Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska ; Wydawn. Artystyczne i Filmowe / Mroczko, Teresa / 1988
2. Ewangeliarz księżnej Anastazji ; Wydawnictwo Naukowe UKSW / 2017
3. Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą ; Wydawnictwo DiG / Szymczak, Jan / 2016
4. Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w średniowieczu ; Wydawnictwo Episteme / Skrzyniarz, Ryszard / 2015
5. Ostrów Lednicki ; rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów / 2016
6. Ewangelistarz - Złoty Kodeks Gnieźnieński ; = Evangelistarium - Codex Aureus Gnesnensis / 2016
7. Kościół farny św. Michała w Lublinie ; Wydawn. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego / Kuczyńska, Jadwiga / 2016
8. Bodzia ; elitarny cmentarz z początków państwa polskiego = Bodzia. Elite cemetery from the beginning of the polish state / 2016
9. Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego ; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" / Gorlińska, Dobrochna / 2015
Treffer insgesamt: 9 Benötigte Zeit: 0.464 Sekunden
Seitenanfang


2. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Polska sztuka przedromanska i romanska / Mroczko, Teresa [VerfasserIn] / 1988
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.418 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska / Mroczko, Teresa. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawn. Artyst. i Filmowe, 1988
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.372 Sekunden
Seitenanfang


4. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Polska sztuka przedromańska i romańska / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Wydawn. Artystyczne i Filmowe, 1988 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 2.331 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Polska sztuka przedromańska i romańska 1988.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
13 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• KOBV Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• OENB_1501 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• OENB_1930 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• OENB_1992 Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• LOC_DIREKT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog HeBIS, Hessen Keine Datensätze gefunden.
Polnische Nationalbibliothek Katalog ist zur Zeit nicht erreichbar.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 12 Benötigte Gesamtzeit: 32.675 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK