Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Praha 1310 - 1419 : kapitoly o vrcholné gotice / Pavel Kalina ; Jiří Kot'átko / Kalina, Pavel [Mitwirkender]
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.171 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Praha : 1310 - 1419 ; kapitoly o vrcholné gotice / Kalina, Pavel ; Koťátko, Jiří. - 1. vyd.. - Praha : Nakald. Libri, 2004 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.412 Sekunden
Seitenanfang


3. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Praha 1310 - 1419 ; kapitoly o vrcholné gotice / Kalina, Pavel / 2004
2. Dvor jako téma ; výzkum panovnické spole nosti v eském stYedovku - historiografie, koncepty, úvahy / DvoYá ková-Malá, Dana / 2020
3. Svcenci pra~ské diecéze 1395-1416 ; Historický ústav / Dole~alová, Eva / 2010
4. tvrtý lateránský koncil a eské zem ve 13. a 14. století ; NLN / Antonín, Robert / 2020
5. Katedrální motivy v eské gotické architektuYe a u~itém umní doby okolo roku 1400 ; Správa Pra~ského hradu / Sojka, Jaroslav / 2019
6. Jan z Moravy ; zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci / Schmidt, OndYej / 2016
7. Karel IV. v soudobých kronikách ; Argo / 2016
8. Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts ; Verlag Herder-Institut / 2017
9. Jan Lucemburský ; otec slavného syna / Bobková, Lenka / 2018
10. Hradní kaple ; Univerzita Karlova, Katolická Teologická Fakulta / Záruba, Frantiaek / 2015
11. Dzieje miast praskich do pocztku XV wieku ; Ksigarnia Akademicka / GoliDski, Mateusz / 2018
12. Husovská dilemata ; Karmelitánské nakladatelství / Pospíail, Ctirad Václav / 2015
13. Katedrála viditelná a neviditelná ; provodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtcha a Panny Marie na Pra~ském hrad / MaYíková-Kubková, Jana / 2019
14. Ars Montana ; umlecký a kulturní transfer v otevYeném prostoru esko-saského KruanohoYí na prahu raného novovku / 2016
15. Relikvie, odpustky, poutní odznaky ; tyYi kapitoly z nábo~enského ~ivota lucemburské Prahy = Reliquien, Ablässe, Pilgerzeichen : vier Untersuchungen zum religiösen Leben im luxemburgischen Prag / Hrdina, Jan / 2017
16. Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe ; Akademia Ignatianum / 2017
17. Sepsání - u~ívání - uchovávání ; panovnické listiny v ~ivot eských královských mst ve stYedovku = Niederschreiben - Benutzen - Bewahren : Herrscherurkunden im Leben der böhmischen königlichen Städte im Mittelalter / Veli ka, Tomáa / 2018
18. Benediktinské opatství ve Vilémov ; djiny zapomenutého kláatera na esko-moravském pomezí / Somer, Tomáa / 2015
19. Rod Pernatejno za pYemyslovských a lucemburských králo ; = Das Haus von Pernatejn während der Herrschaft der Könige von PYemysliden und Luxemburg = The house of Pernatejn during the reign of PYemyslid and Luxembourg kings / Teplý, Jaroslav / 2016
20. Jan ZhoYelecký ; tYetí syn Karla IV. = Johann von Görlitz, der dritte Sohn Karls IV. (1370-1396) = John of Görlitz, the third son of Charles IV (1370-1396) / Bobková, Lenka / 2016
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 0.737 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Praha. 1310-1419 2004.
17 Kataloge wurden ausgewählt.
14 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Tschechische Nationalbibliothek Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Nationalbibliothek Ungarn Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HBZ, NRW-Verbundkatalog via GVI Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Problem während der Verbindung.
hebis-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog hebis, Hessen Keine Datensätze gefunden.
Verbundkatalog GBV Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 22 Benötigte Gesamtzeit: 12.305 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK