Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Staroměstská výročí ; sborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkumů Moravského Muzea ve Starém Městě a výročí objevu první velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na valách ; Uherské Hradiště, 7. - 8. …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.442 seconds
Seitenanfang


2. Union Catalog Austria  
. Staroměstská výročí : sborník příspěvků za Slavnostního Zasedání u Příležitosti 40 Let archeologických Výzkumů Moravského Muzea ve Starém Městě a Výročí Objevu První Velkomoravské Zděné Stavby ve Starém Městě na Valách ; Uherské Hradiště, 7. - 8. …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.422 seconds
Seitenanfang


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Staromestská výroc : sbornk prspevk°u ze Slavnostnho Zasedán u Prlezitosti 40 Let Archeologických Výzkum°u Moravského Muzea ve Starém Meste a Výroc Objevu Prvn Velkomoravské Zdené Stavby ve Starém Meste Na Valách, Uherské Hradiste, 7. - 8. zár 1988 …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.564 seconds
Seitenanfang


4. SWB, Union Catalog Southwest Germany  
1. Staroměstská výročı́ : sbornı́k přı́spěvk°u ze Slavnostnı́ho Zasedánı́ u Přı́ležitosti 40 Let Archeologických Výzkum°u Moravského Muzea ve Starém Městě a Výročı́ Objevu Prvnı́ Velkomoravské Zděné Stavby ve Starém Městě Na Valách, Uherské Hradiště, …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 2.045 seconds
Seitenanfang


5. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Staroměstská výročísborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkumů Moravského muzea ve Starém Městě a výročí objevu první velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na valách …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.622 seconds
Seitenanfang


6. HeBIS, Union Catalog Hesse  
1. Staroměstská výročí : Sborník příspěvk°u ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkum°u Moravského Muzea ve Starém Městě ... ; Uherské Hradiště, 7. - 8. žáří 1988 / / Galuška, Luděk. - V Brně, 1990
Total Number of Matches: 1 Time needed: 3.065 seconds
Seitenanfang


7. GBV, Union Catalog Northern Germany  
1. Staroměstská výročı́ : sbornı́k přı́spěvk°u ze Slavnostnı́ho Zasedánı́ u Přı́ležitosti 40 Let Archeologických Výzkum°u Moravského Muzea ve Starém Městě a Výročı́ Objevu Prvnı́ Velkomoravské Zděné Stavby ve Starém Městě Na Valách, Uherské Hradiště, …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 3.985 seconds
Seitenanfang


Status  
Your query was: ISBN: 8070280107.
44 Catalogs have been selected.
37 of them could not be successfully processed (or not completely) or no records could be found:
 
HBZ, Union Catalog North Rhine-Westphalia The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
VD17, Bibliography of German Imprints of the 17th Century
ZDB - Zeitschriftendatenbank
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
NEBIS The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
Czech National Library The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
British Library Catalog is not available at this time.
German National Library of Science and Technology (TIB) No records found.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
IDS Bale/Berne No records found.
German national library No records found.
Die Österreichischen Landesbibliotheken No records found.
Swiss National Library No records found.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
Union Catalog of Canada Internal error while establishing the connection.
Library Network of Western Switzerland No records found.
National Library Of The Netherlands No records found.
Det Kongelige Bibliotek, Denmark No records found.
National Library of France No records found.
Union Catalogue of Swedish Libraries LIBRIS No records found.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale No records found.
oria.no - BIBSYS Internal Error while transforming the Catalog response.
Amazon.de - English Books No records found.
The National Library of Poland No records found.
ZVAB - Catalogue of antiquarian Books No records found.
abebooks No records found.
KNO-K&V The analysis of the Catalog response did not generate a result.
SUDOC, French Union Catalog No records found.
National Library of Spain - Libros modernos desde 1831 No records found.
National Library of Australia No records found.
Libri.de Problem during the connection.
 
Besides other reasons, a Catalog cannot be successfully processed if it does not respond within the Timeout (60 seconds).
Total Number of Matches displayed (Single Matches excluded): 7 Total Time needed: 10.890 seconds

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK