Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Románské domy v Praze / Dragoun, Zdeněk [VerfasserIn] / 2002
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.246 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Sto let v archeologii ; objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 = A hundred years in archeology : discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919-2019 / Kuna, Martin / 2019
2. Románské domy v Praze ; Paseka / Dragoun, Zdeněk / 2002
3. Průvodce pražskou archeologií ; památky známé, neznámé i skryté = Guide to Prague archeology : known, unknown and hidden monuments / 2017
4. Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku ; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Zelenková, Pavla / 2018
5. Sedm věží ; Karel IV. pohledem akademiků (1316-2016) ; katalog výstavy = Seven towers : Charles IV through the eyes of academics (1316-2016) / 2018
6. [Rezension von:] Dragoun, Zdeněk; Škabrada, Jiří; Tryml, Michal: Románské domy v Praze. - Praha : Paseka, 2002 // Dragoun, Zdeněk: Praha 885 - 1310 : kapitoly o románské a raně gotické architektuře. - Praha : Libri, 2002 ; txt / Chotěbor, Petr / 2004
7. Mezi normou, reformou a praxí ; proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku = Between norm, reform and praxis : priories of Czech and Moravan Benedictine monasteries in the Middle Ages / Šrámek, Josef / 2016
8. Patroni, klienti, příbuzní ; sociální svět Starého Města pražského ve 14. století / Musílek, Martin / 2015
9. Blatná ; děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie = Church of the Assumption of the Virgin Mary at Blatná = Dechantkirche Mariä Himmelfahrt in Blatná / Červenka, Vladimír / 2015
10. Die Rosenberger ; eine mitteleuropäische Magnatenfamilie / 2015
11. Svatá Anežka Česká ; život a legenda / Soukupová, Helena / 2015
12. Dzieje miast praskich do początku XV wieku ; Księgarnia Akademicka / Goliński, Mateusz / 2018
13. Staroměstská radnice ; FOIBOS BOOKS s.r.o. / 2018
14. Vyšehrad ; knížecí a královská akropole : svědectví archeologie / 2015
15. The archaeology of Prague and the medieval Czech lands, 1100-1600 ; Equinox / Klápště, Jan / 2016
16. Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců ; = Königliche Gründungen im Süden Böhmens unter der Herrschaft der letzten Přemysliden / Lavička, Roman / 2016
17. Páni z Velhartic ; měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se ... = Die Herren von Welhartitz / Knoll, Vilém / 2015
18. Břevnovské opatství ve středovéku ; Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov / Šrámek, Josef / 2016
19. Benediktinské opatství ve Vilémově ; dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí / Somer, Tomáš / 2015
Treffer insgesamt: 19 Benötigte Zeit: 0.749 Sekunden
Seitenanfang


3. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Románské domy v Praze / Dragoun, Zdeněk ; Škabrada, Jiří ; Tryml, Michal. - Praha [u.a.] : Paseka, 2002 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 2.501 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Žemlička, Josef. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 100.2002, H. 4, S. 950-951
2. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Radová-Štiková, Milada. - In: Pr°uzkumy památek. - ISSN 1212-1487. - Bd. 9.2002, H. 1, S. 143-144
3. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Podliska, Jaroslav. - In: Dějiny a současnost. - ISSN 0418-5129. - Bd. 24.2002, H. 4, S. 60
4. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Plaček, Miroslav. - In: Matice Moravská (Brünn). Časopis Matice Moravské. - ISSN 0323-052X. - Bd. 121.2002, H. 1, S. 198-199
5. Dragoun, Zdeněk. Románské domy v Praze. - Praha [u.a.] : Paseka. - 2002 [Rezension] / / Varhaník, Jiří. - In: Za starou Prahu. - ISSN 1213-4228. - Bd. 32 (3).2002, H. 2, S. 27-28
6. Románské domy v Praze / / Dragoun, Zdeněk. - Praha [u.a.] : Paseka, 2002
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 5.220 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Románské domy v Praze 2002.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
13 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog GBV Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 27 Benötigte Gesamtzeit: 12.816 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK