Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI  
Die Suche erfolgt über den GVI
1. Kārlim Ulmanim 120 ; Latvijas Vēstures Inst. Apgāds / 1998
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.162 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Gala sākums ; vērojumi un vērtējumi / Bastjānis, Voldemārs / 1964
2. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika ; (1934-1940) / Stranga, Aivars / 2020
3. Kārlis Ulmanis ; txt / Virza, Edvarts / 1955
4. Kārlis Ulmanis ; atziņas un runu fragmenti / 1990
5. Reiz es satiku Kārli Ulmani ; Grāmatu Apgāds Teātra Anekdotes / 1994
6. Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulma̧na dzīves un darba vietas ; [ceļvedis] / Plaudis, Arvīds / 1994
7. 15. maija Latvija ; Latvijas Mediji / 2017
8. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika ; (1934-1940) / Stranga, Aivars / 2017
9. Wielki Szary Wilk - Kārlis Ulmanis ; Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski / Zubiński, Tadeusz / 2012
10. Kārļa Ulmaņa izsūtījuma sarakstītās piezīmes ; Arto-1 / Ulmanis, Kārlis / 2014
11. Kārlis Ulmanis ; Zvaigzne ABC / Virza, Edvarts / 2010
12. Face à la dictature ; le coup d'Etat du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises = Pered licom diktatury / 2014
13. Kārlim Ulmanim 135 ; LA Izdevnieciba / Robežniece, Inta / 2012
14. Degsme ; dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, acinājumi un vēlējumi / Ulmanis, Kārlis / 1991
15. Kārļa Ulmaņa dzīve ; ceļinieks, politiķis, diktators, moceklis / Dunsdorfs, Edgars / 1992
16. Ziemeļzemes cēlā tauta ; Somijas tēls latviešu presē, 1822-1945 = The noble people of a Nordic country : the image of Finland in Latvian press from 1822 to 1945 / Žīgure, Anna / 2018
17. Pieci gadi ; 1934. - 15.V. - 1939 / 1939
18. Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā ; dokumenti un materiāli ; ar Induļa Roņa ievada eseju "Kārlis Ulmanis Latvijas brīvvalsts likteņa stundās un viņa Golgātas ceļš" / 1994
19. Karlim Ulmanis 120 ; Latvijas Vēstures Inst. Apgāds / 1998
20. Kārlis Ulmanis ; 75 gadi / 1952
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 23 Benötigte Zeit: 0.338 Sekunden
Seitenanfang


3. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Staryj Dudergof i Lembolovo : rukopisʹ neizvestnogo avtora načala XIX stoletija = Vanha Tuutari ja Lempaala / Старый Дудергоф и Лемболово / опубликовал Суло Халтсонен ; перевод с финского языка: Якуб Лапатка / Haltsonen, Sulo [HerausgeberIn]. - …
2. Caroli Ulmanni diem semisaecularem XXIV M. decembris celebrandum indicit Universitas Caesarea Dorpatensis interprete Guilielmo Volckio : insunt vindiciae danielicae / Volck, Wilhelm. - Dorpat : Karow, 1866 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.427 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika : (1934-1940) / Stranga, Aivars. - Otrais, papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2020]
2. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma : saimnieciskā politika (1934-1940) / Stranga, Aivars. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017
3. Face à la dictature : le coup d'État du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises / Orlenko, Olesja Evgenʹevna. - Moscou : AEHREE, 2014
4. Kārļa Ulmaņa izsūtījuma sarakstītās piezīmes / Ulmanis, Kārlis *1877-1942*. - [Rīga], [2014]
5. Ultimate freedom--no choice : the culture of authoritarianism in Latvia from 1934-1940 / Hanovs, Deniss; Tēraudkalns, Valdis. - Leiden : Brill, 2013 Digitalisat
6. Ultimate freedom--no choice : the culture of authoritarianism in Latvia from 1934-1940 / Hanovs, Deniss; Tēraudkalns, Valdis. - Leiden : Brill, 2013 Digitalisat
7. Ultimate Freedom - No Choice : The Culture of Authoritarianism in Latvia, 1934-1940 / Hanovs, Deniss; T?raudkalns, Valdis. - Online-Ausg.. - Leiden : BRILL, 2013 Digitalisat
8. Ultimate freedom - no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss *1977-*; Tēraudkalns, Valdis. - Leiden [u.a.] : Brill, 2013
9. Kārlim Ulmanim 135 / Robežniece, Inta; Zeibārte, Irina. - Rīgā : Lauku Avīze, 2012
10. Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss *1977-*; Tēraudkalns, Valdis. - Rīgā : Zinātne, 2012
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 32 Benötigte Zeit: 0.497 Sekunden
Seitenanfang


5. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Kr<a UlmaFa dz1ve : ce<inieks, politi7is, diktators, moceklis / Dunsdorfs, Edgars / 1992
2. Svtku raksti : Kar<a UlmaFa [Krlis Ulmanis] 60 gadi. 1877 4. sept. 1937 ; (Grmatu sakrt.: V[ilis] CedriF[) / 1937
3. rzemju valdnieku un prezidentu atbildes uz valsts prezidenta Dr. Krla Ulmana notifikciju par amat stsanos : 11. IV. 1936 / 1937
4. Tautas vadonis Krlis Ulmanis : }. Unams. Krlis Ulmanis, biografiska studija. - J[nis] LapiFa. Skats uz Krla UlmaFa socilm domm / Unms, }anis / 1936
5. UlmaFlaiki : leõendas un fakti / 2004
6. Face à la dictature : le coup d'État du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises / 2014
7. Tautai un valstij : Rakstu kräjums Prezidenta Krla Ulmana 40 gadu sabiedrisk darba atcerei. (Sakart. }[anis] Unams) / 1940
8. Krlis Ulmanis / Francis, Alfons / 1939
9. Degsme : Dr. Kr<a UlmaFa atziFas, nord1jumi, aicinjumi un vljumi / Ulmanis, Krlis / 1991
10. 28. janvWa Draudz+gais aicinjums : 1935 - 1940 / 1940
11. Krlim Ulmanim 120 / 1998
12. Krlis Ulmanis trimd un cietum : dokumenti un materili : Ar Indu<a RoFa ievada eseju "Krlis Ulmanis Latvijas br+vvalsts likteFa stunds un viFa Golgtas ce<a" / Ulmanis, Krlis / 1994
13. Krlis Ulmanis / Virza, Edvarts / 1955
Treffer insgesamt: 13 Benötigte Zeit: 0.665 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog hebis, Hessen  
1. Arveds Bergs (1875-1941) - ein Politiker, der keine Zugeständnisse machen konnte / / Krēsliņš, Uldis. - Enthalten in: Baltische Politiker, Historiker und Publizisten des 20. Jahrhunderts (2021), Seite 41-67
2. Baltische Gedenktage 2021 / / Mentzendorff, Arne. - Enthalten in: Deutsch-Baltisches Jahrbuch ; Band 68 (2020), Seite 163-176/14
3. Ārpolitikas avoti un pirmie soļi : Latvija Versaļas sistēmā un Otrā pasaules kara sākumā / / Apals, Gints. - Enthalten in: Latvijas diplomātijas gadsimts (2020), Seite 21-63
4. Lettland in der Zwischenkriegszeit (1920-1940) / / Ščerbinskis, Valters. - Enthalten in: Das Baltikum ; Band 3. Die Staaten Estland, Lettland und Litauen (2020), Seite 161-191
5. Die Phase der Staatsgründungen und der Unabhängigkeitskriege / / Brüggemann, Karsten. - Enthalten in: Das Baltikum ; Band 3. Die Staaten Estland, Lettland und Litauen (2020), Seite 95-137
6. Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma saimnieciskā politika : (1934-1940) / / Stranga, Aivars. - Otrais, papildinātais izdevums - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020
7. Dokumente zur Entführung des lettischen Ministerpräsidenten Andrievs Niedra im Mai 1919 / / Hellfritzsch, Ron. - Enthalten in: Deutsch-Baltisches Jahrbuch ; Band 66 (2018), Seite 82-100
8. The Political System and Ideology of Karlis Ulmanis's Authoritarian Regime: May 15,1934 - June 17,1940 / / Stranga, Aivars. - Enthalten in: War, revolution and governance (2018), Seite 56-75
9. Nation Building and Gender Issues in Interwar Latvia : Representations and Reality / / Lipša, Ineta. - Enthalten in: War, revolution and governance (2018), Seite 30-55
10. Padomju savienības īstenotā Latvijas okupācija 1940.-1941. gadā / / Zellis, Kaspars. - Enthalten in: Latvija 1918-2018 (2018), Seite 97-112
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 31 Benötigte Zeit: 4.018 Sekunden
Seitenanfang


7. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Face à la dictature : le coup d'État du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises / Orlenko, Olesja Evgenevna. - Moscou : AEHREE, 2014
2. Ultimate freedom - no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss *1977-*. - Leiden [u.a.] : Brill, 2013
3. Ulmanlaiki : legendas un fakti / Avots, Viesturs. - Riga : Jumava, [2004]
4. Karlim Ulmanim 120 / Caune, Andris. - Riga : Latvijas Vestures Instituta Apgads, 1998
5. Karlis Ulmanis / Labsvirs, Janis. - Riga : Latvijas Univ., 1997
6. Karlis Ulmanis trimda un cietuma : dokumenti un materiali : Ar Indula Rona ievada eseju "Karlis Ulmanis Latvijas brivvalsts liktena stundas un vina Golgatas cels" / Ulmanis, Karlis *1877-1942*. - Riga : Latvijas Vestures Inst. Apgads, 1994
7. Karla Ulmana dzve : celinieks, politikis, diktators, moceklis / Dunsdorfs, Edgars *1904-2002*. - Rga : Izdevniecba Zinatne [u.a.], 1992
8. Degsme : Dr. Karla Ulmana atzinas, noradjumi, aicinajumi un velejumi / Ulmanis, Karlis *1877-1942*. - Faks.-izd. [der Ausg.] Rga, Gulbis, 1938. - Rga : Avots, 1991
9. Atzinas un runu fragmenti / Ulmanis, Karlis *1877-1942*. - Riga : Avze Prizma, 1990
10. Karla Ulmana dzive / Dunsdorfs, Edgars. - [Stockholm] : Daugava, 1978
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 4.106 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Ulmanis Kārlis.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 66 Benötigte Gesamtzeit: 15.300 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK