Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Kupusara ; ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti / Slapšak, Svetlana / 2016
2. Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie ; = Queen Barbara Radziwiłłówna in the microcosm of the royal court / Januszek-Sieradzka, Agnieszka / 2017
3. Waiting for Elijah ; time and encounter in a Bosnian landscape / HadžiMuhamedović, Safet / 2018
4. Okoljska arheologija in paleoekologija ; palinologija, arheobotanika in arheozoologija / Andrič, Maja / 2016
5. Břeclav-Pohansko ; Muni Press / Dresler, Petr / 2016
6. Populatia provinciei Scythia în perioada romano-bizantina (sf. sec. III-inc. sec. VII) ; Editura Universităţii "Al.I. Cuza" / Soficaru, Andrei Dorian / 2012
7. Nevoia de miracol ; fenomenul pelerinajelor în România contemporană / Bănică, Mirel / 2014
8. Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku ; = Economic geography of the Kingdom of Poland in the 16th century / Boroda, Krzysztof / 2016
9. Klecany ; raně středověká pohřebiště / 2010
10. Religion, state, society and identity in transition: Ukraine ; editors: Rob van der Laarse, Mykheilo N. Cherenkov, Vitaliy V. Proshak, Tetiana Mykhalchuk / 2015
11. Rola flot obcych w procesie ostatecznego rozkładu sił morskich Cesarstwa Bizantyńskiego (1118-1204) ; = The role of foreign fleets in the decomposition of the naval forces of Byzantium / Böhm, Marcin / 2016
12. Ėpocha "Černoj smerti" v Zolotoj Orde i prilegajuščich regionach ; (konec XIII-pervaja polovina XV vv.) = Age of "Black Death" in Golden Horde and adjacent regions : (end of XIII-first half of XV centuries) : monograph / …
13. Garum şi salsamenta în lumea romană ; surse literare, epigrafice şi papirologice / Dumitrache, Iulia / 2014
14. Victorian London ; the life of a city 1840 - 1870 / Picard, Liza / 2006
15. Bazinul Mureşului Inferior şi sud-vestul Munţilor Apuseni în perioada clasică a Daciei preromane ; (sec. II î.Hr. - sec. I d.Hr.) = The> Lower Mureş Basin and the Southwestern Apuseni Mountains during the classical period of ancient Dacia : (2nd …
16. Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego ; próba analizy interdyscyplinarnej / 2015
17. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia ; Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami / Kurasiński, Tomasz / 2016
18. Handbook of cannabis therapeutics ; from bench to bedside / 2006
19. Unelte agricole din Moldova medievală ; Muzeului Brăilei "Carol I" / Bilavschi, George / 2016
20. Enciclopedia relaţiilor internaţionale ; RAO / 2017
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 69 Benötigte Zeit: 0.744 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Food in medieval England 2006.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 12.688 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK