Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Románské domy v Praze ; Paseka / Dragoun, Zdenk / 2002
2. Sto let v archeologii ; objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 = A hundred years in archeology : discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919-2019 / Kuna, Martin / 2019
3. Provodce pra~skou archeologií ; památky známé, neznámé i skryté = Guide to Prague archeology : known, unknown and hidden monuments / 2017
4. Premonstrátský kláater a kostel sv. Jiljí v Milevsku ; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Zelenková, Pavla / 2018
5. [Rezension von:] Dragoun, Zdenk; `kabrada, JiYí; Tryml, Michal: Románské domy v Praze. - Praha : Paseka, 2002 // Dragoun, Zdenk: Praha 885 - 1310 : kapitoly o románské a ran gotické architektuYe. - Praha : Libri, 2002 ; txt / Chotbor, Petr / 2004
6. Sedm v~í ; Karel IV. pohledem akademiko (1316-2016) ; katalog výstavy = Seven towers : Charles IV through the eyes of academics (1316-2016) / 2018
7. Mezi normou, reformou a praxí ; proboatství benediktinských kláatero v echách a na Morav ve stYedovku = Between norm, reform and praxis : priories of Czech and Moravan Benedictine monasteries in the Middle Ages / `rámek, Josef / 2016
8. BYevnovské opatství ve stYedovku ; BYevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov / `rámek, Josef / 2016
9. Svatá Ane~ka eská ; ~ivot a legenda / Soukupová, Helena / 2015
10. Blatná ; dkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie = Church of the Assumption of the Virgin Mary at Blatná = Dechantkirche Mariä Himmelfahrt in Blatná / ervenka, Vladimír / 2015
11. Patroni, klienti, pYíbuzní ; sociální svt Starého Msta pra~ského ve 14. století / Musílek, Martin / 2015
12. Vyaehrad ; kní~ecí a královská akropole : svdectví archeologie / 2015
13. Staromstská radnice ; FOIBOS BOOKS s.r.o. / 2018
14. Zwiecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej okoBo 1500 roku jako przejaw reprezentacji ; = Öffentliche Profanarchitektur in den Städten der Krone Böhmens an der Wende des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit als Ausdruck der …
15. The archaeology of Prague and the medieval Czech lands, 1100-1600 ; Equinox / Klápat, Jan / 2016
16. tvrtý lateránský koncil a eské zem ve 13. a 14. století ; NLN / Antonín, Robert / 2020
17. Dílo kní~at a králo z rodu PYemyslovco ; NLN, s.r.o. / Kuthan, JiYí / 2018
18. Dzieje miast praskich do pocztku XV wieku ; Ksigarnia Akademicka / GoliDski, Mateusz / 2018
19. Die Rosenberger ; eine mitteleuropäische Magnatenfamilie / 2015
20. Královská zalo~ení na jihu ech za vlády posledních PYemyslovco ; = Königliche Gründungen im Süden Böhmens unter der Herrschaft der letzten PYemysliden / Lavi ka, Roman / 2016
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 23 Benötigte Zeit: 0.949 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Románské domy v Praze / Dragoun, Zdeněk ; Škabrada, Jiří ; Tryml, Michal. - Praha [u.a.] : Paseka, 2002 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 2.590 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog hebis, Hessen  
1. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Žemlička, Josef. - Enthalten in: Český časopis historický ; Band 100, Heft 4 (2002), Seite 950-951
2. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Radová-Štiková, Milada. - Enthalten in: Pr°uzkumy památek ; Band 9, Heft 1 (2002), Seite 143-144
3. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Podliska, Jaroslav. - Enthalten in: Dějiny a současnost ; Band 24, Heft 4 (2002), Seite 60
4. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Plaček, Miroslav. - Enthalten in: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské ; Band 121, Heft 1 (2002), Seite 198-199
5. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Varhaník, Jiří. - Enthalten in: Za starou Prahu ; Band 32 (3), Heft 2 (2002), Seite 27-28
6. Románské domy v Praze / / Dragoun, Zdeněk. - Praha [u.a.] : Paseka, 2002
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 16.677 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Románské domy v Praze 2002.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
14 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Problem während der Verbindung.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog GBV Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 27 Benötigte Gesamtzeit: 29.025 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK