Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku ; Academia / Beranová, Magdalena / 2005
2. Děti a dětství ; od středověku na práh osvícenství / 2019
3. Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci ; výsledky archeologického a paleobotanického bádání = Wirtschaft und Lebensraum in der Frühmittelalterlichen Siedlungsagglomeration von Žatec / 2013
4. Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech ; každodennost ve středověku pohledem archeologie = Material culture of aristocratic residences in north-eastern Bohemia : everydayness in the Middle Ages from the viewpoint of archeology / …
5. Vyšehrad ; knížecí a královská akropole : svědectví archeologie / 2015
6. Rodinné podnikání v moderní době ; Historický ústav / Hlavačka, Milan / 2018
7. "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí ..." ; české kuchařské knihy v 19. století / Lenderová, Milena / 2017
8. Krajiny prostřených i prázdných stolů ; Univerzita Pardubice / 2016
9. Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku ; = Die Weltdarstellung der Danziger Chronisten an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert = Gdańsk chroniclers' representation of the world at the turn of the 15th and …
10. Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604 ; Scriptorium / Janišová, Jana / 2015
11. Stredoveké hrady na Slovensku ; život, kultúra, spoločnosť = Medieval castles in Slovakia : life, culture, society / Dvořáková, Daniela / 2017
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.983 Sekunden
Seitenanfang


2. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / Beranová, Magdalena, 1930-2016 [VerfasserIn] / 2005
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.953 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / Beranová, Magdalena. - Vyd. 1, dotisk. - Praha : Academia, 2007
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.536 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Motyková, Karla. - In: Archeologické rozhledy. - ISSN 0323-1267. - Bd. 59.2007, H. 1, S. 177
2. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Motyková, Karla. - In: Archeologické rozhledy. - ISSN 0323-1267. - Bd. 59.2007, H. 1, S. 177
3. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Růžičková, Dana. - In: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské. - ISSN 0323-052X. - Bd. 125.2006, H. 2, S. 513-517
4. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Dvořáčková, D.. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 104.2006, H. 4, S. 960-961
5. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Zprávy památkové péče. - ISSN 1210-5538. - Bd. 66.2006, H. 4, S. 99-100
6. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Dvořáčková, D.. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 104.2006, H. 4, S. 960-961
7. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Zprávy památkové péče. - ISSN 1210-5538. - Bd. 66.2006, H. 4, S. 99-100
8. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Růžičková, Dana. - In: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské. - ISSN 0323-052X. - Bd. 125.2006, H. 2, S. 513-517
9. Beranová, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. - Praha : Academia. - 2005 [Rezension] / / Franc, Martin. - In: Bohemia. - ISSN 0523-8587. - Bd. 47.2006, H. 2, S. 460-462
10. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / / Beranová, Magdalena. - Praha : Academia, 2005
Treffer insgesamt: 10 Benötigte Zeit: 6.541 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
13 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
British Library Katalog ist zur Zeit nicht verfügbar.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 23 Benötigte Gesamtzeit: 14.905 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK