Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Ludmila ; kn~na a svtice = Ludmila, Duchess and Saint / Izdný, Jakub / 2020
2. Provodce pra~skou archeologií ; památky známé, neznámé i skryté = Guide to Prague archeology : known, unknown and hidden monuments / 2017
3. Svatý VintíY ; poustevník, kolonizátor a diplomat = Der heilige Gunther : Einsiedler, Kolonisator und Diplomat / Kubín, Petr / 2016
4. Hradní kaple ; Univerzita Karlova, Katolická Teologická Fakulta / Záruba, Frantiaek / 2014
5. Hradní kaple ; Univerzita Karlova, Katolická Teologická Fakulta / Záruba, Frantiaek / 2015
6. tvrtý lateránský koncil a eské zem ve 13. a 14. století ; NLN / Antonín, Robert / 2020
7. Hradní kaple ; Univerzita Karlova, Katolická Teologická Fakulta / Záruba, Frantiaek / 2016
8. Premonstrátský kláater a kostel sv. Jiljí v Milevsku ; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Zelenková, Pavla / 2018
9. BYevnovské opatství ve stYedovku ; BYevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov / `rámek, Josef / 2016
10. Dílo kní~at a králo z rodu PYemyslovco ; NLN, s.r.o. / Kuthan, JiYí / 2018
11. Páni z Velhartic ; mli duai zvláatní - trochu drsná zdála se ... = Die Herren von Welhartitz / Knoll, Vilém / 2015
12. The archaeology of Prague and the medieval Czech lands, 1100-1600 ; Equinox / Klápat, Jan / 2016
13. Královská zalo~ení na jihu ech za vlády posledních PYemyslovco ; = Königliche Gründungen im Süden Böhmens unter der Herrschaft der letzten PYemysliden / Lavi ka, Roman / 2016
14. Dzieje miast praskich do pocztku XV wieku ; Ksigarnia Akademicka / GoliDski, Mateusz / 2018
15. Nitrianske knie~atstvo ; po iatky stredovekého Slovenska = The Duchy of Nitra : the beginning of the medieval Slovakia / Steinhübel, Ján / 2016
16. Stredoveké mesto a jeho obyvatelia ; = Medieval town and its inhabitants / 2017
17. Velehrad na kYi~ovatkách evropských djin ; = Velehrad at the crossroads of European history / 2016
18. ZamYeno na stYedovk ; ZdeHkovi MYínskému k 60. narozeninám / 2010
19. Benediktinské opatství ve Vilémov ; djiny zapomenutého kláatera na esko-moravském pomezí / Somer, Tomáa / 2015
Treffer insgesamt: 19 Benötigte Zeit: 0.858 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Pražský hrad románský 1999.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
16 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Problem während der Verbindung.
SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog hebis, Hessen Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog GBV Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 19 Benötigte Gesamtzeit: 10.380 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK