Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. King Sigismund of Poland and Martin Luther ; the Reformation before confessionalization / Nowakowska, Natalia / 2018
2. Daily life in Medieval Serbia ; Clio / Popovi, Marko / 2016
3. Food and drink in medieval Poland ; rediscovering a cuisine of the past / DembiDska, Maria / 1999
4. Bad death in the Early Middle Ages ; atypical burials from Poland in a comparative perspective = ZBa [mier we wczesnym [redniowieczu : pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej / GardeBa, Leszek / 2017
5. Masters of the Steppe ; the Impact of the Scythians and Later Nomad Societies of Eurasia ; proceedings of a conference held at the British Museum, 27-29 October 2017 / 2020
6. "A pearl of powerful learning" ; the University of Cracow in the fifteenth century / Knoll, Paul W. / 2016
7. Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Ksistwa Litewskiego ; próba analizy interdyscyplinarnej / 2015
8. Topography of taste ; landmarks of culinary identity in the Romanian principalities from the perspective of foreign travellers = Topografia gustului : repere ale identitcii culinare în Prinicipatele Române din perspectiva cltorilor strini : …
9. The Volga ; a history of Russia's greatest river / Hartley, Janet M. / 2021
10. The Coming of Rome ; cultural Landscape of South-Eastern Sicily / Chowaniec, Roksana / 2017
11. Kowal 14 ; miejsce sepulkralno-obrzdowe ludno[ci kultury amfor kulistych = Kowal 14 : sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture / 2014
12. Vilniaus pilis fauna nuo kepsnio iki draugo ; Vilniaus universiteto leidykla / 2018
13. "Wenus pani roku, Mars towarzyszem ..." ; astrologia w Krakowie XV i pocztku XVI wieku / Konarska-Zimnicka, Sylwia / 2018
14. Krajiny prostYených i prázdných stolo ; Univerzita Pardubice / 2017
15. PrzestrzeD osadnicza wczesno[redniowiecznego Radomia ; Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. O[rodek BadaD nad Dawnymi Technologiami / KurasiDski, Tomasz / 2016
16. Krajiny prostYených i prázdných stolo ; Univerzita Pardubice / 2016
17. Bodzia ; elitarny cmentarz z pocztków paDstwa polskiego = Bodzia. Elite cemetery from the beginning of the polish state / 2016
18. Przewodnik po drzewie |ywota ; o sposobie zachowania dobrego zdrowia w jzyku jidysz przez anonimowego |ydowskiego doktora w Polsce w roku 1613 drukiem ogBoszony = Seifer derech ejc ha-chajim (1613) / 2015
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 0.728 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Food and drink in medieval Poland : rediscovering a cuisine of the past / Dembińska, Maria. - Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press, 1999 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.948 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Food and drink in medieval Poland : rediscovering a cuisine of the past / Dembińska, Maria; Weaver, William Woys. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [1999]
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.003 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog hebis, Hessen  
1. Food and drink in medieval Poland : rediscovering a cuisine of the past / / Dembińska, Maria. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.468 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Food and drink in medieval Poland 1999.
16 Kataloge wurden ausgewählt.
12 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
British Library Katalog ist zur Zeit nicht verfügbar.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Problem während der Verbindung.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 21 Benötigte Gesamtzeit: 12.283 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK