Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej : [Rezension] / / Skibiński, Szczęsny. - In: Artium quaestiones. - Poznań. - Bd. 2 (1983), S. 173-179 Digitalisat
2. Architektura gotycka na ziemi chelmińskiej / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Nankowe, 1980 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.672 Sekunden
Seitenanfang


2. Verbundkatalog GBV  
1. Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej : [Rezension] / Skibiński, Szczęsny. - In: Artium quaestiones, Bd. 2 (1983), S. 173-179 Digitalisat
2. Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej / Mroczko, Teresa. - Wyd. 1. - Warszawa : Państw. Wydawn. Nauk., 1980
3. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1980
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.680 Sekunden
Seitenanfang


3. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa.
. Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.808 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej / / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1980
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.962 Sekunden
Seitenanfang


5. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) ; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii / 2015
2. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe / Mroczko, Teresa / 1980
3. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej ; (od XIII do XV wieku) = The architecture of castles in Chełmno Land : (from the 13th to the 15th century) / Wasik, Bogusz / 2016
4. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
5. Architektura gotycka na ziemi chelmińskiej ; txt / Mroczko, Teresa / 1980
6. Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej ; PWN / Mroczko, Teresa / 1980
7. Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku ; Instytut Historii UAM / Danielewski, Marcin / 2016
8. Późnośredniowieczne wyroby garncarskie z Pucka ; studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim = Spätmittelalterlische Töpfererzeugnisse aus Puck : Studium einer kleinstädtischen Töpferwerkstatt im Danziger Pommern = Late …
9. Chrystian ; biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów / Grochowski, Paweł / 2018
10. Katedra, ratusz, dwór ; wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy ; materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada - 1 grudnia 2012 w Poznaniu / 2014
11. Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych ; studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / 2014
12. Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych ; = The beginnings of Elbląg in the light of the archaeological evidence / Nawrolska, Grażyna / 2012
13. Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych ; studia i materiały / 2017
14. Wieś - miasteczko - miasto ; średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy = Dorf - Städtchen - Stadt / Adamska, Dagmara / 2019
15. Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; Wydawca Województwo Kujawsko-Pomorskie / 2017
16. Międzyrzecz ; gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / 2015
17. Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku ; katolicki zakon w protestanckim mieście / Myszka, Łukasz / 2015
18. Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis ; mokslinė monografija = Artistic uniqueness of the Kaunas Benedictine Monastery ensemble / Vasiliauskienė, Aušra / 2016
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 2.189 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Architektura gotycka na ziemi chelminskiej.
23 Kataloge wurden ausgewählt.
18 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Westschweizer Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
IDS Basel/Bern Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Keine Datensätze gefunden.
Polnische Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Spanische Nationalbibliothek - Libros modernos desde 1831 Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 26 Benötigte Gesamtzeit: 14.516 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK