Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Děti a dětství ; od středověku na práh osvícenství / 2019
2. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ; Academia / Beranová, Magdalena / 2005
3. Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech ; každodennost ve středověku pohledem archeologie = Material culture of aristocratic residences in north-eastern Bohemia : everydayness in the Middle Ages from the viewpoint of archeology / …
4. Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci ; výsledky archeologického a paleobotanického bádání = Wirtschaft und Lebensraum in der Frühmittelalterlichen Siedlungsagglomeration von Žatec / 2013
5. Rodinné podnikání v moderní době ; Historický ústav / Hlavačka, Milan / 2018
6. Vyšehrad ; knížecí a královská akropole : svědectví archeologie / 2015
7. "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí ..." ; české kuchařské knihy v 19. století / Lenderová, Milena / 2017
8. Krajiny prostřených i prázdných stolů ; Univerzita Pardubice / 2016
9. Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604 ; Scriptorium / Janišová, Jana / 2015
10. Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku ; = Die Weltdarstellung der Danziger Chronisten an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert = Gdańsk chroniclers' representation of the world at the turn of the 15th and …
11. Stredoveké hrady na Slovensku ; život, kultúra, spoločnosť = Medieval castles in Slovakia : life, culture, society / Dvořáková, Daniela / 2017
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.642 Sekunden
Seitenanfang


2. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / Beranová, Magdalena, 1930-2016 [VerfasserIn] / 2005
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.603 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / Beranová, Magdalena. - Vyd. 1, dotisk. - Praha : Academia, 2007
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.373 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Motyková, Karla. - In: Archeologické rozhledy. - ISSN 0323-1267. - Bd. 59.2007, H. 1, S. 177
2. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Motyková, Karla. - In: Archeologické rozhledy. - ISSN 0323-1267. - Bd. 59.2007, H. 1, S. 177
3. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Růžičková, Dana. - In: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské. - ISSN 0323-052X. - Bd. 125.2006, H. 2, S. 513-517
4. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Dvořáčková, D.. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 104.2006, H. 4, S. 960-961
5. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Zprávy památkové péče. - ISSN 1210-5538. - Bd. 66.2006, H. 4, S. 99-100
6. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Dvořáčková, D.. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 104.2006, H. 4, S. 960-961
7. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Zprávy památkové péče. - ISSN 1210-5538. - Bd. 66.2006, H. 4, S. 99-100
8. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Růžičková, Dana. - In: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské. - ISSN 0323-052X. - Bd. 125.2006, H. 2, S. 513-517
9. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Bohemia. - ISSN 0523-8587. - Bd. 47.2006, H. 2, S. 460-462
10. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / / Beranová, Magdalena. - Praha : Academia, 2005
Treffer insgesamt: 10 Benötigte Zeit: 5.265 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
13 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• Penis Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• Penis Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• Penis Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• Penis Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
British Library Katalog ist zur Zeit nicht verfügbar.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• Penis Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 23 Benötigte Gesamtzeit: 14.480 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK