Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Praha 1310 - 1419 : kapitoly o vrcholné gotice / Pavel Kalina ; Jiří Kot'átko / Kalina, Pavel [Mitwirkender]
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.234 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Praha : 1310 - 1419 ; kapitoly o vrcholné gotice / Kalina, Pavel ; Koťátko, Jiří. - 1. vyd.. - Praha : Nakald. Libri, 2004 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.368 Sekunden
Seitenanfang


3. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Praha 1310 - 1419 ; kapitoly o vrcholné gotice / Kalina, Pavel / 2004
2. Jan Lucemburský ; otec slavného syna / Bobková, Lenka / 2018
3. Katedrální motivy v české gotické architektuře a užitém umění doby okolo roku 1400 ; Správa Pražského hradu / Sojka, Jaroslav / 2019
4. Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 ; Historický ústav / Doležalová, Eva / 2010
5. Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts ; Verlag Herder-Institut / 2017
6. Jan z Moravy ; zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci / Schmidt, Ondřej / 2016
7. Karel IV. v soudobých kronikách ; Argo / 2016
8. Dzieje miast praskich do początku XV wieku ; Księgarnia Akademicka / Goliński, Mateusz / 2018
9. Hradní kaple ; Univerzita Karlova, Katolická Teologická Fakulta / Záruba, František / 2015
10. Relikvie, odpustky, poutní odznaky ; čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy = Reliquien, Ablässe, Pilgerzeichen : vier Untersuchungen zum religiösen Leben im luxemburgischen Prag / Hrdina, Jan / 2017
11. Husovská dilemata ; Karmelitánské nakladatelství / Pospíšil, Ctirad Václav / 2015
12. Ars Montana ; umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / 2016
13. John of Moravia between the Czech lands and the Patriarchate of Aquileia (ca. 1345-1394) ; Brill / Schmidt, Ondřej / 2020
14. Benediktinské opatství ve Vilémově ; dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí / Somer, Tomáš / 2015
15. Sepsání - užívání - uchovávání ; panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku = Niederschreiben - Benutzen - Bewahren : Herrscherurkunden im Leben der böhmischen königlichen Städte im Mittelalter / Velička, Tomáš / 2018
16. Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů ; = Das Haus von Pernštejn während der Herrschaft der Könige von Přemysliden und Luxemburg = The house of Pernštejn during the reign of Přemyslid and Luxembourg kings / Teplý, Jaroslav / 2016
17. Jan Zhořelecký ; třetí syn Karla IV. = Johann von Görlitz, der dritte Sohn Karls IV. (1370-1396) = John of Görlitz, the third son of Charles IV (1370-1396) / Bobková, Lenka / 2016
18. Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe ; Akademia Ignatianum / 2017
19. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
Treffer insgesamt: 19 Benötigte Zeit: 0.722 Sekunden
Seitenanfang


4. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Praha 1310 - 1419 : kapitoly o vrcholné gotice / Kalina, Pavel [VerfasserIn] / 2004
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.678 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Praha. 1310-1419 2004.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
13 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog HeBIS, Hessen Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog GBV Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 22 Benötigte Gesamtzeit: 10.102 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK