Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Reiz es satiku Kārli Ulmani ; Grāmatu Apgāds Teātra Anekdotes / 1994
2. 15. maija Latvija ; Latvijas Mediji / 2017
3. Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulma̧na dzīves un darba vietas ; [ceļvedis] / Plaudis, Arvīds / 1994
4. Kārlis Ulmanis ; atziņas un runu fragmenti / 1990
5. Ziemeļzemes cēlā tauta ; Somijas tēls latviešu presē, 1822-1945 = The noble people of a Nordic country : the image of Finland in Latvian press from 1822 to 1945 / Žīgure, Anna / 2018
6. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika ; (1934-1940) / Stranga, Aivars / 2017
7. Wielki Szary Wilk - Kārlis Ulmanis ; Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski / Zubiński, Tadeusz / 2012
8. Kārļa Ulmaņa izsūtījuma sarakstītās piezīmes ; Arto-1 / Ulmanis, Kārlis / 2014
9. Kārlis Ulmanis ; Zvaigzne ABC / Virza, Edvarts / 2010
10. Face à la dictature ; le coup d'Etat du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises = Pered licom diktatury / 2014
11. Kārlim Ulmanim 135 ; LA Izdevnieciba / Robežniece, Inta / 2012
12. Ultimate freedom-- no choice ; the culture of authoritarianism in Latvia, 1934-1940 / Hanovs, Deniss / 2013 Digitalisat
13. Degsme ; dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, acinājumi un vēlējumi / Ulmanis, Kārlis / 1991
14. Kārļa Ulmaņa dzīve ; ceļinieks, politiķis, diktators, moceklis / Dunsdorfs, Edgars / 1992
15. Pieci gadi ; 1934. - 15.V. - 1939 / 1939
16. Kārlis Ulmanis ; 75 gadi / 1952
17. Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā ; dokumenti un materiāli ; ar Induļa Roņa ievada eseju "Kārlis Ulmanis Latvijas brīvvalsts likteņa stundās un viņa Golgātas ceļš" / 1994
18. Karlim Ulmanis 120 ; Latvijas Vēstures Inst. Apgāds / 1998
19. Ulmaņlaiki ; leģendas un fakti / 2004
20. Die Politik der Alliierten gegenüber den Freikorps im Baltikum ; 1918 - 1919 / Williams, Warren / 1964
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 0.316 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Caroli Ulmanni diem semisaecularem XXIV M. decembris celebrandum indicit Universitas Caesarea Dorpatensis interprete Guilielmo Volckio : insunt vindiciae danielicae / Volck, Wilhelm. - Dorpat : Karow, 1866 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.334 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Dokumente zur Entführung des lettischen Ministerpräsidenten Andrievs Niedra im Mai 1919 / / Hellfritzsch, Ron. - In: Deutsch-Baltisches Jahrbuch. - ISSN 2367-1661. - Bd. 66.2018, S. 82-100
2. The Political System and Ideology of Karlis Ulmanis's Authoritarian Regime: May 15,1934 - June 17,1940 / / Stranga, Aivars. - In: War, revolution and governance. - 2018, S. 56-75
3. Nation Building and Gender Issues in Interwar Latvia : Representations and Reality / / Lipša, Ineta. - In: War, revolution and governance. - 2018, S. 30-55
4. Padomju savienības īstenotā Latvijas okupācija 1940.-1941. gadā / / Zellis, Kaspars. - In: Latvija 1918-2018. - 2018, S. 97-112
5. Izdzīvošana starp lielvarām - Latvijas ārpolitika / / Kusber, Jan. - In: Latvija 1918-2018. - 2018, S. 77-94
6. Jaunās valsts stiprās un vājās puses (1918-1940) / / Oberländer, Erwin. - In: Latvija 1918-2018. - 2018, S. 39-61
7. 27. Domus Rigensis-Tage in Riga / / Hirschheydt, Monika von. - In: Baltische Briefe. - ISSN 0005-4526. - Bd. 71.2018, H. 9 (839), S. 8-9
8. Kārlis Ulmanis (04.09.1877.-20.09.1942.) : pirmais valdības vadītājs, politisku, saimniecisku un kultūras eksperimentu iniciators / / Hanovs, Deniss. - In: Deviņu vīru spēks. - 2018, S. 182-205
9. Die Okkupation Lettlands durch die Sowjetunion 1940/41 / / Zellis, Kaspars. - In: Lettland 1918-2018. - 2018, S. 65-76
10. Überleben zwischen den Großmächten : lettische Außenpolitik 1918-1940 / / Kusber, Jan. - In: Lettland 1918-2018. - 2018, S. 51-62
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 24 Benötigte Zeit: 0.404 Sekunden
Seitenanfang


4. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Krlim Ulmanim 120 / 1998
2. Tautai un valstij : Rakstu kräjums Prezidenta Krla Ulmana 40 gadu sabiedrisk darba atcerei. (Sakart. }[anis] Unams) / 1940
3. 28. janvWa Draudz+gais aicinjums : 1935 - 1940 / 1940
4. Degsme : Dr. Kr<a UlmaFa atziFas, nord1jumi, aicinjumi un vljumi / Ulmanis, Krlis / 1991
5. Svtku raksti : Kar<a UlmaFa [Krlis Ulmanis] 60 gadi. 1877 4. sept. 1937 ; (Grmatu sakrt.: V[ilis] CedriF[) / 1937
6. Tautas vadonis Krlis Ulmanis : }. Unams. Krlis Ulmanis, biografiska studija. - J[nis] LapiFa. Skats uz Krla UlmaFa socilm domm / Unms, }anis / 1936
7. Krlis Ulmanis / Francis, Alfons / 1939
8. rzemju valdnieku un prezidentu atbildes uz valsts prezidenta Dr. Krla Ulmana notifikciju par amat stsanos : 11. IV. 1936 / 1937
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.455 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog GBV  
1. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma : saimnieciskā politika (1934-1940) / Stranga, Aivars. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017
2. Face à la dictature : le coup d'État du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises / Orlenko, Olesja Evgenʹevna. - Moscou : AEHREE, 2014
3. Kārļa Ulmaņa izsūtījuma sarakstītās piezīmes / Ulmanis, Kārlis. - [Rīga], [2014]
4. Ultimate freedom - no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss. - Leiden [u.a.] : Brill, 2013
5. Kārlim Ulmanim 135 / Robežniece, Inta. - Rīgā : Lauku Avīze, 2012
6. Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss. - Rīgā : Zinātne, 2012
7. Ulmanis : Lielā Kārļa testaments / Ūdris, Jānis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]
8. Kārlis Ulmanis valstiski un privāti / Avots, Viesturs. - Rīgā : Jumava, 2010
9. Kārlis Ulmanis / Virza, Edvarts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010
10. Ulmaņlaiki : leǵendas un fakti / Avots, Viesturs. - Rīgā : Jumava, [2004]
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 28 Benötigte Zeit: 0.508 Sekunden
Seitenanfang


6. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Face à la dictature : le coup d'État du 15 mai 1934 et l'instauration du régime d'Ulmanis en Lettonie ; documents des archives diplomatiques françaises / Orlenko, Olesja Evgenevna. - Moscou : AEHREE, 2014
2. Ultimate freedom - no choice : the culture of authoritarianism in Latvia, 1934 - 1940 / Hanovs, Deniss. - Leiden [u.a.] : Brill, 2013
3. Ulmanlaiki : legendas un fakti / Avots, Viesturs. - Riga : Jumava, [2004]
4. Karlim Ulmanim 120 / Caune, Andris. - Riga : Latvijas Vestures Instituta Apgads, 1998
5. Karlis Ulmanis / Labsvirs, Janis. - Riga : Latvijas Univ., 1997
6. Karlis Ulmanis trimda un cietuma : dokumenti un materiali : Ar Indula Rona ievada eseju "Karlis Ulmanis Latvijas brivvalsts liktena stundas un vina Golgatas cels" / Ulmanis, Karlis. - Riga : Latvijas Vestures Inst. Apgads, 1994
7. Karla Ulmana dzve : celinieks, politikis, diktators, moceklis / Dunsdorfs, Edgars. - Rga : Izdevniecba Zinatne [u.a.], 1992
8. Degsme : Dr. Karla Ulmana atzinas, noradjumi, aicinajumi un velejumi / Ulmanis, Karlis. - Faks.-izd. [der Ausg.] Rga, Gulbis, 1938. - Rga : Avots, 1991
9. Atzinas un runu fragmenti / Ulmanis, Karlis. - Riga : Avze Prizma, 1990
10. Karla Ulmana dzive / Dunsdorfs, Edgars. - [Stockholm] : Daugava, 1978
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 5.153 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Ulmanis Kārlis.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 59 Benötigte Gesamtzeit: 17.524 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK