Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe / Mroczko, Teresa / 1980
2. Architektura gotycka na ziemi chelmińskiej ; Państw. Wyd-wo Naukowe / Mroczko, Teresa / 1980
3. Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Jakubek-Raczkowska, Monika / 2019
4. Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej ; PWN / Mroczko, Teresa / 1980
5. Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) ; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii / 2015
6. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej ; (od XIII do XV wieku) = The architecture of castles in Chełmno Land : (from the 13th to the 15th century) / Wasik, Bogusz / 2016
7. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
8. Góra Zamkowa w Wyszogrodzie ; mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów = The Castle Hill in Wyszogród : the history of Masovia's centre of power / Olszacki, Tomasz / 2018
9. Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku ; Instytut Historii UAM / Danielewski, Marcin / 2016
10. Późnośredniowieczne wyroby garncarskie z Pucka ; studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim = Spätmittelalterlische Töpfererzeugnisse aus Puck : Studium einer kleinstädtischen Töpferwerkstatt im Danziger Pommern = Late …
11. Chrystian ; biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów / Grochowski, Paweł / 2018
12. Katedra, ratusz, dwór ; wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy ; materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada - 1 grudnia 2012 w Poznaniu / 2014
13. Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych ; studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / 2014
14. Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych ; studia i materiały / 2017
15. Nasielsk we wczesnym średniowieczu ; = Nasielsk in the Early Middle Ages / Błoński, Mariusz / 2018
16. Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; Wydawca Województwo Kujawsko-Pomorskie / 2017
17. Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych ; = The beginnings of Elbląg in the light of the archaeological evidence / Nawrolska, Grażyna / 2012
18. Wieś - miasteczko - miasto ; średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy = Dorf - Städtchen - Stadt / Adamska, Dagmara / 2019
19. Portret w dawnej Polsce ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / Ostrowski, Jan K. / 2019
20. Międzyrzecz ; gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 0.749 Sekunden
Seitenanfang


2. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej : [Rezension] / / Skibiński, Szczęsny. - In: Artium quaestiones. - Poznań. - Bd. 2 (1983), S. 173-179 Digitalisat
2. Architektura gotycka na ziemi chelmińskiej / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Nankowe, 1980 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.970 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog GBV  
1. Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej : [Rezension] / Skibiński, Szczęsny *1942-*. - In: Artium quaestiones, Bd. 2 (1983), S. 173-179 Digitalisat
2. Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej / Mroczko, Teresa. - Wyd. 1. - Warszawa : Państw. Wydawn. Nauk., 1980
3. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1980
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 1.001 Sekunden
Seitenanfang


4. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)  
. Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa.
. Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej / Mroczko, Teresa
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.936 Sekunden
Seitenanfang


5. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej : [Rezension] / / Skibiński, Szczęsny Digitalisat
2. Architektura gotycka na ziemi Chełmińskiej / / Mroczko, Teresa. - Warszawa : Państwowe Wydawn. Nauk., 1980
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 2.063 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Architektura gotycka na ziemi chelminskiej.
23 Kataloge wurden ausgewählt.
18 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Keine Datensätze gefunden.
Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat Keine Datensätze gefunden.
Westschweizer Bibliotheksverbund Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
IDS Basel/Bern Die Auswertung der Katalog-Antwort erbrachte kein Ergebnis.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
Polnische Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Spanische Nationalbibliothek - Libros modernos desde 1831 Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 29 Benötigte Gesamtzeit: 11.606 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK