Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Latvijas Neatkarības karš un Latvijas armijas izveidošanas 100. gadadiena ; starptautiskās konferences materiāli = The Latvian war of independence and the 100th anniversary of the Latvian Army / 2019
2. Latvian War of Independence 1918-1919: reports of the British Royal Navy ; = Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi / 2019
3. Latvijas neatkarības karš ; 1918. - 1920. / Ciganovs, Juris / 2013
4. Siis tuli sõda ; Ilmakaar / Gailit, August / 2019
5. 1918-1920: Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās ; = Years 1918-1920 in the Republic of Latvia Provisional Government, meeting minutes, events and memories = Les années 1918-1920 dans les procès-verbaux du …
6. Ceļš uz Latvijas valsti ; 1914 - 1922 / Vārpa, Igors / 2012
7. Neatkarības kara stāsti 1918-1920 ; = Latvian war of independence / Jēkabsons, Ēriks / 2017
8. 1915 - 1920 kauju un kritušo karavīru piemiņai ; pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas / Lismanis, Jānis / 1999
9. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad ; Viljandi Muuseum / Pihlak, Jaak / 2010
10. For Dannebrogs aere ; danske frivillige i Estland og Letlands frihedskamp 1919 / Jensen, Niels / 1998
11. Latvijas atbrīvošanas karš ; 1918. - 1920. / Radziņš, Pēteris /
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.318 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Kauju un kritušo karavīru piemiņai : 1915 - 1920; pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas ciņu piemiņas vietas / Lismanis, Jānis. - Riga : N.I.M.S., 1999 /
2. For Dannebrogs ære : danske frivillige i Estland og Letlands frihedskamp 1919 / Jensen, Niels. - Odense : Odense Universitetsforlag, 1998 / (Odense University studies in history and social sciences;215) /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.416 Sekunden
Seitenanfang


3. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. 1915 - 1920 kauju un krituao karav+ru piemiFai : pirm pasaules kara un Latvijas Atbr+voaanas c+Fu piemiFas vietas / Lismanis, Jnis / 1999
2. 1915 - 1920 kauju un krituao karav+ru piemiFai : pirm pasaules kara un Latvijas Atbr+voaanas s+Fu piemiFas vietas / Lismanis, Jnis / 1999
3. Neatkar+bas kara ststi 1918-1920 / Jkabsons, riks / 2017
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.425 Sekunden
Seitenanfang


4. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Neatkaribas kara stasti 1918-1920 / Jekabsons, Eriks. - Riga : Lauku Avize, [2017]
2. 1915 - 1920 kauju un krituso karaviru pieminai : pirma pasaules kara un Latvijas Atbrivosanas sinu pieminas vietas / Lismanis, Janis. - Riga : NIMS, 1999
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.496 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog GBV  
1. Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā : Lielbritānijas kara flotes ziņojumi / Jēkabsons, Ēriks. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]
2. Siis tuli sõda / Gailit, August. - Tartu : Ilmamaa, 2019
3. Cīņa par brīvību : Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Latvijas Valsts Vēstures Arhīva dokumentos / Jēkabsons, Ēriks. - Rīga : Latvijas Nacionālais Arhīvs, [2019]-
4. Neatkarības kara stāsti 1918-1920 / Jēkabsons, Ēriks. - Rīgā : Lauku Avīze, [2017]
5. Latvijas neatkarības karš 1918 - 1920 / Ciganovs, Juris. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
6. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad / Pihlak, Jaak. - Viljandi : Viljandi Muusem, 2010
7. 1915 - 1920 kauju un kritušo karavīru piemiņai : pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas sīņu piemiņas vietas / Lismanis, Jānis. - Rīga : NIMS, 1999
8. For Dannebrogs ære : danske frivillige i Estland og Letlands frihedskamp 1919 / Jensen, Niels. - Odense : Odense Universitetsforlag, 1998
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.732 Sekunden
Seitenanfang


6. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Krievu militārie formējumi Latvijā 1919. gada maijā - jūlijā : priekšvēsture un darbība / / Gusačenko, Andrejs. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" (2019 : Riga). …
2. Lielbritānijas misijas Latvijā 1919. gada rudenī britu avotu skatījumā : Bermonta armijas faktors / / Jēkabsons, Ēriks. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" (2019 : …
3. Creating a Penal System in the Republic of Latvia, 1919-1921 / / Bērziņa, Aiga. - Enthalten in: Creating modern nation-states in the Eastern Baltic (2019), Seite 105-116
4. Latvijas Republikas Robežsardze kā valsts drošības garants : galvenās attīstības tendences starpkaru periodā un pēc 1991. gada / / Rasnacis, Viesturs. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas …
5. Fotogrāfijas kā vēstures avots : latviešu karavīru ietērps un atšķirības zīmes Neatkarības kara laikā / / Ekmane, Barba. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" (2019 : …
6. Foreign and Ethnic units in the Estonian military during the War of Independence 1918-1920 / / Kopõtin, Igor. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" (2019 : Riga). Latvijas …
7. Operācija „Svētku nakts" un tās loma Latvijas Neatkarības kara sākumposmā (1919. gada janvāris - februāris) / / Kuzmins, Valdis. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" …
8. Freikorps Operations Against the Bolsheviks in Latvia December 1918 - May 1919 : Adapting Stormtroop tactics to the Baltics / / Corum, James S.. - Enthalten in: Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. …
9. Punaarmee lüüasaamine Lõuna-Eestis 1919. aasta jaanuari keskel ja selle mõju olukorrale Lätis / / Salo, Urmas. - Enthalten in: Tannberg, Tõnu. Vabadussõja mitu palet (2019), Seite 307-337
10. Latvijas Neatkarības karš un Latvijas armijas izveidošanas 100. gadadiena : starptautiskās konferences materiāli / / Konference "Latvijas Neatkarības Karš 1918.-1920. un Latvijas Armijas Izveidošanas 100. Gadadiena" (2019 : Riga). - Rīga : Latvijas …
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 43.615 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: SCHLAGWORT: Lettland , Unabhängigkeitskrieg.
9 Kataloge wurden ausgewählt.
3 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 36 Benötigte Gesamtzeit: 51.150 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK