Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Union Catalog Austria  
. Cesty a cestování v životě společnosti : [sborník příspěvků z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] = Reisen im Leben der Gesellschaft / 1995
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.219 seconds
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Cesty a cestování v životě společnosti ; [sborník příspěvků z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] = Reisen im Leben der Gesellschaft / 1997
2. Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiografii ; = Die Möglichkeiten und Formen des Reisens in mittelalterlichen Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung / Bláhová, Marie / 1997
3. Bildungsreisen österreichischer Adeliger in der frühen Neuzeit ; = Cesty rakouských šlechticů za vzděláním v raném novověku / Heiss, Gernot / 1997
4. Emanuel Staqněk - první český malíř v Japonsku? ; = Emanuel Staněk - der erste tschechische Maler in Japan? / Štembera, Petr / 1997
5. Cesty svatého Vojtěcha ; = Die Reisen des heiligen Adalbert von Prag / Seibt, Ferdinand / 1997
6. Cestopisné prameny v rukopisné sbírce Strahovské knihovny ; = Reisebeschreibungsquellen in der Handschriftensammlung der Strahover Bibliothek / Pařez, Jan / 1997
7. Und sie beweisten mir viel Ehr ; Anmerkungen zu Albrecht Dürers Reise in die Niederlande (1520-21) = A prokazovali mi mnoho poct : poznámky k cestě Albrechta Dürera do Nizozemí (1520-21) / Schmid, Wolfgang / 1997
8. Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia ; = Eine Reise nach Italien aus dem Blickwinkel Bedřichs von Donín und Petrus Velcursius / Bobková, Kateřina / 1997
9. Cestovní a turistické mapy v českých zemích v 19. století ; = Die Reisen- und Wandernlandkarten in den böhmischen Ländern des 19. Jhs. / Semotanová, Eva / 1997
10. Reise-"Kritik" versus Reise-"Lust" im Rahmen der "Welt" -Sicht um 1500 ; = "Kritika" cestování versus "potěšení v rámci pohledu na svět kolem roku 1500 / Hundsbichler, Helmut / 1997
11. Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti ; (problémy a úkoly českého výzkumu) = Das Reisen als ein Modernisierungsfaktor der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft : (Probleme und Aufgaben der …
12. Itinerář jako pracovní nástroj českého medievisty ; = Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten / Hlaváček, Ivan / 1997
13. Cesty českých kleriků ke kurii ; = Die Reisen böhmischer Kleriker zur Kurie / Hledíková, Zdeňka / 1997
14. Náhrobníky renesančních cestovatelů v severních Čechách ; = Grabsteine der Renaissancereisenden in Nordböhmen / Smetana, Ján / 1997
15. Akademická peregrinace a cesty za vzděláním ; = Die akademische Peregrination und die Bildungsreisen / Svatoš, Michal / 1997
16. Poutě a poutní místa v Čechách ; = Die Wallfahrten und Wallfahrtorte in Böhmen / Royt, Jan / 1997
17. Svatohorské poutě ; = Die Wallfahrten zum Heiligberg / Holubová, Markéta / 1997
18. Motiv "dvou cest" v projevech zbožnosti a v umění raného novověku ; = Das Motiv der "zwei Wege in der Frömmigkeit und Kunst der frühen Neuzeit / Harasimowicz, Jan / 1997
19. Cestování, součást politické praxe ; cesty Karla IV. po korunních zemích = Das Reisen, ein Bestandteil der politischen Praxis : die Reisen Karls IV. durch di Länder der Böhmischen Krone / Bobková, Lenka / 1997
20. Cesta do Svaté země Kryštofa Haranta jako kosmografický obraz světa ; = Die Kryštof Harants Reise ins Heilige Land als ein kosmographisches Bild der Welt / Beneš, Zdeněk / 1997
More Matches...
Total Number of Matches: 21 Time needed: 0.643 seconds
Seitenanfang


3. German national library  
1. Cesty a cestování v životě společnosti : [sborník příspěvku̇ z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] = Reisen im Leben der Gesellschaft / [uspoř. Lenka Bobková a Michaela Neudertová] / Bobková, Lenka [Herausgeber] / 1995
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.736 seconds
Seitenanfang


4. HeBIS, Union Catalog Hesse  
1. Cesty a cestování v životě společnosti : [sbornik příspěvk°u z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] / / Bobková, Lenka. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyne, 1997
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.753 seconds
Seitenanfang


5. SWB, Union Catalog Southwest Germany  
1. Cesty a cestování v životě společnosti : [sborník příspěvku̇ z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] / Bobková, Lenka [Hrsg.]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyně, 1997 / (Acta Universitatis Purkynianae. Philosophia et …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.959 seconds
Seitenanfang


6. GBV, Union Catalog Northern Germany  
1. Cesty a cestování v životě společnosti : [sbornik příspěvk°u z konference konané 6. - 8. září 1994 v Ústí nad Labem] / Bobkov'a, Lenka. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyne, 1997
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.373 seconds
Seitenanfang


Status  
Your query was: ISBN: 8070441364.
44 Catalogs have been selected.
38 of them could not be successfully processed (or not completely) or no records could be found:
 
HBZ, Union Catalog North Rhine-Westphalia The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• KOBV Catalog Configuration File not found or corrupted.
• DDB_LEIPZIG Catalog Configuration File not found or corrupted.
VD17, Bibliography of German Imprints of the 17th Century
ZDB - Zeitschriftendatenbank
• OENB_1501 Catalog Configuration File not found or corrupted.
• OENB_1930 Catalog Configuration File not found or corrupted.
• OENB_1992 Catalog Configuration File not found or corrupted.
• ZUERICH Catalog Configuration File not found or corrupted.
NEBIS The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
Czech National Library The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• UBHS Catalog Configuration File not found or corrupted.
British Library Catalog is not available at this time.
• SCHOTTLAND Catalog Configuration File not found or corrupted.
Staatsbibliothek zu Berlin No records found.
Die Österreichischen Landesbibliotheken No records found.
IDS Bale/Berne No records found.
• LOC_DIREKT Catalog Configuration File not found or corrupted.
German National Library of Science and Technology (TIB) No records found.
Library Network of Western Switzerland No records found.
Swiss National Library No records found.
National Library Of The Netherlands No records found.
Det Kongelige Bibliotek, Denmark No records found.
Union Catalogue of Swedish Libraries LIBRIS No records found.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale No records found.
oria.no - BIBSYS Internal Error while transforming the Catalog response.
Amazon.de - English Books No records found.
British Union Catalog - COPAC No records found.
National Library of France No records found.
KNO-K&V The analysis of the Catalog response did not generate a result.
SUDOC, French Union Catalog No records found.
ZVAB - Catalogue of antiquarian Books No records found.
abebooks No records found.
Libri.de Problem during the connection.
National Library of Spain - Libros modernos desde 1831 No records found.
National Library of Australia No records found.
Union Catalog of Canada The analysis of the Catalog response did not generate a result.
Polish National Library Timeout.
 
Besides other reasons, a Catalog cannot be successfully processed if it does not respond within the Timeout (60 seconds).
Total Number of Matches displayed (Single Matches excluded): 25 Total Time needed: 63.073 seconds

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK