Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Costa e arcipelago toscano nel Kitab-i-Bahriye : un confronto cartografico (secoli XIII - XVII) / Lepore, Fortunato ; Piccardi, Marco ; Pranzini, Enzo. - 1. ed.. - Ghezzano (Pisa) : Felici, 2011 /
2. Das Buch der Seefahrt : [Bd. I+ II; deutsche Übersetzung ... der vierbändigen Ausgabe der Fotowiedergabe der in der Hagia-Sophia-Bibliothek Istanbul ... unter der Kennung 2612 liegenden Handschrift ...] / Piri, Re'is. - [Bad Neuenahr-Ahrweiler] : …
3. Das Buch der Seefahrt : [Bd. I+ II; deutsche Übersetzung ... der vierbändigen Ausgabe der Fotowiedergabe der in der Hagia-Sophia-Bibliothek Istanbul ... unter der Kennung 2612 liegenden Handschrift ...] / Piri, Re'is. - [Bad Neuenahr-Ahrweiler] : …
4. Von Meeren und Entdeckern : Einleitung zu: Das Buch der Seefahrt (Kitab-i Bahriye) / Piri, Re'is. - [Bad Neuenahr - Ahrweiler] : Schmiede, 2007 /
5. Türk düğmeciliği ve bahriye düğmeleri / Pala, İskender [Hrsg.]. - İstanbul : Deniz Kuvvetleri Komutanlık Kültür Yayınları, 1995 / (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kültür yayınları. Sanat eserleri dizisi;5) /
6. Risâle-i mevkute-i bahriye, deniz mecmuası, donanma dergisi, Deniz Kuvvetleri dergisi : makaleler listesi / Yıldırım, Hüseyin. - Ankara : Dz. K. K.'lığı Karargah Basımevi, 1994 / (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kültür yayınları. Tarih eserleri …
7. Osmanlı bahriye teşkilâtı : XVII. yüzyılda Tersâne-i Âmire / Bostan, İdris. - Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992 / (Türk Tarih Kurumu yayınlarından;101) /
8. Bahriye'de yapIlan islahât hareketleri ve Bahriye Nezâreti'nin kuruluşu : (1789 - 1867) / Gencer, Ali Ihsan. - İstanbul, 1985 / (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından;3250) /
9. Osmanlı devletinin merkez ve bahriye teşkilâtı / Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. - 2. baskı. - Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984 / (Türk Tarih Kurumu yayınları. VIII. dizi;16,a) /
10. Tunisia in the Kitab-i bahriye / Piri, Re'is. - Lisse : de Ridder, 1976 / (PdR Press publications in Ottoman naval history;1) /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 0.183 Sekunden
Seitenanfang


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Kitab-i Bahriye / Pirî Reis. The Historical Research Foundation, \36Istanbul Research Center. Ed.: Ertu\32grul Zekâi Ökte / Piri, Re'is [Verfasser] / 1988
2. 1.
3. 2.
4. 3.
5. 4.
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.153 Sekunden
Seitenanfang


3. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Kitabı Bahriye ; Devlet Basımevi / Pirî Reis / 1935
2. Kitabı Bahriye ; The Historical Research Foundation [u.a.] / Piri, Re'is / 1988
3. Kitabı Bahriye ; The Historical Research Foundation [u.a.] / Piri, Re'is / 1988
4. Baḥrīye sālnāmesi ; Maṭba'a-i baḥrīye / 1893
5. Kitabı Bahriye ; The Historical Research Foundation [u.a.] / Piri, Re'is / 1988
6. Tunisia in the Kitab-i Bahriye by Piri Reis ; The Peter de Ridder Press / Pirî Reis / 1976
7. Ǧerīde-i bahrīye ; txt / 1888
8. Risale-i mevkute-i bahriye ; txt / 1919
9. Mecmua-i seneviye-i bahriye ; txt / 1915
10. Osmanlı bahriye teşkilâtı ; XVII. yüzyılda Tersâne-i Âmire / Bostan, İdris / 1992
11. Türk düğmeciliği ve bahriye düğmeleri ; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kültür Yayınları / Pala, İskender / 1995
12. Bahriye Müzesi kataloğu ; Bahriye Matbaası / 1917
13. Bahriye Müzesi Kataloğu ; Bahriye Matbaası / 1917
14. Bahriye tarihinden filasalar ; Matbaa-i Bahriye / Safvet Geylangil / 1913
15. Osmanlı devletinin merkez ve bahriye teşkilâtı ; Türk Tarih Kurumu / Uzunçarşılı, İsmail Hakkı / 1984
16. The book of Bahriye ; Boyut Yayıncılık / Piri, Re'is / 2013
17. Newsāl-i baḥrī ; Baḥrīye Qulübü ṭarafïndan tertīb edilmišdir / 1909
18. Costa e arcipelago toscano nel Kitab-i-Bahriye ; un confronto cartografico (secoli XIII-XVII) / Lepore, Fortunato / 2011
19. Kanunname-i hümayun-u ticaret-i bahriye ; Tasvir-i Efkar Gazetehane / 1864
20. Kitab-ı Bahriye ; = Book of navigation / Pirî Reis / 2002
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 57 Benötigte Zeit: 0.271 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Bahriye : aydınlama yolunda bir ömür / Tataroğlu, Elfin. - 1. baskı. - İstanbul : Asi Kitap, 2019
2. et-Tuhfetu'l- mulûkiyye fi'd-Devleti't-Türkiyye : Türk devleti konusunda sultanlara armağan (1252-1312) : 648 yılından itibaren Bahriye Memlûkleri'nin tarihi / Baibars al-Manṣūrī. - Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2016
3. Osmanlı sularında seyrüsefer rotaları ve Kitab-ı Bahriye / Özdemir Gümüş, Şenay. - In: Bildiriler (2014), S.125-133
4. The book of Bahriye / Piri, Re'is. - Esenler, İstanbul : Boyut, [2013]
5. Hasan Rami Paşa ve hatıratı : II. Abdülhamid devri son bahriye nazırı / Öndeş, Osman. - 1. basım. - İstanbul : Alfa, 2013
6. Kitâb-ı bahriye / Piri, Re'is. - [İstanbul] Boyut, 2013
7. Kitāb al-Baḥrīya / Piri, Re'is. - aṭ-Ṭabʿa 1. - Dubai : Markaz Ǧumʿat al-Māǧid li-ṯ-Ṯaqāfa wa-'t-Turāṯ, 2012
8. Costa e arcipelago toscano nel Kitab-i-Bahriye : un confronto cartografico (secoli XIII - XVII) / Lepore, Fortunato. - 1. ed. - Ghezzano (Pisa) : Felici, 2011
9. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze denizlerimizin âmirleri : derya kaptanları, bahriye nazırları ve deniz kuvvetleri komutanları / Akkaya, İbrahim. - 1. baskı. - İstanbul : Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2009
10. Bahriye şehri : Kala-i Sultaniye (Çanakkale) / Hatip, S. Murad. - 1. baskı. - Ankara : Türk Deniz Kuvvetleri, 2009
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 62 Benötigte Zeit: 0.374 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Pirî Reis : [Pirî Reis'in dünya ve kuzey Atlantik haritaları ...] / / Piri, Re'is. - İstanbul : Başkent Ofset Kültür Yayınları, 1994
2. Osmanlı bahriye teşkilâtı : XVII. yüzyılda Tersâne-i Âmire / / Bostan, İdris. - Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992
3. Bahriye ÜCok : Kein Nachruf. - In: Türkischer Pressespiegel. - ISSN 0175-7164. - 1990, H. 20, S. 2
4. Kitab-i Bahriye ; 4 / / Piri, Re'is. - Istanbul : Historical Research Foundation, 1988
5. Kitab-i Bahriye ; 3 / / Piri, Re'is. - Istanbul : Historical Research Foundation, 1988
6. Kitab-i Bahriye ; 2 / / Piri, Re'is. - Istanbul : Historical Research Foundation, 1988
7. Kitab-i Bahriye ; 1 / / Piri, Re'is. - Istanbul : Historical Research Foundation, 1988
8. Tunisia in the Kitab-i bahriye by Piri Reis / / Soucek, Svatopluk. - Lisse : De Ridder Press, 1976
9. Tunisia in Kitab-i bahriye by Piri Reis / / Soucek, Svatopluk. - 1972
10. Hatıralar : Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa / / Cemal Paşa. - [Istanbul] : Selek Yayınları, 1959
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 16 Benötigte Zeit: 0.584 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: TITEL: Bahriye.
8 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• KOBV Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 55 Benötigte Gesamtzeit: 12.280 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK