Zurück zum KVK
ERGEBNISANZEIGE
KVK jetzt von DFG gefördert - Weitere Informationen...


1. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / Kunkel, Robert M.. - Warszawa : Wydawn. "DiG", 2006 /
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.506 Sekunden
Seitenanfang


2. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420 ; główne kierunki rozwoju = Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200-1420 : Hauptrichtungen der Entwicklung / Adamski, Jakub / 2017
2. Architektura gotycka na Mazowszu ; Wydawn. DiG / Kunkel, Robert / 2006
3. Góra Zamkowa w Wyszogrodzie ; mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów = The Castle Hill in Wyszogród : the history of Masovia's centre of power / Olszacki, Tomasz / 2018
4. Sztuka około 1500 ; materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996 / 1997
5. Chrystian ; biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów / Grochowski, Paweł / 2018
6. Średniowieczny Kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych ; Polska Akademia Umiejętności / 2018
7. Europa Jagellonica 1386-1572 ; sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów : materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / 2015
8. Contrata Masoviae ; Dominikanie na Mazowszu od XIII do XVI wieku / Skoczyński, Michał / 2019
9. Dzieje Pułtuska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora / 2016
10. Oryginalność czy wtórność? ; studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek) / 2020
11. Katalog zabytków sztuki w Polsce ; Instytut Sztuki PAN / 2016
12. Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych ; studia i materiały / 2017
13. Oprawa książkowa w Polsce 1450-1600 ; studium tegumenologiczno-ikonograficzne = Bookbinding in Poland 1450-1600 : bibliographical-iconographical study / Tomaszewski, Jacek / 2018
14. Depingere fas est ; Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor = Depingere fas est : Sebastian Piskorski as conceptor and provisor / Kurzej, Michał / 2018
15. Narodziny miasta komunalnego ; struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku / Okniński, Piotr / 2018
16. Czersk - Wzgórze Zamkowe ; badania 1874-1983 / 2016
17. Nasielsk we wczesnym średniowieczu ; = Nasielsk in the Early Middle Ages / Błoński, Mariusz / 2018
18. Osiemnastowieczne Wilno - miasto wielu religii i narodów ; Wydawnictwo i Drukarnia Libra / Pawluczuk, Urszula Anna / 2015
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 0.799 Sekunden
Seitenanfang


3. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert. - Warszawa : Wydawn. DiG, 2006
2. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert M.. - Enthalten in: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza (2001), Seite 41-47
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.790 Sekunden
Seitenanfang


4. Verbundkatalog GBV  
1. Architektura gotycka na Mazowszu / Kunkel, Robert M.. - Warszawa : Wydawn. "DiG", 2006
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.813 Sekunden
Seitenanfang


5. Polnische Nationalbibliothek  
. Architektura gotycka na Mazowszu / / Kunkel, Robert (1949- ) / 2006.
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.778 Sekunden
Seitenanfang


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: Architektura gotycka kunkel.
16 Kataloge wurden ausgewählt.
11 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
• UNBEKANNT Katalog-Konfigurationsdatei nicht gefunden oder fehlerhaft.
Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes Keine Datensätze gefunden.
Deutsche Nationalbibliothek Keine Datensätze gefunden.
Die Österreichischen Landesbibliotheken Keine Datensätze gefunden.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Keine Datensätze gefunden.
HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge Keine Datensätze gefunden.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (60 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 23 Benötigte Gesamtzeit: 12.305 Sekunden

GoogleGoogle Scholar Search 

Fragen und Anmerkungen an: Uwe Dierolf (dierolf@ubka.uni-karlsruhe.de)

Preise und Auszeichnungen:
KVK erhält InetBib Award Innovation 1999 - Weitere Informationen...
Pressestimmen zum KVK