Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Union Catalog Austria  
. Doba Jagellonská v zemích České Koruny : (1471 - 1526) ; konference k založení Ústavu Dějin Křesťanského Umění KTF UK v Praze, (2. - 4.10.2003) / 2005
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.223 seconds
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Doba Jagellonská v zemích české koruny (1471 - 1526) ; konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze (2. - 4.10.2003) / 2005
2. Kontakty přímé a nepřímé mezi českými zeměmi a Iberským poloostrovem v době jagellonské (1471 - 1526) ; txt / Štěpánek, Pavel / 2005
3. Špulířská kaple při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci ; txt / Lavička, Roman / 2005
4. Synoda nebo sněm? ; ke vztahu světské moci a utrakvistických církevních struktur v době jagellonské / Zilynská, Blanka / 2005
5. K formě sepulkrálních památek v oblasti severozápadních Čech v době jagellonské ; txt / Hrubý, Petr / 2005
6. Třeboň a rožmberská města v době jagellonské ; txt / Psíková, Jiřina / 2005
7. Královský mecenát doby jagellonské v českých zemích ; jeho charakter a středsoevropský kontext / Kuthan, Jiří / 2005
8. Pohřební výbava Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě ; txt / Bravermanová, Milena / 2005
9. Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na interpretaci umění doby Václava IV. ; txt / Hlaváčková, Hana J. / 2005
10. Jagellonská doba v dějinách měst na severu Čech ; doba známá i neznámá / Hrubá, Michaela / 2005
11. Nástěnné malby v hradní kapli na Švihově ; txt / Všetečková, Zuzana / 2005
12. Svatý Václav jako dynastický světec Jagellonců ; txt / Čemus, Petra / 2005
13. Náčrt ikonografie Oltára sv. Barbory vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici ; txt / Sugár, Martin / 2005
14. Interpretace architektonických vzorů pražské a vídeňské huti v olomouckých stavbách přelomu 15. a 16. století (v kapli sv. Jeronýma a v kostele sv. Mořice) ; txt / Bláhová, Zdenka / 2005
15. "Na paměť statečného a zbožného Štěpána Schlicka (+ 1526), zakladatele Jáchymova." ; monogramista I.P. a dvorská reprezentace za Ludvíka Jagellonského, krále uherského a českého / Fajt, Jiří / 2005
16. Česká koruna na rozcestí ; dezintegrační tendence v zemích České koruny v 2. polovině 15. století / Bobková, Lenka / 2005
17. Co zůstalo z Antona Pilgrama? ; txt / Chamonikola, Kaliopi / 2005
18. Dva oltáře ze Slezska a z Čech ; o dwóch monochromatycznych ołtarzach ze Śląska (Wrocław, 1506 r.) i Czech (Praha, ok. 1525 r.) / Kostowski, Jakub / 2005
19. Pozdně gotické řezbářství v Kadani ; k problematice výzdoby kláštera Čtrnácti svatých pomocníků / Ottová, Michaela / 2005
20. Deska s českými zemskými patrony z Národní galerie ; txt / Royt, Jan / 2005
More Matches...
Total Number of Matches: 22 Time needed: 0.687 seconds
Seitenanfang


3. SWB, Union Catalog Southwest Germany  
1. Doba Jagellonská v zemích České Koruny : (1471 - 1526); konference k založení Ústavu Dějin Křesťanského Umění KTF UK v Praze, (2. - 4.10.2003) / Kubík, Viktor [Hrsg.]. - Vyd. 1. - České Budějovice : Halama, 2005 / (Opera Facultatis Theologiae …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.794 seconds
Seitenanfang


4. HeBIS, Union Catalog Hesse  
1. Doba Jagellonská v zemích České Koruny : (1471 - 1526) ; konference k založení Ústavu Dějin Křesťanského Umění KTF UK v Praze, (2. - 4.10.2003) / / Kubík, Viktor. - Vyd. 1 - České Budějovice [u.a.] : Halama, 2005
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.813 seconds
Seitenanfang


5. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Doba jagellonská v zemích české koruny (1471-1526)konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze (2.-4.10.2003) / Kubík, Viktor.
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.693 seconds
Seitenanfang


6. SUDOC, French Union Catalog  
1. Doba jagellonská v zemích české koruny (1471-1526) [Texte imprimé] : konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze (2.-4.10.2003) / Kubík, Viktor / Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.780 seconds
Seitenanfang


Status  
Your query was: ISBN: 8090360009.
44 Catalogs have been selected.
38 of them could not be successfully processed (or not completely) or no records could be found:
 
HBZ, Union Catalog North Rhine-Westphalia The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
VD17, Bibliography of German Imprints of the 17th Century
ZDB - Zeitschriftendatenbank
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
NEBIS The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
Czech National Library The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
British Library Catalog is not available at this time.
German national library No records found.
German National Library of Science and Technology (TIB) No records found.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
Die Österreichischen Landesbibliotheken No records found.
Staatsbibliothek zu Berlin No records found.
• Penis Catalog Configuration File not found or corrupted.
IDS Bale/Berne No records found.
Union Catalog of Canada Internal error while establishing the connection.
Swiss National Library No records found.
Library Network of Western Switzerland No records found.
National Library Of The Netherlands No records found.
Det Kongelige Bibliotek, Denmark No records found.
Union Catalogue of Swedish Libraries LIBRIS No records found.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale No records found.
The National Library of Poland No records found.
Amazon.de - English Books No records found.
oria.no - BIBSYS Internal Error while transforming the Catalog response.
abebooks No records found.
ZVAB - Catalogue of antiquarian Books No records found.
National Library of France No records found.
GBV, Union Catalog Northern Germany No records found.
Libri.de Problem during the connection.
KNO-K&V The analysis of the Catalog response did not generate a result.
National Library of Spain - Libros modernos desde 1831 No records found.
National Library of Australia No records found.
 
Besides other reasons, a Catalog cannot be successfully processed if it does not respond within the Timeout (60 seconds).
Total Number of Matches displayed (Single Matches excluded): 25 Total Time needed: 8.568 seconds

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK