Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. German national library  
1. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas / [vyd. Univerzita Karlova v Praze, Katolická Teologická Fakulta, Ústav Dějin Křest'anského Umění]. Petr. Kubín (ed.) / Kubín, Petr [Herausgeber] / 2010
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.260 seconds
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Svatý Václav ; na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas: on the 1100th anniversary of the birth of duke Wenceslas the Saint / 2010
2. Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech ; txt / Boháčová, Ivana / 2010
3. Svatý Václav ; na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas : on the 1100th anniversary of the birth of duke Wenceslas the Saint / 2010
4. Svatováclavská koruna a její funkce ; txt / Otavsky, Karel / 2010
5. Legendami zmíněný kostel svatého Václava na Malé Straně ; txt / Čiháková, Jarmila / 2010
6. Who was Saint Wenceslas or an introduction to the new "Saint Wenceslas" anthology ; txt / Kubín, Petr / 2010
7. Kníže svatý Václav ; txt / Sláma, Jiří / 2010
8. Mince přisuzované knížeti Václavovi ; txt / Petráň, Zdeněk / 2010
9. Svatý Václav jako věčný kníže "Čechů" ; txt / Žemlička, Josef / 2010
10. Ikonografie svatého Václava ve středověku ; txt / Royt, Jan / 2010
11. Zobrazení svatého Václava za vlády Jagellonců v českých zemích ; txt / Ottová, Michaela / 2010
12. Postava svatého Václava ve 14. a 15. století ; txt / Hledíková, Zdeňka / 2010
13. Kdo byl svatý Václav aneb úvod do nového "Svatováclavského sborníku" ; txt / Kubín, Petr / 2010
14. K šíření kultu svatého Václava za hranice Čech a Moravy v době Přemyslovců a Lucemburků ; txt / Kuthan, Jiří / 2010
15. Socha svatého Václava ve Svatováclavské kapli ; txt / Homolka, Jaromír / 2010
16. Nejstarší svatováclavská hagiografie v evropském literárním kontextu přelomu tisíciletí ; txt / Kalivoda, Jan / 2010
17. Svatý Václav a raný český stát ; txt / Charvát, Petr / 2010
18. Rotunda sv. Víta na Pražském hradě ve světle nových poznatků ; txt / Frolík, Jan / 2010
19. Osudy hrobu svatého Václava ; txt / Bravermanová, Milena / 2010
20. Úcta k svatému Václavu v husitských Čechách ; txt / Šmahel, František / 2010
More Matches...
Total Number of Matches: 21 Time needed: 0.647 seconds
Seitenanfang


3. Union Catalog Austria  
. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas : on the 1100th anniversary of the birth of Duke Wenceslas the Saint / Kubín, Petr, 1967- [HerausgeberIn] / 2010
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.614 seconds
Seitenanfang


4. SWB, Union Catalog Southwest Germany  
1. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého / Kubín, Petr [Hrsg.] ; Václav, Svatý [GefeierteR]. - Vyd. 1. - Praha : Univ. Karlova, Katolická Teologická Fak., 2010 / (Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis …
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.849 seconds
Seitenanfang


5. HeBIS, Union Catalog Hesse  
1. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého / / Kubín, Petr. - Vyd. 1. - Praha : Univ. Karlova, Katolická Teologická Fak., Ústav Dějin Křesťanského Umění [u.a.], 2010
2. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého / / Kubín, Petr. - Vyd. 1 - Praha : Togga, 2010
Total Number of Matches: 2 Time needed: 0.842 seconds
Seitenanfang


6. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Svatý Václav : na památku 1100. výrocí narození knízete Václava Svatého / Kubín, Petr. - Vyd. 1. - Praha : Univ. Karlova, Katolická Teologická Fak., 2010
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.834 seconds
Seitenanfang


7. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Svatý Václavna památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas : on the 1100th anniversary of the birth of Duke Wenceslas the Saint / Kubín, Petr.
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.701 seconds
Seitenanfang


8. GBV, Union Catalog Northern Germany  
1. Svatý Václav : na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého / Kubín, Petr. - Vyd. 1. - Praha : Univ. Karlova, Katolická Teologická Fak., 2010
Total Number of Matches: 1 Time needed: 0.984 seconds
Seitenanfang


Status  
Your query was: ISBN: 9788087258231.
44 Catalogs have been selected.
36 of them could not be successfully processed (or not completely) or no records could be found:
 
HBZ, Union Catalog North Rhine-Westphalia The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
VD17, Bibliography of German Imprints of the 17th Century
ZDB - Zeitschriftendatenbank
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
NEBIS The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
Czech National Library The usage of this Catalog requires Cookies and JavaScript to be activated in your Browser.
German National Library of Science and Technology (TIB) No records found.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
British Library Catalog is not available at this time.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
Die Österreichischen Landesbibliotheken No records found.
• UNBEKANNT Catalog Configuration File not found or corrupted.
IDS Bale/Berne No records found.
Swiss National Library No records found.
Library Network of Western Switzerland No records found.
National Library Of The Netherlands No records found.
Det Kongelige Bibliotek, Denmark No records found.
National Library of France No records found.
Union Catalogue of Swedish Libraries LIBRIS No records found.
oria.no - BIBSYS Internal Error while transforming the Catalog response.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale No records found.
Union Catalog of Canada Problem during the connection.
Amazon.de - English Books Problem during the connection.
abebooks No records found.
The National Library of Poland No records found.
SUDOC, French Union Catalog No records found.
ZVAB - Catalogue of antiquarian Books No records found.
KNO-K&V The analysis of the Catalog response did not generate a result.
National Library of Australia No records found.
Libri.de Problem during the connection.
National Library of Spain - Libros modernos desde 1831 No records found.
 
Besides other reasons, a Catalog cannot be successfully processed if it does not respond within the Timeout (60 seconds).
Total Number of Matches displayed (Single Matches excluded): 28 Total Time needed: 7.694 seconds

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK