Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. The politics of non-assimilation ; three generations of Eastern European jews in the United States in the twentieth century / Verbeeten, David R. / 2017
2. The Velizh affair ; blood libel in a Russian town / Avrutin, Eugene M. / 2018
3. S črnilom in zlatom ; srednjeveško knjižno slikarstvo iz slovenskih zbirk / Golob, Nataša / 2017
4. The carved wooden Torah arks of Eastern Europe ; The Littman Library of Jewish Civilization in association with Liverpool University Press / Yaniv, Berakhah / 2017
5. Südosteuropa ; Weltgeschichte einer Region / Calic, Marie-Janine / 2017
6. Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku ; Instytut Historii PAN / 2017
7. Do tří korun ; poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301) = Up to Three Crowns : the last boom of the Přemyslids (1278-1301) / Žemlička, Josef / 2017
8. Enciclopedia relaţiilor internaţionale ; RAO / 2017
9. Darwin's footprint ; cultural perspectives on evolution in Greece (1880-1930s) / Zarimis, Maria / 2015
10. Bracia z ulicy Freta ; studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej / Szymborski, Wiktor / 2018
11. Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986-2016 ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie / Wichert, Wojciech / 2018
12. Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych ; Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Kowalczyk, Andrzej / 2014
13. Njegoševo veliko putovanje ; meditacije o vizuelnoj kulturi Italije = Njegoš's great journey : meditations on visual culture of Italy / Brajović, Saša / 2015
14. Středověk v nás ; Argo / Nodl, Martin / 2015
15. Mulier honesta et laboriosa ; kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski / Kołacz-Chmiel, Małgorzata / 2018
16. Encyclopedia of kitchen history ; Fitzroy Dearborn / Snodgrass, Mary Ellen / 2004
17. Bibbia ; immagini e scrittura nella Biblioteca Apostolica Vaticana / 2017
18. Stará Ves nad Ondřejnicí - dějiny obce a její dominanty ; Národní Památkový Ústav, Územní Odborné Pracoviště / Grůza, Antonín / 2013
19. Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy ; Muzeum Archeologiczne / Paner, Henryk / 2016
20. Bizancjum i Arabowie ; spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek / 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 47 Benötigte Zeit: 1.150 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Beer in the Middle Ages and the Renaissance 2004.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 13.447 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK