Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce ; = Gothic churches in Wielkopolska / Maluśkiewicz, Piotr / 2008
2. Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza ; = The educational system in Wielkopolska in the Middle Ages as compared with its neighbouring states / Ratajczak, Krzysztof / 2017
3. Średniowieczny Kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych ; Polska Akademia Umiejętności / 2018
4. Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich ; = The Bishopric of Poznan in the Middle Ages / Jurek, Tomasz / 2018
5. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
6. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce ; = Gothic churches in Wielkopolska / 2008
7. Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku ; = Relations between Teutonic Order and Mendicant Orders in Prussia until 1466 / Zonenberg, Sławomir / 2018
8. Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów 1202-1549 ; kalendarium / Kasztel, Mirosław / 2016
9. Bibliografia publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015 ; = Bibliography of publications on libraries of Polish Church for the years 1945-2015 / Żmuda, Ryszard / 2016
10. Archaeology on medieval knights' manor houses in Poland ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Marciniak-Kajzer, Anna / 2016
11. Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski ; Miasto Gniezno / 2016
12. Powiat Lipnowski ; materiały monograficzne i albumowe : na 100-lecie odzyskania niepodległości / Krajewski, Mirosław / 2018
13. Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; Wydawca Województwo Kujawsko-Pomorskie / 2017
14. Prymasostwo polskie ; instytucja, prymasi, dokumenty / Śmigiel, Kazimierz / 2018
15. Książęta, pieczęcie i władza ; studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich / Matejko-Peterka, Ilona / 2016
Treffer insgesamt: 15 Benötigte Zeit: 1.156 Sekunden
Seitenanfang


2. Verbundkatalog GBV  
1. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce / Maluśkiewicz, Piotr. - Wyd. 1. - Poznań : Wydawn. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, c2008
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.458 Sekunden
Seitenanfang


3. Polnische Nationalbibliothek  
. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce = Gothic churches in Wielkopolska / / Maluśkiewicz, Piotr(1946- ) / cop. 2008.
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.744 Sekunden
Seitenanfang


4. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce / Maluśkiewicz, Piotr ; Budziński, Karol [Ill.] ; Grzebalski, Mariusz [Red.]. - Wyd. 1. - Poznań : Wydawn. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, c2008 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 2.413 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Gotyckie kościoły w Wielkopolsce / / Maluśkiewicz, Piotr. - [Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu], 2008
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 7.723 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Gotyckie kościoły w Wielkopolsce 2008.
16 Kataloge wurden ausgewählt.
11 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 19 Benötigte Gesamtzeit: 17.408 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK