Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Polskie katedry gotyckie / Skibiński, Szczęsny [VerfasserIn] / 1996
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.311 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. [Rezension von: Szczęsny Skibiński, Polskie katedry gotyckie] / / Jurkowlaniec, Tadeusz. - In: Biuletyn historii sztuki. - Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg. - Bd. 60 (1998), 3/4, S. 526 Digitalisat
2. Polskie katedry gotyckie / Skibiński, Szczęsny. - Poznań : Wydawn. Gaudentinum, 1996 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.383 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Polskie katedry gotyckie / / Skibiński, Szcze̜sny. - Poznań : Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudentinum", 1996
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.543 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. [Rezension von: Szczęsny Skibiński, Polskie katedry gotyckie] / Jurkowlaniec, Tadeusz. - In: Biuletyn historii sztuki, Bd. 60 (1998), 3/4, S. 526 Digitalisat
2. Polskie katedry gotyckie / Skibiński, Szczęsny. - Poznań : Wydawn. Gaudentinum, 1996
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.656 Sekunden
Seitenanfang


5. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Polskie katedry gotyckie / Skibiński, Szczęsny.
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.808 Sekunden
Seitenanfang


6. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Polskie katedry gotyckie ; Prymasowskie Wydawn. Gaudentinum / Skibiński, Szczęsny / 1996
2. Polskie dokumenty dyplomatyczne ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / 2018
3. Prymasostwo polskie ; instytucja, prymasi, dokumenty / Śmigiel, Kazimierz / 2018
4. Master Vincentius ; Wydawnictwo KUL / Lis, Artur / 2016
5. Colloquia opatowskie z przełomu XII i XIII wieku ; Wydawnictwo Armoryka / Lis, Artur / 2017
6. Święty Stanisław - rzeczywistość i legenda ; Wydawnictwo Armoryka / Lis, Artur / 2016
7. Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia ; studia z historii architektury i sztuki / 2016
8. Wacław Tokarz 1873-1937 ; historyk walk o niepodległość / Biliński, Piotr / 2018
9. Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski ; Miasto Gniezno / 2016
10. Edukacja historyczno-kulturalna w szkołach junaków i młodszych ochotniczek (1941-1948) ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej / Sadowska, Edyta / 2015
11. Jan Długosz ; w kręgu badań historyków i literaturoznawców / 2017
12. Świat odosobniony ; bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939 / Kozłowska-Ryś, Anna / 2017
13. Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna ; = The Commission of National Education 1773-1794: The Kraków Academy. The Crown's Main School / Ryś, Jan / 2018
14. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza ; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" / Węcowski, Piotr / 2014
15. Zbigniew, książę Polski ; Wydawnictwo Poznańskie / Delestowicz, Norbert / 2017
16. O Romanie Dmowskim ; wybrane wspomnienia z prasy obozu narodowego z 1939 roku / 2011
17. Gniezno - wczesnośredniowieczny zespół grodowy ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / 2018
18. Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego ; = Das Pommersche Bistum als Anfang des Bistums von Kammin / Piętkowski, Piotr / 2015
19. Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą ; Wydawnictwo DiG / Szymczak, Jan / 2016
20. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski ; Instytut Historii PAN / 2018 Digitalisat
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 57 Benötigte Zeit: 2.239 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: polskie katedry skibinski.
23 Kataloge wurden ausgewählt.
17 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat Keine Datensätze gefunden.
Westschweizer Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
IDS Basel/Bern Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Polnische Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
SUDOC, Französischer Verbundkatalog Keine Datensätze gefunden.
Catálogo Colectivo REBIUN Interner Fehler beim Verbindungsaufbau.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 27 Benötigte Gesamtzeit: 15.253 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK