Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Polska sztuka przedromanska i romanska / Mroczko, Teresa [VerfasserIn] / 1988
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.379 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Wydawn. Artystyczne i Filmowe, 1988 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.626 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska / Mroczko, Teresa. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawn. Artyst. i Filmowe, 1988
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.586 Sekunden
Seitenanfang


4. Polnische Nationalbibliothek  
. Polska sztuka przedromańska i romańska / / Mroczko, Teresa(1932-1990) / 1988
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.625 Sekunden
Seitenanfang


5. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska ; Wydawn. Artystyczne i Filmowe / Mroczko, Teresa / 1988
2. Wieś - miasteczko - miasto ; średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy = Dorf - Städtchen - Stadt / Adamska, Dagmara / 2019
3. Chrystian ; biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów / Grochowski, Paweł / 2018
4. Siemowit I Mazowiecki ; książę trudnego pogranicza (ok. 1215-23 czerwca 1262) / Rukat, Michał / 2018
5. Na tropie źródła i jego interpretacji ; Wydawnictwo Eternum / 2015
6. Homo militans ; rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce / Świderska, Urszula / 2018
7. Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą ; Wydawnictwo DiG / Szymczak, Jan / 2016
8. Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu ; Wydawnictwo Episteme / Skrzyniarz, Ryszard / 2015
9. Do tří korun ; poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301) = Up to Three Crowns : the last boom of the Přemyslids (1278-1301) / Žemlička, Josef / 2017
10. Gród piastowski w Gieczu ; geneza, funkcja, kontekst = The Piast Stronghold of Giecz : the origins, the funktion, the context / 2016
11. Ewangeliarz księżnej Anastazji ; Wydawnictwo Naukowe UKSW / 2017
12. Gniezno - wczesnośredniowieczny zespół grodowy ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / 2018
13. Ostrów Lednicki ; rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów / 2016
14. Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; Wydawca Województwo Kujawsko-Pomorskie / 2017
15. Kościół farny św. Michała w Lublinie ; Wydawn. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego / Kuczyńska, Jadwiga / 2016
16. Ewangelistarz - Złoty Kodeks Gnieźnieński ; = Evangelistarium - Codex Aureus Gnesnensis / 2016
17. Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego ; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" / Gorlińska, Dobrochna / 2015
18. Bodzia ; elitarny cmentarz z początków państwa polskiego = Bodzia. Elite cemetery from the beginning of the polish state / 2016
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 1.108 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Polska sztuka przedromańska i romańska 1988.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
12 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog HeBIS, Hessen Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 22 Benötigte Gesamtzeit: 13.431 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK