Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. A Guidebook to Wroclaw / Rafal Eysymontt ; Leszek Ziatkowski ; Photogr.: St. Klimek / Eysymontt, Rafal [Verfasser]
2. Breslau : Stadtführer / Rafal Eysymontt ; Leszek Zia̜tkowski. Fotogr. Stanisław Klimek / Eysymontt, Rafał [Mitwirkender]
3. Między niemożliwym a koniecznym : reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku / Leszek Ziątkowski / Ziątkowski, Leszek [Verfasser] / 2007
4. Die Geschichte der Juden in Breslau / Leszek Zia̜tkowski. Dt. von Barbara Kocowska / Ziątkowski, Leszek [Verfasser] / 2000
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.299 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Na drodze do wolności ; solidarny Wrocław ; sierpień 1980-grudzień 1981 / Ziątkowski, Leszek / 2016
2. Zadymy wrocławskie ; wrocławskie manifestacje uliczne w stanie wojennym 1982-1983 / Ziątkowski, Leszek / 2015
3. Die Geschichte der Juden in Breslau ; Wydawn. Dolnoślas̨kie / Ziątkowski, Leszek / 2000
4. Żydzi w Jaworze ; = Žide v Jaworu / Ziątkowski, Leszek / 2010
5. Na drodze do Solidarności ; Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976 - 1980 / Ziątkowski, Leszek / 2010
6. Między niemożliwym a koniecznym ; reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku / Ziątkowski, Leszek / 2007
7. Udane przedsięwzięcia i chybione projekty ; kobiety w życiu publicznym (1750-1989) : poszerzone i uzupełnione wersje referatów wygloszonych na konferencji naukowej "Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności/Europäische Frauen …
8. Dzieje Żydów we Wrocławiu ; Wydawn. Dolnośląskie / Ziątkowski, Leszek / 2000
9. Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku ; Marszałek / 2002
10. Historia Brzegu Dolnego ; Urząd Miejski / 1998
11. Die Geschichte der Juden in Breslau ; Wydawn. Dolnosląskie / Ziątkowski, Leszek / 200
12. A Guidebook to Wroclaw ; Laumann Druck / Eysymontt, Rafał / 2009
Treffer insgesamt: 12 Benötigte Zeit: 0.464 Sekunden
Seitenanfang


3. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Dzieje Żydów we Wrocławiu / Zia̜tkowski, Leszek [VerfasserIn] / 2000
. Die Geschichte der Juden in Breslau / Ziątkowski, Leszek [VerfasserIn] / 2000
. Rodzina żydowska we Wrocławiu w XIX wieku / Ziątkowski, Leszek [VerfasserIn] / 1994
. Erinnerungsorte der schlesischen Juden / Ziątkowski, Leszek [VerfasserIn] / 2005
. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, Rafał, 1959- [VerfasserIn] / 2014
. Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989) / Leszczawski-Schwerk, Angelique [ZusammenstellendeR] / 2017
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.358 Sekunden
Seitenanfang


4. Österreichische Nationalbibliothek  
. Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989) / Leszczawski-Schwerk, Angelique [ZusammenstellendeR] / [2017]
. Erinnerungsorte der schlesischen Juden / Ziątkowski, Leszek [VerfasserIn] / 2005
. Rodzina żydowska we Wrocławiu w XIX wieku / Ziątkowski, Leszek [VerfasserIn] / 1994
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.259 Sekunden
Seitenanfang


5. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Atlas historyczny miast Polskich / redakcja naukowa: Roman Czaja / Tom 4, Śla̧sk = Silesia / Zeszyt 6: Strzegom / / Eysymontt, Rafał ; Adamska, Dagmara ; Gliński, Radosław et al. . - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad …
2. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, Rafał ; Ziątkowski, Leszek. - Wrocław : Via Nova [u.a.], 2009 /
3. Jüdisches Schulwesen in Breslau bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / / Ziątkowski, Leszek. - In: Breslauer Schulen. - Wroclaw/Breslau : Architekturmuseum. - 2005, S. 49-55
4. Erinnerungsorte der Juden in Schlesien / / Ziątkowski, Leszek. - In: Schlesische Erinnerungsorte. - Görlitz : Neisse-Verl.. - 2005, S. [78]-93 : Ill.
5. Szkolnictwo żydowskie we Wrocławiu do połowy XIX wieku / / Ziątkowski, Leszek. - In: Wrocławskie szkoły. - Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu. - 2004, S. 57-63
6. Die Geschichte der Juden in Breslau / Ziątkowski, Leszek. - Wrocław : Wydawn. Dolnośląskie, 2000 /
7. Historia Brzegu Dolnego / Kaszuba, Elżbieta ; Ziątkowski, Leszek. - 1. Wyd.. - Brzeg Dolny : Urząd Miejski, 1998 /
8. Ludnosc zydowska we wroclawiu w latach 1812-1914 / Ziątkowski, Leszek. - Wroclaw : Profil, 1998 /
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.565 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog GBV  
1. Ważnhistoria ; Klasa 2, gimnazjum, E-podręcznik dla ucznia ; Nowożytność / Ziątkowski, Leszek. - Gimnazjum. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 26 lutego 2016 Digitalisat
2. Atlas historyczny miast ... ; tom 4, zeszyt 6 ; Strzegom / Eysymontt, Rafał. - Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015
3. Na drodze do wolności : solidarny Wrocław sierpien 1980 - grudzień 1981 / Ziątkowski, Leszek. - [Wroclaw] : Wydawnictwo "Profil". - 144 S., 2011
4. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, Rafał. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2009
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.594 Sekunden
Seitenanfang


7. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. ˜Dieœ Geschichte der Juden in Breslau / Zitkowski, Leszek / 2000
2. Dzieje {ydów we WrocBawiu / Zitkowski, Leszek / 2000
3. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, Rafal / 2009
4. Strzegom / 2015
5. SpoBeczeDstwa Europy Zrodkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowo|ytnej : ksiga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesit rocznic urodzin / 2016
6. Dzieje zydow we Wroclawiu / Ziatkowski, Leszek / 2000
7. Die Geschichte der Juden in Breslau / Ziatkowski, Leszek / 2000
8. Szkolnictwo |ydowskie we WrocBawiu do poBowy XIX wieku / Zitkowski, Leszek / 2004
9. Jüdisches Schulwesen in Breslau bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Zitkowski, Leszek / 2005
10. Midzy niemo|liwym a koniecznym : reformy paDstwa pruskiego w koDcu XVIII i na pocztku XIX wieku a proces równouprawnienia {ydów ze szczególnym uwzgldnieniem sytuacji na Zlsku / Zitkowski, Leszek / 2007
11. Historia Brzegu Dolnego / Kaszuba, El|bieta / 1998
12. Pieszyce od czasów najdawniejszych do koDca XX wieku / GoliDski, Mateusz / 2002
13. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, RafaB / 2009
14. ˜Dieœ Geschichte der Juden in Breslau / Zitkowski, Leszek
15. Dzieje Zydów we Wroclawiu / Ziatkowski, Leszek / 2000
16. Die Geschichte der Juden in Breslau / Ziatkowski, Leszek / 2000
17. Die Geschichte der Juden in Breslau / Ziatkowski, Leszek / 2000
18. Breslau : Stadtführer / Eysymontt, RafaB / 2009
19. Geschichte der Juden in Breslau / Zitkowski, Leszek / 2000
Treffer insgesamt: 19 Benötigte Zeit: 0.724 Sekunden
Seitenanfang


8. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Na drodze do Solidarności : Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976-1989 / / Ziątkowski, Leszek. - Wrocław : Wydawnictwo Profil, 2010
2. "Odkryta" mniejszość : Żydzi we Wrocławiu / / Ziątkowski, Leszek. - In: Dolny Śla̧sk. - ISSN 1640-8519. - 2009, H. 14, S. 40-47
3. Żydzi w Lubinie przed 1945 r. / / Ziątkowski, Leszek. - In: Z Gorzanowa w świat szeroki.... - 2007, S. 233-243
4. Młodość i początki edukacji Andrzeja Olszowskiego / / Ziątkowski, Leszek. - In: Mie̜dzy Lwowem a Wrocławiem. - 2006, S. 553-562
5. Jüdisches Schulwesen in Breslau bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / / Ziątkowski, Leszek. - In: Breslauer Schulen. - 2005, S. 49-55, il. 3
6. Erinnerungsorte der Juden in Schlesien / / Ziątkowski, Leszek. - In: Schlesische Erinnerungsorte. - 2005, S. 78-93, Abb.
7. Petry, Ludwig, 1908-1991. Breslau und seine ersten Oberherren aus dem Hause Habsburg 1526 - 1635. - Katharinen : Scripta Mercaturae Verl.. - 2000 [Rezension] / / Ziątkowski, Leszek. - In: Sląski kwartalnik historyczny Sobótka. - ISSN 0037-7511. - …
8. Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku / / Goliński, Mateusz. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2002
9. Przechodzenie Żydów wrocławskich na chrześcijaństwo w XIX w. / / Ziątkowski, Leszek. - In: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. - 2002, S. 53-61
10. Niemcza w czasach nowożytnych / / Ziątkowski, Leszek. - In: Niemcza. - 2002, S. 55-75, il. 19
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 34 Benötigte Zeit: 0.757 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Leszek Ziątkowski.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
9 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Technische Informationsbibliothek (TIB) Keine Datensätze gefunden.
VD16 - FAST-Zugang Keine Datensätze gefunden.
ZDB - Zeitschriftendatenbank Keine Datensätze gefunden.
Staatsbibliothek zu Berlin Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken Keine Datensätze gefunden.
VD17, Verzeichnis deutscher Bücher des 17. Jahrhunderts Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 66 Benötigte Gesamtzeit: 11.809 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK