume 42) /
9. Lithuania in the 1920s : a diplomat's diary / Heingartner, Robert W.. - Amsterdam [u.a.] : Rodopi, 2009 / (On the boundary of two worlds;19) /
10. Pro memoria : buv. prezidento apmąstymai prie šventaičio ežero (vokietija) 1941 m. liepos 1-25 d. / Smetona, Antanas. - Vilnius : Kardas, 1997 /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 14 Benötigte Zeit: 0.386 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Lithuania in the 1920s : a diplomat's diary / Heingartner, Robert W. / 2009
2. Antano Smetonos korespondencija 1940 - 1944 / Smetona, Antanas / 1999
3. Antanas Smetona : politins biografijos bruo~ai / Eidintas, Alfonsas / 1990
4. Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas / 2015
5. Tautos prisiklimas / Smetona, Antanas / 2018
6. Antanas Smetona ir jo laikai / Truska, Liudas / 1996
8. Tautin Lietuva / Smetona, Antanas / 2019
9. Nepriklausomybs pamatai / Smetona, Antanas / 2019
10. Tautos vienyb / Smetona, Antanas / 2019
11. Lietuvos aviesa / Smetona, Antanas / 2019
12. Prezidentas Antanas Smetona : raatai, kalbos, darbai / Smetona, Antanas / 2018
13. Tautos valia / Smetona, Antanas / 2019
14. Antanas Smetona ir jo aplinka / Eidintas, Alfonsas / 2012
15. Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas / 2015
Treffer insgesamt: 16 Benötigte Zeit: 0.545 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai / / Jakubavičienė, Ingrida. - Vilnius : Tyto alba, 2020
2. Priėjimas prie Baltijos Jūros kaip lietuvių politinis siekis : XIX a pabaiga - XX a. pradžia / / Kulevičius, Valentinas. - Enthalten in: Creating modern nation-states in the Eastern Baltic (2019), Seite 23-45
3. Prezidento rūmai Kaune : kolektyvinė monografija / / Akmenytė-Ruzgienė, Vilma. - Kaunas : Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, 2019
4. Government, Society, and the Political Crisis in Lithuania, 1938-1940 / / Svarauskas, Artūras. - Enthalten in: War, revolution and governance (2018), Seite 140-153
5. Prezidento žvalgas: du gyvenimai : Albinas Čiuoderis Lietuvoje ir Kolumbijoje / / Anušauskas, Arvydas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018
6. Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai / / Liekis, Algimantas. - Vilnius : Versmė, 2018-
7. Litauens "Eiserner Wolf" als faschistischer Wehrverband / / Thaler, Johannes. - Enthalten in: Verräter und Überzeugungstäter (2017), Seite 88-111
8. Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / / Merkelis, Aleksandras. - Antras leidimas - Vilnius : Vyčio paramos fondas, 2017
9. Prezidento sargyboje : leitenanto Povilo Skardžiaus istorija / / Jakubavičienė, Ingrida. - Vilnius : Versus aureus, [2017]
10. Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / / Eidintas, Alfonsas. - Amsterdam : Rodopi, 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 17 Benötigte Zeit: 0.663 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog GBV  
1. Prezidentas Antanas Smetona ; 6 tomas ; Tautos valia / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019
2. Prezidentas Antanas Smetona ; 5 tomas ; Lietuvos šviesa / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019
3. Prezidentas Antanas Smetona ; 4 tomas ; Tautinė Lietuva / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019
4. Prezidentas Antanas Smetona ; 3 tomas ; Nepriklausomybės pamatai / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019
5. Prezidentas Antanas Smetona ; 2 tomas ; Tautos vienybė / Smetona, Antanas. - Vilnius : Všl̨ Mokslotyros Institutas, 2019
6. Die Nähe Smetonas : nationale Identitätskonstruktion und Demokratie in Litauen / Makhotina, Ekaterina. - In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 66 (2018), 2, S. 326-336
7. Prezidentas Antanas Smetona ; 1 tomas ; Tautos prisikėlimas / Smetona, Antanas. - Vilnius : Versmė, 2018
8. Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai / Smetona, Antanas. - Vilnius : Versmė, 2018-
9. Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Merkelis, Aleksandras *1907-1994*. - Antras leidimas. - Vilnius : Vyčio paramos fondas, 2017
10. Duetas : Antanas ir Sofija Smetonos / Jakubavičienė, Ingrida. - Vilnius : Versus Aureus, 2016
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 31 Benötigte Zeit: 0.793 Sekunden
Seitenanfang


7. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Prezidentas Antanas Smetona / 6 tomas, Tautos valia / Smetona, Antanas. - 2019
2. Prezidentas Antanas Smetona / 5 tomas, Lietuvos sviesa / Smetona, Antanas. - 2019
3. Prezidentas Antanas Smetona / 4 tomas, Tautine Lietuva / Smetona, Antanas. - 2019
4. Prezidentas Antanas Smetona / 3 tomas, Nepriklausomybes pamatai / Smetona, Antanas. - 2019
5. Prezidentas Antanas Smetona / 2 tomas, Tautos vienybe / Smetona, Antanas. - 2019
6. Prezidentas Antanas Smetona / 1 tomas, Tautos prisikelimas / Smetona, Antanas. - 2018
7. Prezidentas Antanas Smetona : rastai, kalbos, darbai / Smetona, Antanas. - Vilnius : Versme, 2018-
8. Duetas : Antanas ir Sofija Smetonos / Jakubaviciene, Ingrida. - Vilnius : Versus Aureus, 2016
9. Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / Eidintas, Alfonsas. - Leiden : Brill Rodopi, [2015]
10. Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos : valdzios ir opozicijos santykiai Lietuvoje 1926 - 1940 metais ; monografija / Tamosaitis, Mindaugas. - Vilnius : Gimtasis Zodis, 2014
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 21 Benötigte Zeit: 1.323 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Smetona Antanas.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 75 Benötigte Gesamtzeit: 11.511 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK