Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / Kunkel, Robert M.. - Warszawa : Wydawn. "DiG", 2006 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.334 Sekunden
Seitenanfang


2. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert. - Warszawa : Wydawn. DiG, 2006
2. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert M.. - In: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. - 2001, S. 41-47
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.445 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / Kunkel, Robert M.. - Warszawa : Wydawn. "DiG", 2006
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.555 Sekunden
Seitenanfang


4. Polnische Nationalbibliothek  
. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert(1949- ) / 2006.
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.166 Sekunden
Seitenanfang


5. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
2. Architektura gotycka na Mazowszu ; Wydawn. DiG / Kunkel, Robert / 2006
3. Europa Jagellonica 1386-1572 ; sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów : materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / 2015
4. Sztuka około 1500 ; materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996 / 1997
5. Katalog zabytków sztuki w Polsce ; Instytut Sztuki PAN / 2016
6. Chrystian ; biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów / Grochowski, Paweł / 2018
7. Średniowieczny Kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych ; Polska Akademia Umiejętności / 2018
8. Dzieje Pułtuska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora / 2016
9. Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych ; studia i materiały / 2017
10. Oprawa książkowa w Polsce 1450-1600 ; studium tegumenologiczno-ikonograficzne = Bookbinding in Poland 1450-1600 : bibliographical-iconographical study / Tomaszewski, Jacek / 2018
11. Depingere fas est ; Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor = Depingere fas est : Sebastian Piskorski as conceptor and provisor / Kurzej, Michał / 2018
12. Czersk - Wzgórze Zamkowe ; badania 1874-1983 / 2016
13. Osiemnastowieczne Wilno - miasto wielu religii i narodów ; Wydawnictwo i Drukarnia Libra / Pawluczuk, Urszula Anna / 2015
Treffer insgesamt: 13 Benötigte Zeit: 2.115 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Architektura gotycka kunkel.
16 Kataloge wurden ausgewählt.
11 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 18 Benötigte Gesamtzeit: 13.413 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK