Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej ; materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy ; Trzebnica 18 - 21 …
2. Społeczeństwo kaliskie wobec kasaty klasztoru cysterek w Ołoboku w świetle "Skrawków historycznych" Adama A. Chodyńskiego ; txt / Kawalerska, Danuta / 2004
3. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej ; materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy ; Trzebnica 18 - 21 …
4. 'Psałterz Trzebnicki' ; między egzegezą i duchowością / Tabor, Dariusz / 2004
5. Klasztor cysterek w Ołoboku w świetle archeologicznych badań terenowych ; txt / Andrzejewski, Aleksander / 2004
6. Próba rekonstrukcji założenia klasztorów cysterek w Pełczycach i Reczu, na podstawie źródeł historycznych i metod pomocniczych historii ; txt / Stolpiak, Barbara / 2004
7. Nowe elementy w badaniach nad architekturą i historią budowy kościoła opackiego cysterek w Trzebnicy oraz zagadnienie pochodzenia uczestniczących w niej warsztatów ; txt / Białoskórska, Krystyna / 2004
8. 'Dedicatio prima ecclesiae Beati Bartholomaei et dedicatio secunda ecclesiae Sancte Marie Sanctique Bartholomei Apostoli in Trebnic' ; txt / De̜bicki, Jacek / 2004
9. Badania archeologiczno-architektoniczne klasztorów cysterek na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX w. ; txt / Wilgocki, Eugeniusz / 2004
10. Ochrona i konserwacja zabytków pocysterskich na Śląsku po 1945 r. ; txt / Pater, Józef / 2004
11. Polychromy of Trzebnica sculpture as a key to the interpretation of the paintings in chosen architectural monuments ; txt / Poksińska, Maria / 2004
12. Program ikonograficzny i teologiczny kościoła klasztornego cysterek w Owińskach ; txt / Matyaszczyk, Dorota / 2004
13. Kościół i klasztor Panien Cysterek w Owińskach w świetle źródeł ; txt / Matyaszczyk, Dorota / 2004
14. Suwalski pomnik św. Jadwigi Śląskiej ; txt / Kołyszko, Marek / 2004
15. Kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy ; wyposażenie i funkcjonowanie od XII do XVIII w. / Kaczmarek, Romuald / 2004
16. Problematyka teologicznej interpretacji pierwotnego wystroju pocysterskiego kościoła w Trzebnicy ; txt / Borowski, Grzegorz / 2004
17. Średniowieczny klasztor w Trzebnicy a architektura opactw cysterskich na Śląsku ; txt / Łużyniecka, Ewa / 2004
18. Cysterska rzeźba o cechach antromorficznych a cysterska antropologia teologiczna ; przyczynek do źródeł estetyki cysterskiej / De̜bicki, Jacek / 2004
19. Ukształtowanie obrządku pogrzebowego 'Ordinis Cisterciensis' i jego recepcja w Europie Środkowej ; txt / Dąbrowska, Elżbieta / 2004
20. Curia Hirnzhedil ; příspěvek k poznání restrukturalizace osídlení nejstarší osecké klášterní državy / Meduna, Petr / 2004
More Matches...
Total Number of Matches: 22 Time needed: 0.781 seconds
Seitenanfang


2. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowejmateriały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy; Trzebnica 18-21 …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.787 seconds
Seitenanfang


3. The National Library of Poland  
. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 18-21 września …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.502 seconds
Seitenanfang


4. GBV, Union Catalog Northern Germany  
1. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji Opactwa Cysterek w Trzebnicy / Wyrwa, Andrzej Marek. - …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 1.841 seconds
Seitenanfang


5. HeBIS, Union Catalog Hesse  
1. Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy ; Trzebnica 18 - 21 …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 3.347 seconds
Seitenanfang


Status  
Your query was: ISBN: 837177267X.
44 Catalogs have been selected.
39 of them could not be successfully processed (or not completely) or no records could be found:
 
HBZ, Union Catalog North Rhine-Westphalia The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
VD17, Bibliography of German Imprints of the 17th Century
ZDB - Zeitschriftendatenbank
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
NEBIS The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
Czech National Library The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
German National Library of Science and Technology (TIB) No records found.
British Library Catalog is not available at this time.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
German national library No records found.
Staatsbibliothek zu Berlin No records found.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
Die Österreichischen Landesbibliotheken No records found.
Union Catalog Austria No records found.
IDS Bale/Berne No records found.
National Library Of The Netherlands No records found.
Union Catalog of Canada Problem during the connection.
Swiss National Library No records found.
Det Kongelige Bibliotek, Denmark No records found.
Union Catalogue of Swedish Libraries LIBRIS No records found.
SWB, Union Catalog Southwest Germany No records found.
National Library of France No records found.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale No records found.
oria.no - BIBSYS Internal Error while transforming the Catalog response.
abebooks No records found.
Amazon.de - English Books Problem during the connection.
ZVAB - Catalogue of antiquarian Books No records found.
KNO-K&V The analysis of the Catalog response did not generate a result.
SUDOC, French Union Catalog No records found.
National Library of Australia No records found.
Libri.de Problem during the connection.
National Library of Spain - Libros modernos desde 1831 No records found.
Library Network of Western Switzerland Internal error while establishing the connection.
 
Besides other reasons, a Catalog cannot be successfully processed if it does not respond within the Timeout (60 seconds).
Total Number of Matches displayed (Single Matches excluded): 24 Total Time needed: 9.609 seconds

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK