Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Kryptonim "Mikron" ; bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego / Wójtowicz, Norbert / 2015
2. Sztuka królewska ; historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów / 1997
3. Orbis antiquus ; studia filologiczne i patrystyczne ; księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Wójtowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin ; materiały z sympozjum Sekcji Filologicznej w Opolu - Kamieniu Śląskim w dniach 9 - 10 …
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.306 Sekunden
Seitenanfang


2. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy / Wójtowicz, Norbert [VerfasserIn] / 2000
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.461 Sekunden
Seitenanfang


3. swissbib  
1. "Żydomasoneria" w propagandzie publicystyki ii rzeczypospolitej / Wójtowicz, Norbert
2. Antypatia franquito / Wójtowicz, Norbert
3. Wielki Mistrz : w walce z Kosciotem / Wójtowicz, Norbert
4. Szewska pasja o masonerii / Wójtowicz, Norbert
5. Szatan w lozy / Wójtowicz, Norbert
6. Adama Doboszyńskiego Postrzeganie Masonerii / Wójtowicz, Norbert
7. Freemasonry in Poland : formerly and today / Wójtowicz, Norbert
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.466 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Współpraca Organizacji "Wolna Polska" i Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia ze Stuttgartu z Solidarnością Walczącą / Wójtowicz, Norbert. - Wrocław : Lena, 2017
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.806 Sekunden
Seitenanfang


5. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Operacja Reszka / Zdj. Piotr Bernat ; monta| Wanda Zeman ; konsult. hist. Norbert Wójtowicz.</author><author>Jan Wieczorkowski, Maciej Zako[cielny, Zbigniew LesieD, ZdzisBaw Wardejn, Krzysztof Banaszyk. / 2010
2. Karolina LanckoroDska : (1898-2002) / Wójtowicz, Norbert / 2015
3. Sztuka krolewska : Historia i my[l wolnomularstwa / 1997
4. WrocBaw 1945-2016 / / 2016
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.908 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962-1989 : wybór dokumentów / / Dziurok, Adam. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2017
2. Biskupi płoccy w dokumentach sprawy obiektowej "Credo" / / Wójtowicz, Norbert. - In: Aparat bezpieczenstwa wobec kurii biskupich w Polsce. - 2009, S. 196-217
3. Kornel Morawiecki / / Wójtowicz, Norbert. - In: Niech zstąpi Duch Twój... - 2009, S. 123-136
4. Cherezińska, Elżbieta. Byłam sekretarka̜ Rumkowskiego. - Poznań : Wydawn. Zysk i S-ka. - 2008 [Rezension] / / Wójtowicz, Norbert. - In: Instytut Pamięci Narodowej. Biuletyn Instytutu Pamie̜ci Narodowej. - ISSN 1641-9561. - 2008, H. 8/9, S. 146-147
5. Wejdą nie wejdą? W świetle dokumentów / / Wójtowicz, Norbert. - In: Instytut Pamięci Narodowej. Biuletyn Instytutu Pamie̜ci Narodowej. - ISSN 1641-9561. - 2008, H. 1/2, S. 178-180
6. Płoccy harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej / / Wójtowicz, Norbert. - In: Instytut Pamięci Narodowej. Biuletyn Instytutu Pamie̜ci Narodowej. - ISSN 1641-9561. - 2008, H. 11/12, S. 82-86
7. Cztery miesiące z życia "Salamandra" / / Wójtowicz, Norbert. - In: Instytut Pamięci Narodowej. Biuletyn Instytutu Pamie̜ci Narodowej. - ISSN 1641-9561. - 2007, H. 10/11, S. 144-147
8. Żydowski Niezależny Zakon "Synów Przymierza" (B'nei B'rith) w Polsce podczas kampanii antymasońskiej 1938 roku / / Wójtowicz, Norbert. - In: Almanach historyczny. - ISSN 1642-4530. - Bd. 9.2007, S. 143-158
9. Zaaresztowane "Pamiętniki" Stefana Kaczorowskiego / / Kaczorowski, Stefan. - In: Instytut Pamięci Narodowej. Biuletyn Instytutu Pamie̜ci Narodowej. - ISSN 1641-9561. - 2007, H. 12, S. 99-104
10. Masoneria / / Wójtowicz, Norbert. - Warszawa : Verbinum - Wydaw. Księży Werbistów, 2006
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 15 Benötigte Zeit: 1.566 Sekunden
Seitenanfang


7. Worldcat  
1. Intelligent information and database systems : 4th Asian Conference, ACIIDS 2012, Kaohsiung, Taiwan, March 19-21, 2012, Proceedings. Part II / Autor: Jeng-Shyang Pan; Shyi-Ming Chen; Ngoc Thanh Nguyen, (Computer scientist); Digitalisat
2. Freemasonry in Poland : formerly and today / Autor: Norbert Wójtowicz
3. Masona obraz własny / Autor: Norbert Wójtowicz / [Wrocław : "Rojalista", 2004].
4. Antymasońska kampania 1938 roku : z dołączeniem wybranych dokumentów / Autor: Norbert Wójtowicz
5. In pursuit of perfection / Autor: Norbert Wójtowicz Digitalisat
6. Operacja Reszka / Autor: Włodzimierz Kuligowski; Ewa Pytka; Marek Chowaniec; Piotr Bernat, (film); Wanda Zeman; Norbert Wójtowicz; Jan Wieczorkowski; Maciej Zakościelny; Zbigniew Lesień;
7. Zyxin Mediation of Stretch-Induced Gene Expression in Human Endothelial Cells / Autor: Agnieszka Wójtowicz; Sahana Suresh Babu; Li Li; Norbert Gretz; Markus Hecker; Marco Cattaruzza / Baltimore, Md. : Grune & Stratton, c1953-
8. Konspiracje / Autor: Adam Doboszyński; Norbert Wójtowicz
9. Loss of the Mechanotransducer Zyxin Promotes a Synthetic Phenotype of Vascular Smooth Muscle Cells / Autor: Subhajit Ghosh; Branislav Kollar; Taslima Nahar; Sahana Suresh Babu; Agnieszka Wojtowicz; Carsten Sticht; Norbert Gretz; Andreas H Wagner; …
10. Automatic Monitoring as a Tool for Collection of Information on Fitophenological Cycle / Autor: Przemysław Mager; Małgorzata Kępińska-Kasprzak; Norbert Meyer; Szymon Mueller; Dominik Stokłosa; Wanda Wójtowicz; Joanna Jaskulska
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 49 Benötigte Zeit: 3.989 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Norbert Wójtowicz.
23 Kataloge wurden ausgewählt.
16 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• OENB_1501 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• OENB_1930 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• OENB_1992 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
British Library Katalog ist zur Zeit nicht verfügbar.
• LOC_DIREKT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Nationalbibliothek für Medizin der USA Katalog ist zur Zeit nicht verfügbar.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Staatsbibliothek zu Berlin Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Westschweizer Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
Britischer Verbundkatalog - COPAC Keine Datensätze gefunden.
Polnische Nationalbibliothek Katalog ist zur Zeit nicht erreichbar.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 36 Benötigte Gesamtzeit: 33.100 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK